intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 4: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu

Chia sẻ: Thuong Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

111
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chương 4: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm - Đối tượng bảo hiểm, hội bảo trợ và bồi thường – Hội P&I (Protection and Indemnity Clubs), phạm vi trách nhiệm bảo hiểm của hội P&I. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu

 1. CHƯƠNG 4: BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ TÀU 1. Khái niệm - Đối tượng bảo hiểm 2. Hội bảo trợ và bồi thường – Hội P&I (Protection and Indemnity Clubs) 3. Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm của hội P&I 1
 2. 1. Khái niệm - Đối tượng bảo hiểm • Khái niệm: Là nghiệp vụ bảo hiểm những thiệt hại phát sinh từ trách nhiệm của chủ tàu đối với người thứ ba trong quá trình sở hữu, kinh doanh và khai thác tàu biển. • Đối tượng bảo hiểm: 2
 3. Trách nhiệm dân sự của chủ tàu 1/ TNDS gây ra bởi bản thân con tàu • TNDS của chủ tàu trong tai nạn đâm va giữa tàu với tàu: • TNDS đối với xác tàu đắm • TNDS đối với rủi ro ô nhiễm 2/ TNDS đối với con người 3/ TN đối với tổn thất của hàng hoá chuyên chở 3
 4. 2. Hội bảo trợ và bồi thường – Hội P&I (Protection and Indemnity Clubs) a. Nguồn gốc ra đời b. Cơ cấu tổ chức c. Nguyên tắc hoạt động d. Hội P&I và công ty KDBH 4
 5. a. Nguồn gốc ra đời • Tiền thân:  do các …………… thành lập (đầu TK 18)  mục đích: • Năm 1824: xoá bỏ đạo luật độc quyền • Giữa TK 19  Hội bảo trợ chủ tàu (Protection Clubs): TN đâm va, TN với con người • Năm 1874: BH thêm TN với hàng hoá  Hội bảo trợ và bồi thường (Protection and Indemnity Clubs) • Hội P&I được thành lập ở: Anh, Mỹ, Nhật, Nauy, Thuỵ Điển và Hồng Kông 5
 6. b. Cơ cấu tổ chức - Là một pháp nhân - Hình thức: cty trách nhiệm hữu hạn - Cơ quan quyền lực cao nhất: Hội đồng giám đốc - Cơ quan thường trực: + Ban giám đốc + Ban quản lý - Hội viên của hội P&I: 6
 7. c. Nguyên tắc hoạt động - Nguyên tắc …………………………: + cân đối…………………………………………... + tích cực giúp đỡ chủ tàu hội viên - Nguyên tắc …………………………: + TN bồi thường của hội P&I …………………….. + Không áp dụng: TN do ô nhiễm và TN đối với hàng hoá chuyên chở 7
 8. c. Nguyên tắc hoạt động - Nguyên tắc gia nhập hội: + phải viết đơn xin gia nhập hội + tàu phải đã được…………………….. + HĐBH giữa hội và chủ tàu có hiệu lực theo năm tài chính của hội (từ 12h trưa ngày 20/2 năm trước  12h trưa ngày 20/2 năm sau) + không được cầm cố, chuyển nhượng tàu được BH khi chưa được sự đồng ý của hội 8
 9. c. Nguyên tắc hoạt động - Các trường hợp chấm dứt hiệu lực bảo hiểm: + hội viên bị chết, phá sản hoặc mất trí + tàu bị bán hoặc mất tích + sau 30 ngày kể từ ngày hội viên xin ra khỏi hội + sau 7 ngày kể từ ngày Hội đình chỉ hội viên do: * tàu bị đem đi cầm cố, thế chấp * Tàu bị tổn thất toàn bộ * Tàu thay đổi cờ tàu, quốc tịch * Không thanh toán phí bảo hiểm cho Hội 9
 10. d. Hội P&I và công ty KDBH Héi P&I C«ng ty kinh doanh BH 10
 11. 3. Trách nhiệm của Hội P&I  Quy tắc BHTNDS chủ tàu của Hội: 1/ Trách nhiệm đối với con người 2/ Trách nhiệm đâm va + 1/4 TNĐV nếu TNĐV < A + hoặc 3/4 TNĐV – 3/4A nếu TNĐV > A + và 4/4 các TNDS khác 3/ Trách nhiệm đối với xác tàu đắm 4/ Trách nhiệm về ô nhiễm 5/ Trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở 6/ Rủi ro điều phạt 7/ Các trách nhiệm khác  Các rủi ro P&I 11
 12. Rủi ro mở rộng P&I 1/ Bảo hiểm 4/4 TNĐV 2/ Bảo hiểm hầm nhiên liệu 3/ Bảo hiểm tổn thất tiền thuê tàu 4/ Bảo hiểm tàu đi chệch hướng 5/ Bảo hiểm hàng hoá xếp trên boong tàu nhưng vận đơn quy định hàng hoá xếp dưới boong 6/ Bảo hiểm trách nhiệm thuê tàu định hạn khi hư hỏng, thiệt hại thân tàu, máy móc 7/ Bảo hiểm container vận chuyển trên đất liền 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2