intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

53
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Nghệ An, ngày 21 tháng 10 năm 2011 Số: 52/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1428/CT-THNVDT ngày 13/10/2011 về việc đề xuất ban hành bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ đố i với xe ôtô tại Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau: Giá xe mới 100% Loại xe ô tô STT (triệu đồng) Xe TOYOTA COROLLA dưới 1.6 sản xuất trong nước 1 550 Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An, Giám đốc Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - N hư Điều 2;
  2. - Bộ Tài Chính (đ ể b/c); - Tổng Cụ c thu ế (để b/c); - TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh (để b/c); - Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; - Chánh VP, PVP.TM; - Các Tổ C V: TM, TH; - Lưu VT, CB.UB. Thái Văn Hằng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2