intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thuế

Xem 1-20 trên 1642 kết quả Bài giảng Thuế
 • Tiếp tục chương 5, chương 6 bài giảng Lập và phân tích dự án Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế gồm các nội dung giới thiệu chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều – SL, thuế lợi tức, dòng tiền tệ sau thuế - CFAT, so sánh phương án theo CFAT.

  pdf27p lavender2022 21-04-2022 6 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán máy: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán bán hàng và công nợ phải thu; thao tác phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán; kế toán thuế; thao tác phần hành kế toán thuế trên phần mềm kế toán; kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p chenlinong_0310 23-02-2022 12 1   Download

 • Kinh tế học vĩ mô là học phần nghiên cứu nền kinh tế tổng thể trong đó tập trung vào các biến số như giá cả, sản lượng, thu nhập, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán, đầu tư, chi tiêu của Chính phủ và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

  pdf57p caphesuadathemot 28-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát. Giúp sinh viên hiểu được thế nào là thuế lạm phát. Xem xét những tác hại của lạm phát trong nền kinh tế.

  pdf6p hoathachthao090 25-02-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Public relation: Chương 3 Lợi ích của hoạt động PR trong doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa của hoạt động PR trong DN; Thu hút và duy trì quan hệ với khách hàng; PR trong nội bộ doanh nghiệp; Tự làm hay thuê dịch vụ; Phẩm chất và kỹ năng của người làm PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p cuchoami2510 18-02-2022 2 0   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2017; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

  pdf10p vialexanderfleming 09-02-2022 10 2   Download

 • Bài viết trình bày cơ sở lý thuyết tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang. Tác giả đã đi vào phân tích thực trạng quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn 2015 – 2017.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 7 2   Download

 • Bài viết cho thấy thực trạng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tuy có hiệu quả nhưng vẫn còn một số tồn tại nhất định, do trình độ quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chưa được đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và hướng dẫn, quản lý của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện.

  pdf9p vialexanderfleming 09-02-2022 8 2   Download

 • Tài liệu gồm có những nội dung chính sau: Nhập môn Luật tài chính công - Pháp luật về ngân sách nhà nước; quy định pháp luật về ngân sách nhà nước; quy định pháp luật về các sắc thuế; nhập môn pháp luật về tài chính doanh nghiệp; nhập môn về pháp luật tài chính khu dân cư; nhập môn pháp luật về thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p cucngoainhan7 08-02-2022 6 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về xác định mục đích và cách sử dụng của giấy tờ làm việc; xác định những yếu tố chính của giấy tờ làm việc hiệu quả; những kỹ thuật cơ bản áp dụng trong giấy tờ làm việc; phân biệt những giấy tờ làm việc hiệu quả và không hiệu quả;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt33p tanmocphong 19-01-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.2: Kiểm toán doanh thu (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về thủ tục chung; thủ tục phân tích; kiểm tra chi tiết; lập bảng tổng hợp doanh thu theo khách hàng, nhóm hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp theo các tháng (quí) trong kỳ, đối chiếu Sổ cái;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt18p tanmocphong 19-01-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 5 Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt được cho vay có đảm bảo bằng tài sản cho vay không có đảm bảo bằng tài sản. Trình bày được các quy định về bảo lãnh ngân hàng, quy định về chiết khấu giấy tờ có giá, quy định về cho thuê tài chính và về bao thanh toán.

  pdf29p hoaanhdao709 19-01-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa về nguồn thu ngân sách nhà nước, nội dung, đặc điểm và phân loại các nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trình bày được nội dung, đặc điểm cơ sở pháp lý liên quan đến các nguồn thu ngân sách nhà nước: pháp luật thuế, phí, lệ phí và các nguồn vốn vay khác.

  pdf36p hoaanhdao709 19-01-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 1 cung cấp cho học viên những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển nền công nghiệp ô tô trên thế giới và ở Việt Nam, các loại hình thức lắp ráp và chính sách thuế đối với ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, sơ đồ khối quy trình công nghệ lắp ráp ô tô,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf25p thienlangso 15-12-2021 3 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 6 Thuế thu nhập cá nhân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế thu nhập cá nhân; Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân; Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân; Thu nhập miễn thuế; Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p caphesuadathemot 20-12-2021 16 2   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp; Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp; Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt25p caphesuadathemot 20-12-2021 17 1   Download

 • Bài giảng Thuế - Bài 1: Tổng quan về thuế cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về thuế; đặc điểm của thuế; Chức năng của thuế; Phân loại thuế; Các yếu tố cơ bản của luật thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt11p caphesuadathemot 20-12-2021 7 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 2 Thuế xuất nhập khẩu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và đặc điểm; Đối tượng chịu thuế; Đối tượng không chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế; Kê khai và nộp thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt16p caphesuadathemot 20-12-2021 7 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt; Đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt; Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p caphesuadathemot 20-12-2021 19 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 4 Thuế giá trị gia tăng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế giá trị gia tăng; Đặc điểm thuế giá trị gia tăng; Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế giá trị gia tăng; Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p caphesuadathemot 20-12-2021 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Thuế
p_strCode=baigiangthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2