intTypePromotion=1

Bài giảng: Chương 4 - Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa

Chia sẻ: Lê Quảng Vàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
373
lượt xem
108
download

Bài giảng: Chương 4 - Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất khẩu: Đưa hàng hoá ra khỏi lãnh thổ VN hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật.  Nhập khẩu: Đưa hàng hoá vào lãnh thổ VN từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật. Khu vực đặc biệt: Khu phi thuế quan (khu chế xuất) Xuất nhập khẩu trực tiếp: Bên bán và bên mua quan hệ trực tiếp để thoả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Chương 4 - Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa

 1. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Chương 4: KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU GV: Nguyễn Kim Nh ất 1 NỘI DUNG 1. Khái niệm và nguyên tắc 2. Các phương thức giao hàng phổ biến trong thương mại quốc tế 3. Các phương thức thanh toán quốc tế 4. Kế toán xuất nhập khẩu trực tiếp 5. Kế toán ủy thác xuất nhập khẩu 2 1. Khái niệm và nguyên tắc  Xuất khẩu: Đưa hàng hoá ra khỏi lãnh thổ VN hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật.  Nhập khẩu: Đưa hàng hoá vào lãnh thổ VN từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật. Khu vực đặc biệt: Khu phi thuế quan (khu chế xuất) 3 1
 2. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa 1. Khái niệm và nguyên tắc  Xuất nhập khẩu trực tiếp: Bên bán và bên mua quan hệ trực tiếp để thoả thuận về hàng hóa, giá cả và các điều kiện giao nhận khác.  Xuất nhập khẩu ủy thác: Bên mua và bên bán không quan hệ trực tiếp với nhau mà phải nhờ qua một đơn vị trung gian hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để xuất nhập khẩu hộ. 4 Nguyên tắc hạch toán  Hàng hóa xuất khẩu:  Giá vốn của hàng hóa xuất khẩu được ghi nhận theo giá gốc, áp dụng một trong các phương pháp xuất kho.  Giá bán của hàng hoá xuất khẩu là giá ghi trên hóa đơn (Giá CIF, FOB,…) 5 2. Các phương thức giao hàng  Giao hàng tại xưởng (EXW)  Bên bán giao hàng cho bên mua tại xưởng đúng theo địa điểm, thời gian theo qui định.  Bên mua phải nhận hàng đúng địa điểm và thời gian qui định. 6 2
 3. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa 2. Các phương thức giao hàng  Giao hàng cho người chuyên chở (FCA- Free Carrier)  Bên bán: Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu; Giao hàng đúng thời gian và địa điểm theo qui định cho người vận tải; Cung cấp đầy đủ chứng từ cho người vận tải (vận đơn, biên lai nhận hàng)  Bên mua: Chỉ định người vận tải, ký hợp đồng vận tải và thanh toán tiền vận tải; Chịu trách nhiệm về lô hàng nhận sau khi hàng đã được giao hoàn tất cho người vận tải. 7 2. Các phương thức giao hàng  Giao dọc mạn tàu (FAS – Free Alongside Ship)  Bên bán: Giao hàng dọc mạn tàu cho bên mua  Bên mua: Liên hệ tàu, ký hợp đồng và thanh toán phí vận chuyển, lấy chứng từ xuất khẩu và nộp lệ phí xuất khẩu. 8 2. Các phương thức giao hàng  Giao trên tàu (FOB – Free On Board)  Bên bán: Lấy giấy phép xuất khẩu và nộp lệ phí xuất khẩu; Giao hàng lên tàu và cung cấp chứng từ vận tải; Thanh toán phí dỡ lên tàu.  Bên mua: Ký hợp đồng chuyên chở hàng và thanh toán cước vận chuyển, Lấy vận đơn; Chịu các chi phí còn lại sau khi nhận hàng . 9 3
 4. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa 2. Các phương thức giao hàng  Tiền hàng và cước phí (CFR- Cost and Freight)  Bên bán: Ký hợp đồng vận chuyển và thanh toán cước vận chuyển; Lấy giấy phép xuất khẩu và nộp thuế, lệ phí xuất khẩu; Giao hàng lên tàu và cung cấp vận đơn đường biển, hóa đơn; Thanh toán các chi phí khác (nếu có)  Bên mua: Nhận hàng, nhận chứng từ; chịu mọi rủi ro khi hàng đã giao qua lan can tàu ở cảng bốc. 10 2. Các phương thức giao hàng  Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí (CIF- Cost Insurance and Freight)  Bên bán: Ký hợp đồng vận chuyển và thanh toán cước vận chuyển; Lấy giấy phép xuất khẩu và nộp thuế, lệ phí xuất khẩu; Giao hàng lên tàu và cung cấp vận đơn đường biển, hóa đơn; Thanh toán tiền bảo hiểm hàng hoá.  Bên mua: Nhận hàng, nhận chứng từ; chịu mọi rủi ro khi hàng đã giao qua lan can tàu ở cảng bốc. 11 2. Các phương thức giao hàng  Một số phương thức khác: Học sinh nghiên cứu thêm trong giao trình 12 4
 5. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa L/C? 3. Các phương thức TT quốc tế  Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credit) 4 NGƯỜI NHẬP KHẨU NGƯỜI XUẤT KHẨU 1 9 3 8 5 2 NH MỞ L/C 6 NH THÔNG BÁO L/C 7 13 3. Phương thức tín dụng chứng từ L/C? (Documentary Credit) 1. Người nhập khẩu làm đơn xin mở LC (bằng ký quỹ hoặc xin vay ngắn hạn) 2. NH mở LC tiến hành mở LC và chuyển sang cho NH thông báo 3. NH thông báo LC xác nhân và thông báo LC cho người NK 4. Người XK gởi hàng đi cho người NK. 5. Người XK xuất trình bộ chứng từ để xin thanh toán tiền hàng. 6. NH thông báo kiểm tra, nếu đúng thì gởi tiếp bộ chứng từ sang cho ngân hàng mở LC. 7. NH mở LC trả tiền cho người XK (hoặc chấp nhận hối phiếu) thông qua NH thông báo nếu bộ. chứng từ hợp lệ. 8. NH thông báo trả tiền cho người XK hoặc chấp nhận hối phiếu đã chấp nhận theo yêu cầu của người NK . 9. NH mở LC ký vận đơn và giao chứng từ cho người nhập khẩu để nhận hàng. 14 3. Các phương thức TT quốc tế  Phương thức nhờ thu (Collecction of Payment) 1 NGƯỜI NHẬP KHẨU NGƯỜI XUẤT KHẨU 4 5 6 8 2 7 NH CHUYỂN NH XUẤT TRÌNH CHỨNG TỪ 3 15 5
 6. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Phương thức nhờ thu (Collecction of Payment) 1. Người XK gởi hàng cho người NK 2. Người XK gởi bộ chứng từ ( gồm hối phiếu và các bộ chứng từ có liên quan) cho NH phục vụ mình. 3. NH chuyển chứng từ sẽ gởi bộ chứng từ sang cho Nh phục vụ người nhập khẩu. 4. NH bên nhập khẩu xuất trình hối phiếu cho người nhập khẩu. 5. Người nhập khấu chấp nhận hối phiếu hoặc trả tiền. 6. Ngân hàng thu tiền trao chứng từ cho nhà nhập khẩu. 7. NH thu tiền chuyển tiền (hoặc hối phiếu) cho NH ủy thác. 8. NH nhận ủy thác trả tiền hoặc trao hối phiếu cho người NK. 16 3. Các phương thức TT quốc tế  Phương thức chuyển tiền (Remittance) 1 NGƯỜI CHUYỂN TIỀN NGƯỜI THỤ HƯỞNG 2 4 NH CHUYỂN TIỀN 3 NH TRẢ TIỀN 17 Phương thức chuyển tiền (Remittance) 1. Người thụ hưởng căn cứ hợp đồng thương mại tiến hành giao hàng cho người mua, người XK kèm theo các chứng từ liên quan. 2. Trên cơ sở chứng từ đó bên XK gởi đến người trả tiền tiến hành lập lệnh chuyển tiền gởi Nh để trả tiền cho người thụ hưởng. 3. NH chuyển tiền trích tiền trên tài khoản của người chuyển tiền để chuyển sang NH phục vụ người thụ hưởng bằng thư (M/T) hoặc bằng điện (T/T). 4. NH trả tiền tiến hành trả tiền cho người thụ hưởng sau khi nhận được tiền từ NH chuyển tiền đến. 18 6
 7. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa 4. Kế toán xuất nhập khẩu trực tiếp  Thủ tục và chứng từ  Tài khoản sử dụng  Phương pháp hạch toán 19 Thủ tục xuất khẩu  Ký hợp đồng xuất khẩu  Yêu cầu bên nhập khẩu mở L/C và thông báo L/C  Xin giấy phép xuất khẩu lô hàng.  Thuê phương tiện vận tải  Xin giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch  Mở tờ khai hải quan và hoàn thành hồ sơ hải quan  Mua bảo hiểm (nếu có), giao hàng và nhận tiền 20 Chứng từ nhập khẩu  Hoá đơn thương mại  Phiếu đóng gói hàng hoá  Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hóa  Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa  Giấy kiểm dịch thực vật (nếu có)  Giấy chứng nhận trọng lượng hàng hóa  Giấy chứng nhận bảo hiểm  Hối phiếu thương mại (nếu có) 21 7
 8. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Thủ tục nhập khẩu  Ký kết hợp đồng kinh tế  Mở L/C  Đơn xin mở tín dụng nhập khẩu  Thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm (nếu có)  Mở tờ khai nhập khẩu và hoàn chỉnh hồ sơ nhập khẩu  Nhận hàng và thanh toán cho người xuất khẩu. 22 Chứng từ nhập khẩu  Hoá đơn thương mại  Phiếu đóng gói hàng hoá  Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hóa  Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa  Giấy kiểm dịch thực vật (nếu có)  Giấy chứng nhận trọng lượng hàng hóa  Giấy chứng nhận bảo hiểm  …. 23 Tài khoản sử dụng Học viên xem lại nội dung và kết cấu các tài khoản:  TK 1561, 1562  TK 511, 632  … 24 8
 9. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Hướng dẫn hạch toán  Xuất khẩu trực tiếp 1561 157 1a Hàng hóa xuất khẩu (giá vốn) 11*,331, 632 1b … 133 2a Khi hàng được xác nhận đã XK, Hàng hóa mua để xuất khẩu không qua kho ghi nhân giá vốn hàng bán 25 Hướng dẫn hạch toán  Xuất khẩu trực tiếp 3333 511 131 1122 3 2c 2b Tỷ giá Tỷ giá Thuế xuất khẩu Tỷ giá giao dịch ghi sổ giao dịch phải nộp 515 635 111,112 641 Chi phí bán hàng nếu có PS chênh lêch tỷ giá 2d 133 26 Ví dụ  Doanh nghieäp A xuaát kho haøng hoùa coù giaù xuaát kho laø 7.000.000ñ, giaù xuaát khaåu laø 1.000USD/FOB.HCM, thueá xuaát khaåu 2%, thueá GTGT 0%. Chi phí vaän chuyeån, phí haûi quan laøm thuû tuïc thanh toaùn baèng tieàn maët 500.000ñ.  Ba ngaøy sau, loâ haøng treân ñaõ laøm thuû tuïc xong, haøng ñaõ giao leân taøu, thuyeàn tröôûng ñaõ kyù vaøo vaän ñôn, taøu ñaõ rôøi caûng. TGGD treân hoà sô xuaát khaåu laø 16.820ñ/USD.  Vaøi tuaàn sau, nhaän ñöôïc giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng do ngöôøi mua M traû nôï 1.000USD, vôùi noäi dung nhö sau:  Ghi taêng tieàn göûi ngaân haøng cuûa ñôn vò: 980USD  Tröø thuû tuïc phí ngaân haøng 20USD  Tyû giaù giao dòch ngaøy nhaän tieàn laø 16.800ñ/USD.  Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. 27 9
 10. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Hướng dẫn hạch toán  Kế toán nhập khẩu TK 1112,1122 TK 144 TK 331 TK 15(1,61,7) TGXNT TGGD TGGS TGGS TGGD TK 3333 TK 515 TK 635 TGGD CL laõi CL loã TK 3331 TK 133 TK 1112, 1122 TGGD TGXNT TK 11*, 331… TK 1562 Chi phí mua 28 Ví dụ  Ngaøy 01/03/N, Doanh nghieäp XNK A kyù hôïp ñoàng nhaäp khaåu vôùi coâng Ty Nhaät Baûn Nakamura ñeå nhaäp khaåu moät soá haøng hoùa, trò giaù hôïp ñoàng 50.000USD. Ngaøy 10/03/N doanh nghieäp laøm thuû tuïc môû L/C taïi ngaân haøng ngoaïi thöông kyù quyõ ñeå mua haøng 15.000$, tyû giaù thöïc teá 17.000ñoàng/USD, tyû giaù xuaát ngoaïi teä laø 16.900ñoàng/USD.  Ngaøy 20/3/N, soá haøng nhaäp khaåu treân ñaõ veà ñeán Caûng Saøi Goøn, ñaõ hoaøn taát thuû tuïc nhaäp khaåu, thueá suaát thueá nhaäp khaåu laø 20%, thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 10%. DN chuyeån tieàn göûi ngaân haøng noäp ñuû thueá. Doanh nghieäp ñaõ tieán haønh giaùm ñònh soá haøng treân chuyeån veà nhaäp kho ñaày ñuû. TGGD: 17.010 ñ/USD.  Ngaøy 23/3/N, chuyeån TGNH ngoaïi teä thanh toaùn phaàn tieàn haøng coøn laïi . Chi tieàn maët 10.000.000ñ ñeå thanh toaùn caùc khoaûn chi phí mua haøng, thueá suaát thueá GTGT 5%. Tyû giaù xuaát ngoaïi teä laø 16.900VND/USD. 29 5. Kế toán ủy thác xuất nhập khẩu  Thủ tục chứng từ  Tài khoản sử dụng  Phương pháp hạch toán 30 10
 11. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác  Hợp đồng xuất nhập khẩu uỷ thác: Các điều khoản trong hợp đồng phải nêu rõ các vấn đề:  Điều kiện cung cấp hàng hóa  Nghĩa vụ nộp thuế  Nghĩa vụ thanh toán cho các bên  Chi phí liên quan: Phí bảo hiểm, giám định, kiểm nhận, đóng gói, vận chuyển  Phí uỷ thác xuất nhập khẩu,… 31 Chứng từ kế toán xuất khẩu  Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu  Phiếu xuất kho  Hoá đơn GTGT của bên uỷ thác giao cho bên nhận uỷ thác  Hoá đơn hoa hồng uỷ thác  Hoá đơn thương mại  Tờ khai xuất khẩu  Biên bản thanh lý hợp đồng  Các chứng từ khác liên quan 32 Chứng từ nhập khẩu  Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu  Hợp đồng ngoại thương  Hoá đơn hoa hồng nhập khẩu uỷ thác  Hoá đơn thương mại  Tờ khai hải quan  Các chứng từ liên quan khác 33 11
 12. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Tài khoản sử dụng  TK 1561- Giá mua của hàng hóa  TK 131 – Phải thu khách hàng  TK 1388 – Phải thu khác  TK 331 – Phải trả cho người bán  TK 3388 – Phải trả khác  TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  TK 632 – Giá vốn hàng bán  Các tài khoản liên quan khác 34 Kế toán xuất khẩu uỷ thác – Bên giao  Xuất kho hàng hóa giao cho bên nhận xuất khẩu ủy thác TK 1561 TK 157 Giá xuất kho 35 Kế toán xuất khẩu uỷ thác – Bên giao  Khi hàng hóa đã được thông quan: TK 1561 TK 157 TK 632 (1a)Giá xuất (1b) Giá xuất kho của kho HH đã xuất khẩu TK 3333 TK 511 TK 131 (2a) TXK- (2b) giaù baùn TGGD TGGD TK 338(NXK) (2c) Thueá TK 641 XK chi traû hoä Beân N UTXK (2d) Chi phí xuaát khaåu HH TK 1331 TK 331 Hoa hoàng 36 12
 13. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Kế toán xuất khẩu uỷ thác – Bên giao  Bù trừ công nợ và thanh lý hợp đồng TK 131 TK 331, 338 Bù trừ TK 111, 112 Thu tiền hàng còn lại Thanh toán các khoản chi hộ (nếu TK 515 TK 635 không bù trừ) 37 Sơ đồ hạch toán tổng hợp  Kế toán xuất khẩu uỷ thác – Bên giao TK 1561 TK 157 TK 632 Giá xuất kho Giá xuất kho của HH đã xuất khẩu TK 3333 TK 511 TK 131 TGGD TGGD TK 338(NXK) Thueá XK TK 641 Chi phí xuaát khaåu HH TK 1331 TK 111,112 TK 111,112 TK 331 Hoa hoàng 38 Ví dụ  Coâng ty XNK A nhaän uûy thaùc xuaát khaåu uûy thaùc cho HTX B moät soá haøng hoùa.  Hôïp taùc xaõ B nhôø Cty A xuaát khaåu uûy thaùc loâ haøng cho khaùch haøng N ôû nöôùc ngoaøi, giaù xuaát kho cuûa loâ haøng laø 7.000.000ñ, giaù xuaát khaåu 1.000USD/FOB.HCM.  Cty A chi tieàn maët 300.000ñ, ñeå lo chi phí kieåm nghieäm, boùc dôõ hoä cho HTX B. Haøng hoaù ñaõ laøm thuû tuïc xong, Thueá XK 2%. Doanh nghieäp A chuyeån khoaûn noäp thueá hoä cho HTX B. Tyû giaù giao dòch treân chöùng töø laø 16.500ñ/USD. 39 13
 14. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Ví dụ  Doanh nghieäp A nhaän ñöôïc giaáy baùo Coù cuûa ngaân haøn g veà soá tieàn cty N thanh toaùn, noäi dung nhö sau:  Ghi taêng tieàn göûi ngaân haøng cuûa doanh nghieäp A laø 980USD  Tröø thuû tuïc phí ngaân haøng 20USD, TGGD: 16.550ñ/USD  Hai beân thanh lyù hôïp ñoàng xuaát khaåu uûy thaùc:  Doanh nghieäp A xuaát hoaù ñôn GTGT veà tieàn hoa hoàng ñöôïc höôûng, thueá GTGT cuûa hoa hoàng uû y thaùc laø 10%. TGGD ngaøy thanh lyù laø 16.560ñ/USD. Sau khi tröø phí ngaân haøng soá tieàn coøn laïi Cty A chuyeån khoaûn thanh toaùn cho HTX B keøm theo caùc chöùng töø chi phí coù lieân quan ñaõ traû hoä vaø nhaän laïi soá tieàn naøy baèng tieàn maët.  Tieàn hoa hoàng HTX B ñaõ thanh toaùn cho doanh nghieä p A baèn g tieàn göûi ngaân haøn g Vieät Nam. TGXNT cuûa doanh nghieäp A laø 16.490ñ/USD. Hoa hoàng coân g ty A ñöôïc höôûn g laø 4%/giaù trò cuûa loâ haøng xuaát.  Yeâ u caàu: Ñònh khoaûn keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh taïi hôï p taùc xaõ B. 40 Kế toán xuất khẩu uỷ thác – Bên nhận  Nhận hàng: Nợ TK 003  Khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu: Có TK 003 TK 331 GXK TK 131 NK TGGD 41 Kế toán xuất khẩu uỷ thác – Bên nhận  Thuế xuất khẩu và các chi phí đã chi hộ TK 111, 112,… TK 138 GXK Thu ế xu ất kh ẩu Chi phí xuaát khaåu 42 14
 15. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Kế toán xuất khẩu uỷ thác – Bên nhận  Hoa hồng xuất khẩu uỷ thác  Thu tiền hàng: TK 511 TK 131 GXK TK 131NK TK 1122 TGGS TGGD TK 3331 TK 515 TK 635 43 Kế toán xuất khẩu uỷ thác – Bên nhận  Bù trừ công nợ và thanh lý hợp đồng Bù trừ nợ TK 1112, 1122 TK 331 GXK TK 138 GXK TGXNT TGGS TK 1112, 1122 Thu các khoản chi hộ TK 515 TK 635 (Không bù trừ) TK 131 GXK Bù trừ nợ Thu hoa hồng (Không bù trừ) 44 Ví dụ  Lấy ví dụ ở phần bên giao xuất khẩu uỷ thác, định khoản kế toán tại công ty A. Nhận hàng ủy thác Các khoản chi hộ Thu tiền - Nợ 003: Nơ 138 Nợ 1122 * Nợ 131 (NK) Có 111,112 Có 138 (Nếu có các khoản Có 331 (GXK) phải trừ vào tiền phải thu) - Có 003 Có 131 (NK) (Nợ 635 Thu phí hoa hồng Thanh toán tiền Có 515) Nợ 131 và bù trừ công nợ Có 511 Nợ 331 (GXK) Nhận các khoản Có 3331 Có 112 không bù trừ Có 138 Nợ 111,112 (Nợ 635 có 138 Có 515) 45 15
 16. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Kế toán nhập khẩu uỷ thác – Bên giao  Ứng trước tiền hàng TK 1112,1122 TK 331 TXNT TGGD 515 TK 635 CL laõi CL loã 46 Kế toán nhập khẩu uỷ thác – Bên giao  Nhận hàng – Nhận hóa đơn trả hàng TK 331 TK 15(1,61,7) HD TGGD TK 338 TGGD (thueá NK) TK 133 TGGD TK 1562 Chi phí nhaäp khaåu 47 Kế toán nhập khẩu uỷ thác – Bên giao  Hoa hồng nhập khẩu TK 331 TK 1562 TK 1331 48 16
 17. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Kế toán nhập khẩu uỷ thác – Bên giao  Thanh lý hợp đồng TK 1112,1122 TK 331 TGXNT TGGS TK 515 TK 635 TK 1111, 1121 TK 338 49 Ví dụ  Doanh nghieäp XNK A nhaän uû y thaùc nhaäp khaåu hoä coâng ty thöông maïi M. Ngaøy 1/3/N, hai beân thoaû thuaän, kyù keát hôïp ñoàng vôùi caùc ñieàu khoaûn sau:  Sau khi hôïp ñoàng kyù keát, Coâng ty M seõ öùng tröôùc 40.000USD tieàn haøng.  Doanh nghieäp XNK A chòu traùch nhieäm laøm ñaày ñuû thuû tuïc chöùng töø ñaûm baûo tính phaùp lyù, noäp thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT haøng nhaäp khaåu ôû khaâu nhaäp khaåu. Soá tieàn naøy seõ ñöôïc coâng ty M thanh toaùn laïi sau khi nhaän ñöôïc haøng.  Doanh nghieäp XNK A ñöôïc höôûng hoa hoàng theo tyû leä 2% theo giaù mua cuûa haøng nhaäp khaåu.  Vieäc thöïc hieän giao nhaän haøng hoùa giöõa hai beân ñöôïc thöïc hieän taïi caûng Saøi Goøn. Caùc chi phí vaän chuyeån, baûo quaûn haøng hoùa vaø caùc chi phí khaùc sau khi giao haøng do coâng ty M chi traû.  Sau khi giao haøng, coâng ty M phaûi thanh toaùn toaøn boä soá tieàn coøn laïi cuûa hôïp ñoàng. 50 Ví dụ  Ngaøy 6/3/N, Coâng ty M chuyeån khoaûn öùng tröôùc tieàn haø ng theo hôïp ñoàng laø 40.000USD (ñaõ coù giaáy baù o Coù cuûa ngaân haø ng). TGGD laø 17.000 VND/USD. Tyû giaù xuaát ngoaïi teä cuûa coâng ty M laø 16.900VND/USD.  Ngaøy 25/3/N, coâ ng ty A thoâ ng baù o haø ng hoùa ñaõ veà ñeán Caûng, coân g ty M ñaõ cöû ngöôøi ra caûng nhaän haøng, hai coâng ty ñaõ tieán haønh thanh lyù hôïp ñoàng.  Trò giaù haø ng nhaä p theo giaù CIF: 60.000USD, thueá nhaä p khaåu 20%: 12.000USD, thueá GTGT haø ng nhaä p khaåu 10%: 7.200USD, TGGD 17.050VND/USD  Thuû tuïc phí ngaân haøng: 40 USD, TGGD 17.050VND/USD  Hoa hoàng tính 2% treân giaù trò haø ng nhaäp: 1.200 USD, tyû giaù 17.050ñ/USD  Caùc chi phí coâng ty A ñaõ chi hoä: chi phí vaän chuyeån 1.000.000ñ, leä phí haûi quan 100.000ñ  Taát caû ñeàu chöa thanh toaùn. 51 17
 18. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Ví dụ  Chi phí vaän chuyeån veà kho, coâng ty M thanh toaùn baèng tieàn maët 500.000ñ.  Ngaøy 30/3: Ñeán kyø haïn thanh toaùn, coâng ty M chuyeån khoaûn tieàn göûi ngaân haøng ngoaïi teä cho coâng ty A giaù trò haøng coøn laïi, thuû tuïc phí ngaân haøng, hoa hoàng; chi tieàn maët VNÑ thanh toaùn cho coâng ty caùc khoaûn coøn laïi: thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT haøng nhaäp khaåu, chi phí vaän chuyeån, leä phí haûi quan. TGXNT 16.900VND/USD. TGGD: 17.200 VND/USD.  Yeâu caàu: Ñònh khoaûn keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh taïi coâng ty M. 52 1. Ứng trước tiền hàng Nợ TK 331 68.000.000 (40.000 X 17.000) Có TK 515 400.000 Có TK 1122 67.600.000 (40.000 X 16.900) Nhận hàng: 2a. Nợ 1561 1.043.460.000 Có 331 1.023.000.000 (60.000X17050) Có 3333 20.460.000 (12.000 X 17.050) Thuế NK, GTGT hàng NK người NK nộp hộ: Nợ 3333 20.460.000 (12.000 X 17.050) Nợ 1331 122.760.000 (7.200 X 17050) Có 338 145.220.000 Thủ tục phí NH 4. Nợ 1562 20.460.000 3. Nợ 1562 682.000 Có 331 20.460.000 Có 3388 682.000 53 5. Nợ 1562 1.100.000 Có 3388 1.100.000 6. Nợ 1562 500.000 Có 111 500.000 7. Nợ 338 (40 * 17000) Nợ 331 (60.000*17050) Có 1122 (60.000+40)* 16.900 Có 515 7b. Nợ 3388 1.100.000 có 111 1.100.000 Nợ TK 338 Có 1121 54 18
 19. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa  1. Nợ TK 331 67.600.000 (40.000 X 16.900)  Nợ TK 635 400.000  Có TK 1122 68.000.000 (40.000 X 17.000) 2a. Nợ 1561 1043.460.000  Có 331 1.023.000.000 (60.000X17050)  Có 3333 20.460.000 (12.000 X 17.050) Nợ TK 3333 2b. Nợ 1331 122.760.000 (7.200 X 17050) Có 338 122.760.000 /nợ TK 3331 3. Nợ 1562 852.500 Có TK 338 Có 3388 852.500 5. Nợ 1562 1.100.000 4. Nợ 1562 20.460.000 Có 3388 1.100.000 Có 331 20.460.000 6. Nợ 1562 500.000 Có 111 500.000 7. Nợ 338 (40 * 17000) Nợ 331 (60.000*17050) Có 1122 (60.000+40)* 16.900 Có 515 7b. Nợ 3388 1.100.000 có 111 1.100.000 Nợ TK 338 Có 1121 55 Kế toán nhập khẩu uỷ thác – Bên nhận  Nhận tiền ứng trước TK 131 TK 1112, 1122 TGGD TGGD 56 Kế toán nhập khẩu uỷ thác – Bên nhận  Ký quỹ mở LC TK 1112,1122 TK 144 TXNT TGGD 515 TK 635 CL laõi CL loã 57 19
 20. Chöông 4: Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Kế toán nhập khẩu uỷ thác – Bên nhận  Nhận hàng từ nước ngoài, lập hóa đơn trả hàng: TK 331 TK 156 TK 131 TGGD TGGD Ghi nhaän theo hoùa ñôn (Giaù nhaäp khaåu) TK 11*, 331,… Thueá TK 138 Thuế và các Chi phí nhaäp khaåu khoản đã chi hộ 58 Kế toán nhập khẩu uỷ thác – Bên nhận  Hoa hồng được hưởng TK 511 TK 131 Hoa hoàng TK 3331 59 Kế toán nhập khẩu uỷ thác – Bên nhận  Thanh lý hợp đồng TK 131 TK 1112, 1122 Phần tiền hàng còn lại 515 TK 635 CL laõi CL loã TK 131, 138 TK 1111, 1121 Hoa hoàng vaø caùc khoaûn khaùc ñaõ chi hoä 60 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2