intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý thuế

Xem 1-20 trên 9224 kết quả Quản lý thuế
 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân - Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội" là đề xuất các phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân trên địa bàn TP Hà Nội thời gian tới.

  pdf184p hoangnhanduc09 11-05-2023 2 1   Download

 • Luận văn "Kiểm soát chi phí kinh doanh tại Khách sạn Citadines Pearl Hội An - Công ty cổ phần Tri Việt Hội An" nghiên cứu nhằm tìm hiểu, đánh giá công tác kiểm soát nội bộ của đơn vị thuê quản lý để xác định hệ thống kiểm soát nội bộ có vận hành đúng như thiết kế và theo các cam kết giữa đơn vị thuê quản lý và chủ sở hữu của Khách sạn hay không; xem xét bổ sung các thủ tục kiểm soát cần thiết giữa đơn vị thuê quản lý và Chủ đầu tư, thỏa thuận thêm các điều khoản trong hợp đồng thuê quản lý nhằm đảm bảo các lợi ích của chủ đầu tư...

  pdf121p besfriend04 05-05-2023 2 1   Download

 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

  pdf40p runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Ngày 04/9/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2973/BTTTT-CATTT công bố tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước bao gồm các nội dung: Hướng dẫn phương án triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin; thiết lập, quản lý vận hành hệ thống giám sát an toàn hệ thống thông tin; thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin và hướng dẫn kết nối với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

  pdf44p runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  pdf6p runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Cuốn Kỷ yếu Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (2001-2015) tiếp tục ghi lại những dấu ấn của ngành Thuế Thành phố trong quá trình xây dựng và trưởng thành; giới thiệu những ý kiến chỉ đạo, đánh giá của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về hoạt động của ngành thuế Thành phố trong những năm qua; tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến vì sự nghiệp thuế Thành phố. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf226p hoangnhanduc06 14-04-2023 3 3   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản lý kê khai và kế toán thuế trình bày các nội dung chính như kiến thức chung về đăng ký thuế phục vụ cho công tác kiểm soát thông tin đăng ký thuế; kiểm soát thông tin đăng ký thuế; tổng hợp tình hình biến động mã số thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p hoangnhanduc06 14-04-2023 6 3   Download

 • Cuốn sách "Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thuế tài nguyên và các văn bản liên quan" trình bày về luật; nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội và nghị định của chính phủ; thông tư hướng dẫn của bộ tài chính; một số văn bản khác có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf218p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V gồm có 2 phần chính, cụ thể như sau: Văn kiện đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V; tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ngành tài chính 5 năm (2016 - 2020). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf200p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ VI gồm các nội dung chính như sau: Văn kiện đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ IV; tham luận tại đại hội thi đua của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước ngành tài chính 5 năm (2011 - 2015). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf192p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế gồm các nội dung chính như sau: Luật quản lý thuế (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 của Văn phòng Quốc hội); Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf315p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Văn bản hợp nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt gồm các nội dung chính như sau: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 của Văn phòng Quốc hội); Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Hướng dẫn hóa đơn điện tử một số điểm cần lưu ý (Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 3/10/2019) luật quản lý thuế đã được sửa đổi và chính sách thuế mới gồm các nội dung chính như sau: Lợi ích của hóa đơn điện tử; một số lưu ý về hóa đơn điện tử quy định tại nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 và thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của bộ tài chính; một số văn bản quy phạm pháp luật về hóa đơn điện tử; một số công văn hướng dẫn về hóa đơn điện tử; luật quản lý thuế sửa đổi và chính sách thuế mới;...

  pdf454p hoangnhanduc06 14-04-2023 2 1   Download

 • Cẩm nang về Hóa đơn điện tử gồm có 2 phần chính, phần 1 trình bày về Luật của quốc hội; phần thứ hai trình bày về Nghị định của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf250p hoangnhanduc06 14-04-2023 2 2   Download

 • 40 năm cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (1975-2015) gồm có nội dung chính như thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; thư chúc mừng của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc; hải quan TP.HCM 40 năm lớn mạnh cùng đất nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf160p hoangnhanduc06 14-04-2023 4 1   Download

 • Cuốn sách "Bộ pháp điển về thuế tiêu thụ đặc biệt" được biên soạn nhằm phục vụ hiệu quả cho nhu cầu tra cứu của các cơ quan nhà nước cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thuế, phí, lệ phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p hoangnhanduc06 14-04-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Những điều cần biết về Luật Quản lý thuế sửa đổi và các văn bản quy định chi tiết thi hành" được biên soạn nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp và cá nhân thuận tiện hơn trong việc tra cứu, sử dụng Luật Quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf462p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Kiểm tra, giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu - Quy định về Thủ tục hải quan: Phần 1 trình bày các nội dung về Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành; luật Quản lý ngoại thương và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Hải quan và quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf202p dangnhuy09 11-04-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Kiểm tra, giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu - Quy định về Thủ tục hải quan: Phần 2 trình bày các nội dung về quy định chi tiết về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; quy định về xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành hải quan.

  pdf194p dangnhuy09 11-04-2023 1 1   Download

 • Tiếp phần 1, Quản lý tài chính-ngân sách-đầu tư-đất đai-xây dựng dành cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 - Những điều cần biết: Phần 2 trình bày về Quy định mới nhất về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; các quy định mới nhất về đầu tư, đất đai và xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf152p dangnhuy09 11-04-2023 1 1   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý thuế
p_strCode=quanlythue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2