intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thuế: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Nhơn

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

91
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 2 Luật quản lý thuế thuộc bài giảng Thuế trình bày về các kiến thức cơ sở pháp lý của quản lý thuế, đối tượng áp dụng luật quản lý thuế, nội dung quản lý thuế, kê khai và tính thuế...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về quản lý thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Nhơn

 1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (Chương II)
 2. I. CƠ SỞ PHÁP LÝ. Luật quản lý thuế ban hành tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 11 ban hành số 78 ngày 29/11/2006. có hiệu lực ngày 01/07/2007. *Thông tư 60 ngày 14/6/2007
 3. II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG. 1. Người nộp thuế. - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế. - Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế. 2. Cơ quan quản lý thuế.
 4. III. NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ. 1. Đăng ký, khai, nộp, ấn định thuế. 2. Thủ tục hoàn thuế, miễn giảm thuế. 3. Xoá nợ tiền thuế tiền phạt. 4. Quản lý thông tin về người nộp thuế. 5. Kiểm tra thanh tra thuế. 6. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chánh thuế. 7. Xử lý vi phạm, pháp luật về thuế. 8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.
 5. IV. ĐĂNG KÝ THUẾ. 1. Thời hạn đăng ký thuế. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đăng ký KD, bắt đầu hoạt động, phát sinh khấu trừ, nộp thay, nghĩa vụ, yêu cầu hoàn thuế. 2. Hồ sơ. - Tờ khai đăng ký thuế. - Bản khai sao giấy CN đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân.
 6. 3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế. - Nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính. - Nơi phát sinh thu nhập, nơi thường trú, tạm trú. 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. - Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 7. V. KHAI, TÍNH THUẾ. 1. Hồ sơ khai thuế. 1.1. Theo tháng gồm: 1- Tờ khai thuế tháng. 2- Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra. 3- Các tài liệu khác có liên quan.
 8. 1.2. Theo năm: 1- Tờ khai theo năm và các tài liệu có liên quan. 2- Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý. 3- Hồ sơ khai quyết toán: tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính năm và các tài liệu liên quan.
 9. 1.3. Từng lần phát sinh. 1- Tờ khai thuế. 2- Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan. 1.4. Xuất Nhập khẩu. Là hồ sơ hải quan.
 10. 1.5. Chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức: 1- Tờ khai quyết toán thuế. 2- Báo cáo tài chính. 3- Tài liệu khác có liên quan.
 11. VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ. 1. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp thao (nộp theo tháng). 2. Theo năm. - Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên năm dương lịch. - Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế tạm tính theo quý. - Chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm (quyết toán năm). 3. Chậm nhất ngày thứ 10 khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế (từng lần phát sinh).
 12. 4. Với hàng hóa XNK là thời hạn, nộp tờ khai hải quan. 5. Chậm nhất là ngày thứ 45 – Kể từ khi chấm dứt hoạt động, hợp đồng, chuyển đổi hình thức.
 13. VII. GIA HẠN HỒ SƠ KHAI THUẾ. 1. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày, việc nộp hồ sơ thuế tháng, thuế năm, tạm tính, từng lần phát sinh, 60 ngày với hồ sơ quyết toán. 2. Hồ sơ gia hạn có xác nhận CB phường, xã lý do gia hạn. 3. Thời hạn 5 ngày làm việc cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản.
 14. VIII. KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ. 1. Khai bổ sung trước khi công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra. 2. Với hàng hóa XNK khai trước khi kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc miễn thuế, người nộp thuế phát hiện trong thời hạn 60 ngày trước khi hải quan thực hiện thanh, kiểm tra.
 15. IX. ẤN ĐỊNH THUẾ, XÁC ĐỊNH MỨC THUẾ KHOÁN. 1. Căn cứ tài liệu kê khai, dữ liệu cơ quan thuế, ý kiến của xã, phường. 2. Tính theo năm dương lịch.
 16. X. NỘP THUẾ. 1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 2. Trường hợp cơ quan thuế tính, ấn định là ghi trên thông báo.
 17. 3. Với hàng hóa XNK. 1. Hàng hoá XK là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai. 2. Với hàng NK tiêu dùng phải nộp xong trước khi nhận hàng, có bảo lãnh thì thời hạn nộp không quá 30 ngày. 3. Với vật tư, nguyên liệu XK là 275 ngày. 4. Với hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc xuất tái nhập là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn. 5. Với hàng hóa khác là 30 ngày.
 18. 4. Ngày đã nộp thuế. - Nộp bằng chuyển khoản là ngày có xác nhận của kho bạc, ngân hàng… - Bằng tiền mặt là ngày cấp chứng từ thu.
 19. XI. TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ. 1. Trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động. - Giải thể theo quy định luật DN. - Phá sản theo quy định luật phá sản. - DN chấm dứt do chủ sở hữu chịu trách nhiệm. - Hộ gia đình, cá nhân: Do hộ gia đình, cá nhân.
 20. 2. Trường hợp tổ chưc lại DN. - Bị chia phải thực hiện trước khi chia, nếu không các DN mới chịu. - Bị tách, hợp nhất, sát nhập thì hoàn thành trước nếu không các DN sau chịu. - Thời gian nộp không thay đổi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2