intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế thị trường

Xem 1-20 trên 27260 kết quả Kinh tế thị trường
 • Trong những năm gần đây, mô hình lúa - thủy sản tại một số địa phương trên cả nước đã tỏ rõ sự hiệu quả về nhiều mặt: Kinh tế, chính trị xã hội và môi trường sinh thái. Bài viết trình bày việc xây dựng được mô hình khai thác hiệu quả và bền vững vùng chiêm trũng đồng bằng sông Hồng phục vụ chương trình nông thôn mới.

  pdf19p viellenkullman 17-05-2022 7 0   Download

 • Bài tập có nội dung trình bày về công cụ để sửa chữa thất bại của thị trường - giải pháp can thiệp; công cụ để sửa chữa thất bại của thị trường - công cụ dựa trên thị trường; định giá tài nguyên thiên nhiên; các khía cạnh quốc tế và hiệp định đa phương về môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc45p ptrang0211 18-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính sau: (i) đánh giá thực trạng, những bất cập về nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế nông nghiệp ở ĐBSCL; (ii) gợi mở một số giải pháp cấp bách thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL đến năm 2025 tầm nhìn 2030 là tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế, nhất là nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế nông nghiệp với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

  pdf7p viellenkullman 17-05-2022 4 0   Download

 • Bài viết về thực tiễn, không nghiên cứu cơ sở lý thuyết. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống, sử dụng số liệu và tư liệu thứ cấp của cơ quan chức năng, tiến hành phân tích, đánh giá, đưa ra khuyến nghị theo mục tiêu.

  pdf9p viellenkullman 17-05-2022 6 0   Download

 • Bài báo nêu ra thực trạng về sự phát thải, thu gom, cũng như sự ô nhiễm môi trường do rác thải bị vứt không đúng cách, không phân loại tại nguồn ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Nghiên cứu nhấn mạnh vào sự cấp thiết của việc đề xuất những giải pháp tổng hợp, kết hợp nhiều công cụ quản lý để giải quyết vấn đề thuộc cả 4 nhóm chính gồm Đào tạo, giáo dục truyền thông; Công cụ hành chính, pháp luật; Công cụ kinh tế và Công cụ kỹ thuật, công nghệ.

  pdf9p andromedashun 16-05-2022 6 0   Download

 • Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của nền kinh tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Xu thế này diễn ra trong tất cả các ngành, các lĩnh vực; đặc biệt chuyển đổi “mạnh mẽ” nhất ở ngành ngân hàng. Sự xuất hiện của các công nghệ tài chính càng thúc đẩy các ngân hàng truyền thống cập nhật công nghệ nhằm thay đổi mô hình kinh doanh theo hình thức ngân hàng số, giúp tăng trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng số đối với khách hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 7 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. trên cơ sở phân tích thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT thị xã Sơn Tây để rút ra hạn chế. Luận văn đặc biệt quan tâm đến việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT thị xã Sơn Tây.

  pdf22p bakerboys02 10-05-2022 6 0   Download

 • "Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào?" đề cập đến những bí quyết kinh doanh của người Triết Giang Trung Quốc. Phần 1 của cuốn sách có nội dung trình bày về: thương nhân Triết Giang làm thế nào để thành công; làm doanh nghiệp là làm người; tự mình làm ông chủ; nhân mạch tức là tài mạch; nắm chắc thị trường;... Mời các bạn tham khảo!

  pdf263p andromedashun 13-05-2022 5 0   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 5 0   Download

 • Bài viết thực hiện một số mục tiêu sau: (1) Giới thiệu cơ sở lý thuyết về phát triển đô thị hóa gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, (2) Phân tích thực trạng đô thị hóa trong bối cảnh thực hiện định hướng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn tại các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và (3) Đề xuất một số hàm ý chính sách để thúc đẩy quá trình đô thị hóa gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.

  pdf12p viellenkullman 13-05-2022 2 0   Download

 • Nhà ở giá rẻ là một vấn đề mà nhiều quốc gia trên toàn thế giới đang quan tâm. Các đô thị của Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thừa nhà ở cao cấp, thiếu nhà giá rẻ và phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết tình trạng này. Bài viết trình bày thực trạng khan hiếm của thị trường nhà ở giá rẻ ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm quốc tế để Việt Nam xem xét và học hỏi.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 15 0   Download

 • Sài Gòn – Chợ Lớn trở thành thị tứ phát triển dưới thời Nguyễn với sự giao lưu buôn bán trong và ngoài nước nhưng đô thị này chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Bài viết đề cập những nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa Sài Gòn – Chợ Lớn, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của Nam Kỳ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 54 0   Download

 • Chính sách đối ngoại của Mỹ cũng theo đuổi ba mục tiêu là an ninh, phát triển và phát huy ảnh hưởng của quốc gia trên thế giới và bài nghiên cứu này sẽ cố gắng chỉ ra lôgíc kinh tế đằng sau các hoạt động quốc tế của Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc17p phuanhphu 13-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Nghị quyết số 10-NQ/TW - Bước đột phá của đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân" làm rõ những quan điểm đột phá trong Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng trong định hướng triển khai và hiện thực hóa Nghị quyết để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 19 2   Download

 • Bài viết "Sự tham gia của kinh tế tư nhân trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam" đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm thúc đẩy sự tích cực tham gia của kinh tế tư nhân vào phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Bài nghiên cứu "Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn" nhằm khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế tư nhân xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin “coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ”, nên ngay từ khi đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Kinh tế tư nhân” là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và của nền kinh tế nhiều thành phần. Đến Đại hội XII, Đảng ta có bước đột phá trong tư duy, coi “Kinh tế tư nhân” là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam" phân tích làm rõ tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm rút ra cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế bền vững hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay" trình bày kinh tế tư nhân hiện nay đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh quốc dân. Cùng với sự thừa nhận và mở rộng hành lang pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân, Đảng ta đã đưa ra nhiều quan điểm, chính sách phát triển kinh tế tư nhân kể từ khi đổi mới đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở nước ta" nghiên cứu về vai trò của kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy trình độ của lực lượng sản xuất nước ta là hết sức thiết thực. Từ đó, chúng ta có cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò tích cực này để đạt được các mục tiêu vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

ADSENSE

p_strKeyword= Kinh tế thị trường
p_strCode=kinhtethitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2