intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 12

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

81
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng 12 với nội dung về nghèo đói và bất bình đẳng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 12

  1. Lecture 12: Poverty and Inequality Bài giảng 12 Nghèo đói và bất bình đẳng Lecture 12: Poverty and Inequality Chúng ta biết những gì về nghèo đói và bất bình đẳng? 1
  2. Lecture 12: Poverty and Inequality Nghèo đói trên thế giới Lecture 12: Poverty and Inequality Phân phối thu nhập tính theo chi tiêu đầu người Source: Vietnam’s Poverty Update 2006 (VASS) 2
  3. Lecture 12: Poverty and Inequality Từ nông thôn ra thành thị Monthly Income (‘000 VND) 2002 2004 2006 Urban 622.1 815.4 1058.4 Rural 275.1 378.1 505.7 Overall Poverty (%) Rural 35.6 25 20.4 Urban 6.6 3.6 3.9 Source: VHLSS (2002, 2004, 2006) 5 Lecture 12: Poverty and Inequality Dân nhập cư KT4 ở HCMC Source: Pincus and Sender (2007) 3
  4. Lecture 12: Poverty and Inequality Xã nào là xã nông thôn? Source: Pincus and Sender (2007) Lecture 12: Poverty and Inequality Giàu nhất và nghèo nhất 4
  5. Lecture 12: Poverty and Inequality Bất bình đẳng ở Việt Nam Chỉ số Gini Việt Nam Source: VLSS, VHLSS (various years) Lecture 12: Poverty and Inequality Bất bình đẳng theo vùng Source: GSO, Vietnam’s Poverty Update 2006 (VASS) 5
  6. Lecture 12: Poverty and Inequality Mục tiêu của chúng ta là gì? Lecture 12: Poverty and Inequality Chúng ta biết quá ít về nghèo đói và bất bình đẳng • Ai là người nghèo nhất? • Họ lâm vào cảnh nghèo như thế nào? • Ai đã thoát nghèo? • Làm thế nào để thoát nghèo? • Thoát nghèo mãi mãi? • Như thế nào mới là thật sự thoát nghèo? Nhà nước có thể làm được gì? 6
  7. Lecture 12: Poverty and Inequality Discussion: “Relatively Deprived” Nghèo tương đối 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=81

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2