intTypePromotion=1

Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 18

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
116
lượt xem
28
download

Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Bài giảng 18 - Thu thập, tổng hợp và sử dụng thông tin cho phân tích chính sách sau đây với các nội dung chính: Nghiên cứu bằng tư liệu, nghiên cứu thực địa, tổng hợp thông tin, sử dụng thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 18

  1. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Bài giảng 18 Thu thập, tổng hợp và sử dụng thông tin cho phân tích chính sách Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Nội dung chính • Nghiên cứu bằng tư liệu Document Research • Nghiên cứu thực địa Field Research • Tổng hợp thông tin Putting document and field research together • Sử dụng thông tin The uses and misuses of data 1
  2. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Nghiên cứu tư liệu và thực địa Document and Field Research • “In policy research, almost all likely sources of information, data, and ideas fall into two general classes: documents and people.” Eugene Bardach, “Gathering Data for Policy Research” (1974) Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Nghiên cứu bằng tư liệu Có 4 nguồn tư liệu chính cho các phân tích chính sách: 1. Tài liệu chuyên ngành (tạp chí khoa học, sách, và các luận văn) 2. „Tư liệu xám‟ (báo cáo của các tổ chức nghiên cứu và tư vấn) 3. Ấn phẩm chính thức (nghị định, công văn, tài liệu của chính phủ) 4. Báo chí 2
  3. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Tài liệu chuyên ngành • Google, Google Scholar và Google Books • Các tạp chí khoa học quốc tế: – Policy Sciences – Policy Studies Review – Policy Studies Journal – Journal of Comparative Policy Analysis – Journal of Public Policy Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Tài liệu chuyên ngành • Các tạp chi khoa học đa ngành: kinh tế học, khoa học chính trị, xã hội học, tâm lý học, nhân chủng học. – Journal of Health Politics – Policy and Law – Journal of Economic Literature – Journal of Policy Analysis and Management 3
  4. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Báo cáo của các cơ quan nghiên cứu và tư vấn • “Tư liệu xám”: xuất bản và không xuất bản • Hai điểm lưu ý đối với người phân tích chính sách: – Accessibility – khả năng tiếp cận – Credibility – độ tin cậy Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Ấn phẩm chính thức của chính phủ • Báo cáo chính phủ • Báo cáo của các bộ ngành • Công văn nghị định • Tài liệu của chính quyền địa phương 4
  5. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Báo chí • Có tính thời sự • Tổng hợp thông tin Hai vấn đề: • Chiều sâu của phân tích trong báo chí? • Thiên lệch trong báo chí? Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Nghiên cứu thực địa • Nghiên cứu thực địa bằng hình thức phỏng vấn có ích cho các nghiên cứu tập trung vào quá trình nhiều hơn là kết quả trung bình. • Thông tin nào nghiên cứu thực địa thu được hiệu quả hơn? – Bối cảnh lịch sử – Bối cảnh chính trị – Chuyện kể (narrative) của người trong cuộc – Dự báo mang tính chủ quan – Các bằng chứng khác (tranh, ảnh, ghi âm, thu hình) 5
  6. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Nghiên cứu thực địa • Thông tin trong nghiên cứu thực địa phụ thuộc vào yếu tố nào? – Mức độ tinh cậy “thuần túy” của người kể chuyện – Mức độ quen thuộc của người kể chuyện với tình huống – Tính nhất quán của thông tin – Chi tiết và mức độ cụ thể của thông tin – Mối liên hệ với các thông tin, sự kiện khác – Sự thiên lệch, định kiến, động cơ của người kể chuyện – Môi trường phỏng vấn và hành vi người phỏng vấn Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Nghiên cứu thực địa • Làm thế nào để khai thác thông tin tối đa lúc phỏng vấn? – Chuẩn bị kỹ: giấy tờ hành chính, bảng hỏi, bối cảnh nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, dụng cụ nghiên cứu – Lưu tâm đến chi tiết – Thái độ thân thiện, chuyên nghiệp, đáng tin cậy – Tỏ sự chân thành tìm kiếm sự thật – Trung thực – Biết ơn Phỏng vấn là một nghệ thuật nhiều hơn là kỹ thuật. 6
  7. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Tổng hợp và sử dụng thông tin Chất lượng tư liệu nghiên cứu là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của chính sách được đề xuất: – Tính chính xác – Tính thời điểm – Tính so sánh – Tính sẵn có – Tính trong sáng Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Một số thách thức khi làm việc với số liệu • Thiếu nhất quán trong định nghĩa • Thiếu nhất quán theo thời gian • Thiếu nhất quán theo không gian • Các động cơ khác nhau trong khai báo • Các động cơ khác nhau trong phân tích • “White lie” • Sai số không thể giải thích 7
  8. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Đầu tư trực tiếp nước ngoài (tỷ USD) 9,000 8,000 UNCTAD 7,000 GSO 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2004 2005 2006 2007 Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ, 2006 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 UN Comtrade US FTC VN GSO 8
  9. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Tỷ lệ nghèo Việt Nam Khu vực GSO MOLISA poverty poverty Đồng bằng sông Hồng 8.82 7.58 Đông bắc 25.02 18.19 Tây bắc 49.05 22.31 Bắc trung bộ 29.12 24.86 Nam trung bộ 12.57 13.5 Tây Nguyên 28.64 20.35 Đông nam bộ 5.83 7.5 Đồng bằng sông Cửu Long 10.3 12.18 Việt Nam 15.97 13.73 Note: Means and medians corrected by sampling weights Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Ho Chi Minh City Number of Divorces by Age Group Source: HCMC Statistical Office 18000 16000 14000 50+ 45-49 12000 40-44 10000 35-39 30-34 8000 25-29 6000 20-24 18-19 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 9
  10. Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Giải pháp? • Kiểm tra nguồn và định nghĩa các biến số • So sánh, đối chiếu, ghi chú • Chọn nguồn tin cậy nhất và giữ sự nhất quán • “Sensitivity analysis”: kết luận sẽ thay đổi thế nào nếu số liệu dao động trong biên độ từ A đến B • Kết hợp với tư liệu từ nghiên cứu thực địa • Luôn luôn nghi ngờ nhưng không bỏ cuộc! Lecture 18: Gathering Information for Policy Analysis Giải pháp? “The public...must be made to understand that there cannot be absolute accuracy, that there must be error and that the important thing to do is to try to uncover, remove or at least limit the error. Everyone has to learn how to live with errors and incomplete information. What is more, the situation is never stable, making this a very difficult, continuing task.” --Oscar Morgenstern 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2