intTypePromotion=1

Quản trị mạng Windows Server 2003 - Bài 8

Chia sẻ: Ngo Thanh Ba | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
486
lượt xem
343
download

Quản trị mạng Windows Server 2003 - Bài 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quản trị mạng windows server 2003 - bài 8', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị mạng Windows Server 2003 - Bài 8

  1. Bài 8: DHCP
  2. Nội dung bài học  Giới thiệu dịch vụ DHCP.  Hoạt động của giao thức DHCP.  Cài đặt dịch vụ DHCP.  Chứng thực dịch vụ DHCP trong Active Directory.  Cấu hình dịch vụ DHCP  Cấu hình các tùy chọn.  Cấu hình dành riêng địa chỉ
  3. Dịch vụ DHCP  Yêu cầu của DHCP • Máy tính Windows Server 2003 đã cài dịch vụ DHCP • Mỗi interface phải được cấu hình bằng một địa chỉ IP tĩnh • Danh sách các địa chỉ IP định cấp phát cho các máy client Yêu cầu của client • Tất cả các máy trạm sử dụng HĐH của Microsoft, Linux, Unix … đều có thể sử dụng DHCP client
  4. Hoạt động của giao thức DHCP  DHCP làm việc theo mô hình client/server.  Quá trình tương tác giữa DHCP client và server diễn ra theo các bước sau
  5. Cài đặt dịch vụ DHCP  Các bước cài đặt DHCP
  6. Chứng thực dịch vụ DHCP trong Active Directory Chứng thực DHCP trong AD • Dịch vụ DHCP trên đó lại làm việc trong một domain (có thể là một Server thành viên bình thường hoặc là một máy điều khiển vùng) • Cấp phép hoạt động cho dịch vụ DHCP trong môi trường domain • DHCP server được chứng thực mới được phép hoạt động trên mạng
  7. Cấu hình dịch vụ DHCP  Các thông tin liên quan trong cấu hình DHCP • Scope Name • IP Address Range • Add Exclusions • Lease Duration • Router (Default Gateway) • Domain Name and DNS Server  Các thao tác cấu hình DHCP
  8. Cấu hình các tùy chọn DHCP • Các tuỳ chọn DHCP là các thông tin phụ gửi kèm theo địa chỉ IP khi cấp phát cho các máy Client • Có 2 mức độ: scope và Server • Các bước cấu hình DHCP option
  9. Cấu hình dành riêng địa chỉ • Gán 1 địa chỉ IP cố định cho 1 máy • Các thao tác cấu hình dành riêng địa chỉ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2