intTypePromotion=1

Quyết định 47/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
5
download

Quyết định 47/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005 và Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/6/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 47/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005 và Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/6/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 323/2005/QĐ-TTg ngày 7/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư của Bộ Y tế số 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005 và Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/6/2001 Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001-2005 đến hết ngày 30/4/2006. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Lãnh đạo các Vụ, Cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trịnh Quân Huấn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2