intTypePromotion=1

Thư viện Kế toán - Kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán được xem là ngành học được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất. Tài chính – Kế toán gần như là huyết mạch của hệ thống quản lý của một doanh nghiệp, hệ thống sổ sách kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát được thu chi, ngân quỹ, tồn kho, công nợ. Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Kế toán, Kiểm toán dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Kế toán - Tiểm toán như: hạch toán số sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học Kế toán cơ bản, Kế toán nâng cao, Kế toán trưởng, Kiểm toán viên.
Hiển thị 1-10 trên 8445 kết quả
 • Sổ tay Thuế 2020 trình bày nội dung chính như: Quản lý thuế;thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập cá nhân; thuế giá trị gia tăng; các loại thuế khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p  sansan_2908 31-01-2023 1 0   Download

 • Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 2 deals with management accounting. Chapter 14 provides a foundation for a study of management. Chapters 15 and 16 deal with some basic costing accounting matters, Chapters 17 and 18 with planning and control procedures, and Chapters 19, 20 and 21 with some decision-making issues. Finally, Chapter 22 reviews some emerging issues in management accounting.

  pdf264p  runthenight05 30-01-2023 2 0   Download

 • Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 we provide some background about accounting, the accountancy profession, and the organizations that accountants work for. In Chapter 2 we outline the conventional rules that accountants normally follow when preparing accounting statements.

  pdf337p  runthenight05 30-01-2023 1 0   Download

 • Ebook Accounting and finance for your small business (Second edition): Part 2 presents the following content: Chapter 6: performance measurement systems, chapter 7: financial analysis, chapter 8: taxes and risk management, chapter 9: reporting.

  pdf120p  runthenight05 30-01-2023 2 0   Download

 • Ebook Accounting and finance for your small business (Second edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1: budgeting for operations, chapter 2: investing in long-term assets and capital budgeting, chapter 3: basic control systems, chapter 4: cash flow concerns, chapter 5: financing.

  pdf195p  runthenight05 30-01-2023 1 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị kế toán doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf214p  vidumbledore 24-01-2023 23 1   Download

 • Tài liệu "Quản trị kế toán doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp; Đối tượng và phương pháp kế toán; Kế toán tài sản và nguồn vốn; Kế toán chi phí; Thiết lập thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định của chủ doanh nghiệp; Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf96p  vidumbledore 24-01-2023 21 1   Download

 • Bài viết Sự hội tụ quốc tế của các chuẩn mực kế toán quốc gia y trình bày về sự cần thiết của hội tụ quốc tế các chuẩn mực kế toán cũng như tổng quan nghiên cứu về những yếu tố tác động đến sự hội tụ quốc tế của các chuẩn mực kế toán và quá trình hội tụ quốc tế của một số các quốc gia cụ thể.

  pdf7p  visirius 19-01-2023 15 1   Download

 • Bài viết Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về tài sản tài chính và phương pháp hạch toán đầu tư trái phiếu doanh nghiệp theo chế độ kế toán Việt Nam trình bày và công bố thông tin tài sản tài chính. Đồng thời vận dụng những quy định này vào việc đo lường, ghi nhận, trình bày và thuyết minh khoản đầu tư vào trái phiếu trong doanh nghiệp.

  pdf6p  visirius 19-01-2023 13 1   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 6: Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: yêu cầu và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; các yếu tố tác động đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin;...

  pdf43p  diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2