PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN

Chia sẻ: Tran Quang Khang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
360
lượt xem
31
download

PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu trình kí văn bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN

  1. SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU PHÒNG: QUAN LÝ Th¬ng m¹i ̉ PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN Tên văn bản trình duyệt: Công văn đôn đốc các doanh nghiệp trả vốn tạm ứng để dự trữ hàng hóa trong dịp tết Nguyên đán năm 2010 Người soạn thảo: Ký tên …………… ………………………. ……………………………………... . …………………………………… Trưởng phòng chuyên môn: Ký tên ……………………………………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………… Văn phòng Ký tên ……………………………………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………… Phê duyệt của lãnh đạo Sở: Lai Châu, ngày…..tháng 5 năm 2010 …………………………………………. Ký ban hành …………………………………………. ……………………………………… …………………………………………. ……………………………………… ..……………………………….
Đồng bộ tài khoản