intTypePromotion=1
ADSENSE

Ôn thi Toán, tiếng Việt - Lớp 6

Chia sẻ: LÂM THỊ LOAN | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

75
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn và quý thầy cô hãy tham khảo tài liệu "Ôn thi Toán, tiếng Việt - Lớp 6" sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao trong các kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi Toán, tiếng Việt - Lớp 6

  1. Toán 6   1/ Viết các số sau: a) Chín trăm tám mươi mốt nghìn : ……………………………………………………………………. b) Mười hai triệu ba trăm chín mươi mốt nghìn năm trăm linh hai: …………………………………... c) Năm trăm triệu sáu mươi nghìn : ……………………………………………………………………. 2/ Đọc các số sau : 15 378 : …………………………………………………………………………………………………. 96 408 : …………………………………………………………………………………………………. 300 295:…………………………………………………………………………………………………. 1 000 204:……………………………………………………………………………………………….. 3/  Đặt tính rồi tính : 67218 + 7280 15028 + 20780 50505 + 40404 43570 – 6279 49005 ­ 9400 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………... 2123 x 3 42507 x 6 1725 x 8 10412 x 4 34875 x 7 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………............................................................................................ 72605 : 5 49218 : 6 12345 : 7 10412 : 4 47281 : 9 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................      
  2. 4/ Tìm X 21985 : X  = 5 17983 : X  = 7 34992 : X  = 6 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................  1/ Lan mua 6 quyển tập hết 9600 đồng. Hòi  2/ Một trường tiểu học có 945 em được xếp  vào 5 khối. Hỏi mỗi khối có khoảng bao  Lan mua 9 quyển tập như thế thì phải trả bao  nhiêu em? nhiêu tiền? GIẢI                                  GIẢI ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………….................................................................................... ……………………………………………………………………… ……………….................................................................................... 3/ Người ta chia đều 24 kg muối vào 6 túi.  Hỏi có 4152 kg thì chia được bao nhiêu túi? 2/ Một trường tiểu học có 945 em được xếp  GIẢI vào 5 khối. Hỏi mỗi khối có khoảng bao  nhiêu em? ……………………………………………………………………… GIẢI ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………….................................................................................... ……………………………………………………………………… ……………….................................................................................... 4/ Ba xe chở gạch , mỗi xe chở được 250  viên. Hai xe sau, mỗi xe chở được 245 viên.  Mỗi viên gạch nặng 1kg. Tính khối lượng  gạch của xe đó ?  1/ Lan mua 6 quyển tập hết 9600 đồng. Hòi  GIẢI ……………………………………………………………………… Lan mua 9 quyển tập như thế thì phải trả bao  ……………………………………………………………………… nhiêu tiền? ………………………………………………………………………                                  GIẢI ……………………………………………………………………… ……………….................................................................................... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………….................................................................................... 3/ Người ta chia đều 24 kg muối vào 6 túi.  Hỏi có 4152 kg thì chia được bao nhiêu túi?
  3. Mỗi viên gạch nặng 1kg. Tính khối lượng  GIẢI ……………………………………………………………………… gạch của xe đó ?  ………………………………………………………………………                                  GIẢI ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………….................................................................................... ……………………………………………………………………… 4/ Ba xe chở gạch , mỗi xe chở được 250  ……………………………………………………………………… ……………….................................................................................... viên. Hai xe sau, mỗi xe chở được 245 viên.  Tên :   ………… Tieáng vieät 6 Nhưng tôi không muốn về nhà. Ngồi trong lớp  tôi lấy lưỡi đẩy đi đẩy lại cục giấy thấm trong  1/   Đọc câu chuyện sau: mồm, thích thú về trò nghịch ngơm của mình. Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy  Bỗng một cậu bạn hét ầm lên:  thấm vào mồm. Thế là má sưng phồng lên. Tôi  ­ Nhìn kìa! Bộng răng sưng của bạn ấy chuyển  nhăn nhó mặt mũi rồi khẽ rên: “ Ôi, răng đau quá!”  sang má khác rồi!  Tôi cố tình làm thế để khỏi phải học bài. Cô giáo  Chuyện xảy ra đã lâu. Thực tình tôi chẳng  nói: muốn kể vì thấy ngượng quá. Nhưng dù sao cũng  ­ Răng em đau phải không? Em về nhà đi! phải nói ra để không bao giờ mắc lỗi như vậy nữa Nhưng tôi không muốn về nhà. Ngồi trong lớp  2/  Gạch dưới những câu ghi lại lời nói của và ý  tôi lấy lưỡi đẩy đi đẩy lại cục giấy thấm trong  nghĩ của cậu bé khi ngồi trong lớp học  mồm, thích thú về trò nghịch ngơm của mình. 3/  Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì? Bỗng một cậu bạn hét ầm lên:  ........................................................................................................................... ­ Nhìn kìa! Bộng răng sưng của bạn ấy chuyển  ...........................................................................................................................  sang má khác rồi!  Chuyện xảy ra đã lâu. Thực tình tôi chẳng  4/ Chuyển lời nói trực tiếp trong đoạn văn thành  muốn kể vì thấy ngượng quá. Nhưng dù sao cũng  lời nói gián tiếp: phải nói ra để không bao giờ mắc lỗi như vậy nữa              a) Tôi nhăn nhó mặt mũi rối khẽ rên: “Ôi răng  2/  Gạch dưới những câu ghi lại lời nói của và ý  đau quá!” ................................................................................................................... nghĩ của cậu bé khi ngồi trong lớp học  ................................................................................................................... 3/  Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì? ...........................................................................................................................    b) Cô giáo và các bạn ai cũng thương tôi và lo  ........................................................................................................................... lắng. Cô giáo nói:  4/ Chuyển lời nói trực tiếp trong đoạn văn thành  ­  Răng em đau phải không? Em về nhà đi! ................................................................................................................... lời nói gián tiếp: ...................................................................................................................    c) Bỗng một cậu bạn hét ầm lên:        ­  Nhìn kìa! Bộng răng sưng của bạn ấy chuyển       sang má khác rồi!  Tên :   ………… Tieáng vieät 6 ................................................................................................................... 1/   Đọc câu chuyện sau: ................................................................................................................... Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy   5/ Dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ  thấm vào mồm. Thế là má sưng phồng lên. Tôi  trong đoạn thơ sau rồi ghi lại từ đơn, từ phức nhăn nhó mặt mũi rồi khẽ rên: “ Ôi, răng đau quá!”  Con ong làm mật, yêu hoa Tôi cố tình làm thế để khỏi phải học bài. Cô giáo     Con cá bơi, yêu nước; con chim ca yêu trời nói: Con người muốn sống, con ơi ­ Răng em đau phải không? Em về nhà đi!    Phải yêu đồng chí , yêu người anh em.
  4.  Từ đơn:  ............................................................................................. .................................................................................................................. Từ  phức:............................................................................................. ..................................................................................................................  a) Tôi nhăn nhó mặt mũi rối khẽ rên: “Ôi răng  đau quá!” ................................................................................................................... ...................................................................................................................    b) Cô giáo và các bạn ai cũng thương tôi và lo  lắng. Cô giáo nói:  ­  Răng em đau phải không? Em về nhà đi! ................................................................................................................... ...................................................................................................................    c) Bỗng một cậu bạn hét ầm lên:        ­  Nhìn kìa! Bộng răng sưng của bạn ấy chuyển       sang má khác rồi!  ................................................................................................................... ...................................................................................................................  5/ Dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ  trong đoạn thơ sau rồi ghi lại từ đơn, từ phức Con ong làm mật, yêu hoa    Con cá bơi, yêu nước; con chim ca yêu trời Con người muốn sống, con ơi    Phải yêu đồng chí , yêu người anh em.  Từ đơn:  ............................................................................................. .................................................................................................................. Từ phức: ...........................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2