intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật quản lý thuế

Xem 1-20 trên 6179 kết quả Luật quản lý thuế
 • Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp được thông báo đến chi cục thuế - nơi quản lý trực tiếp đơn vị để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ tên công ty, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, lý do. Mời bạn tham khảo để hiểu rõ hơn.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 4 0   Download

 • Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11). Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p britaikridanik 24-06-2022 15 1   Download

 • Bài viết này trình bày tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại cũng như chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, dựa vào đó, đánh giá thực trạng của các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.

  pdf12p vimarissamayer 02-06-2022 6 0   Download

 • Công tác giao đất, cấp đất, thu hồi, cho thuê đất của các tổ chức (sau đây gọi chung là cấp đất) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện từ khi có Luật đất đai năm 1993 ra đời, cùng với sự ra đời của ngành Quản lý đất đai (nay là ngành Tài nguyên và Môi trường). Bài viết trình bày ứng dụng của GIS trong quản lý đất đai; Ứng dụng ArcGIS trong công tác quản lý Nhà nước về cấp đất tổ chức tại Gia Lai; Phương hướng phát triển ứng dụng.

  pdf5p visherylsandberg 18-05-2022 10 1   Download

 • Hiện nay, quy mô nợ công tại Việt Nam vẫn đang trong xu hướng gia tăng. Vài năm gần đây, nợ công đã vượt mức 60% GDP và bắt đầu tác động tiêu cực tới tăng trưởng và bền vững kinh tế. Bài viết trình bày tình hình nợ công gia tăng ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế thời gian qua; Tình hình sử dụng nợ công và quản lý nợ công.

  pdf9p vimarillynhewson 17-05-2022 12 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai; Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất; Những quy định bồi thường đối với đất ở;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf154p viginnirometty 04-05-2022 10 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về Bộ luật lao động năm 2012; Việc làm; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p viginnirometty 04-05-2022 16 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý nhà nước đối với rừng; Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyên mục đích sử dụng rừng; Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn: Quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viginnirometty 04-05-2022 10 3   Download

 • Qua khảo cứu các tài liệu liên quan, và số liệu thực tiễn, bài viết đưa ra cái nhìn rõ nét về thực trạng cơ cấu nguồn thu của Ngân sách Nhà nước, đánh giá tính hợp lý về mặt cơ cấu, từ đó đưa ra một số khuyến nghị để điều chỉnh cơ cấu nguồn thu trong tương lai nhằm tăng thu Ngân sách Nhà nước. Nguồn dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu được lấy từ số liệu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thống kê.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 15 2   Download

 • Ebook Hỏi đáp pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phần 2 trình bày nội dung về thủ tục hành chính quản lý thuế đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf61p redrose24 15-04-2022 16 3   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 2 chương trình bày một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT trong kinh doanh; thực trạng gian lận thuế GTGT ở Việt Nam, một số biện pháp chống gian lận thuế GTGT ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p badbuddy09 05-04-2022 7 3   Download

 • Trong phạm vi bài viết này tác giả phân tích những nội dung cơ bản về tội phạmin, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; thực trạng tội phạm in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện pháp luật về tội phạm tội phạm in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 13 1   Download

 • Thực hiện đề tài này tác giả mong muốn nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về hàng rào phi thuế quan theo quy định của luật pháp quốc tế làm cơ sở để đánh giá thực trạng xây dựng, sử dụng hàng rào phi thuế quan trong hoạt động quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc; từ đó đề xuất phương hƣớng, giải pháp trong xây dựng và việc sử dụng hàng rào phi thuế quan để quản lý có hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 37 3   Download

 • Bài viết phân tích các thuận lợi và khó khăn mà các doanh nghiệp sản xuất nông sản Việt Nam đã và sẽ gặp phải khi Việt Nam tham gia ký kết và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do. Đưa ra cácbiện pháp cấp bách nhằm bảo vệ các doanh nghiệp Việt Nam, theo đó cần có sự tham gia sâu rộng từ cấp độ Nhà nước đến bản thân các doanh nghiệp sản xuất nông sản và sự chuẩn bị, hỗ trợ từ các đội ngũ chuyên gia pháp lý, luật sư trong và ngoài nước.

  pdf10p cuchoami2510 29-03-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày về vụ kiện chống trợ cấp DS 486 (Liên minh Châu Âu – Các biện pháp đối kháng áp đặt đối với một số loại terephthalate polyetylen từ Pakistan) và rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam liên quan tới quá trình điều tra chống trợ cấp tại quốc gia thành viên như xem xét “thoái thu vượt mức” khi xác định một chương trình hoàn thuế có là trợ cấp hay không; xem xét nguyên nhân “xác thật và đáng kể” khi phân tích mối quan hệ nhân quả giữa nhập khẩu được trợ cấp và thiệt hại củangành sản xuất trong nước; và minh bạch thông tin các chuyến thăm xác minh theo Hiệp định về trợcấp và c...

  pdf7p cuchoami2510 29-03-2022 13 1   Download

 • Tình trạng sử dụng túi ni lông ở Việt Nam hiện nay vẫn diễn ra phổ biến và gây ra hệ lụy khôn lường cho môi trường. Đánh thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông được xác định là một trong những giải pháp thiết thực, góp phần nhằm hạn chế việc sản xuất và sử dụng túi ni lông. Luật Thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2010, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Nhà nước thu thuế bảo vệ môi trường.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 4 1   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 11 2   Download

 • Việc sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quốc gia, với phạm vi tác động rộng lớn và được sử dụng chủ yếu cho các nhu cầu có tính chất toàn xã hội. Nghiên cứu này phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động thu ngân sách nhà nước, những hạn chế của pháp luật về thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, qua đó đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thu ngân sách một cách hiệu quả, đảm bảo tăng nguồn thu và giúp tăng cường công tác quản lý thuế dễ dàng, thuận lợi hơn.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 13 1   Download

 • Khi nghiên cứu đề tài này thì tác giả hướng tới mục đích là làm rõ các quy định của pháp luật hiện hành về cho thuê quyền sử dụng đất, tìm hiểu các vướng mắc của pháp luật khi áp dụng các quy định trên vào thực tiễn đời sống để thuận lợi cho việc thực thi pháp luật. Qua đó cũng trình bày tổng hợp những ý kiến, góp ý của các nhà nghiên cứu khác và của bản thân mình để pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về cho thuê quyền sử dụng đất nói riêng ngày càng hoàn thiện.

  pdf57p badbuddy08 25-03-2022 5 2   Download

 • Mục đích đề tài là làm rõ một số vấn đề về nguyên tắc xác định trị giá tính thuế theo Hiệp định thực hiện điều VII Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại 1994 của WTO. Nghiên cứu pháp luật và thực tiễn áp dụng của Trung Quốc để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, góp phần hoàn thiện những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động XNK, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

  pdf151p badbuddy08 16-03-2022 19 2   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Luật quản lý thuế
p_strCode=luatquanlythue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2