Bài giảng Bảo hiểm

Xem 1-20 trên 516 kết quả Bài giảng Bảo hiểm
 • Nội dung của "Bài giảng Bảo hiểm con người" nhằm giúp bạn nắm bắt tổng quan về BH con người, tác dụng, phân loại bảo hiểm con người, bảo hiểm con người phi nhân thọ, các nghiệp vụ BHCN phi nhân thọ,... Hy vọng bài giảng này giúp ích cho bạn.

  ppt52p joanghai 25-05-2011 289 99   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại giúp bạn nắm bắt đặc điểm và vai trò của bảo hiểm thương mại, nguyên tắc hoạt động, quỹ tài chính, phân loại bảo hiểm thương mại và bảo hiểm thương mại ở Việt Nam.

  pdf8p fdmanot 01-04-2013 389 85   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm xã hôi - Chương 3: Các chế độ bảo hiểm đối với người lao động trình bày về đối tượng, điều kiện bảo hiểm, thời gian, mức trợ cấp,...của bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Mời bạn cùng tham khảo.

  ppt107p benben121 18-10-2014 150 70   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm thất nghiệp nhằm tìm hiểu về thất nghiệp, các chính sách, vai trò của bảo hiểm thất nghiệp, nội dung của bảo hiểm thất nghiệp, kinh nghiệm thế giới, bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam.

  pdf18p fdmanot 01-04-2013 185 57   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm xã hôi - Chương 2: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội trình bày về lịch sử hình thành và phát triển; khái niệm, đặc trưng, tính chất; chức năng, nguyên tắc của BHXH. Mời bạn cùng tham khảo.

  ppt22p benben121 18-10-2014 137 41   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm xã hôi - Chương 1: Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn Bảo hiểm xã hội trình bày về các lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội, các chế độ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội, tổ chức quản lý và thực hiện.

  ppt21p benben121 18-10-2014 104 30   Download

 • Chương 4 Bảo hiểm tài sản của bài giảng Bảo hiểm đại cương nghiên cứu về lý thuyết bảo hiểm tài sản và một số nghiệp vụ bảo hiểm tài sản tại Việt Nam như bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.

  pdf51p xuanlan_12 24-04-2014 109 28   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm do Nguyễn Anh Vũ biên soạn trình bày một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm, một số rủi ro được bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, các nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm thương mại, các loại hình và sản phẩm bảo hiểm, cơ cấu tổ chức và các nghiệp vụ của công ty bảo hiểm, bảo hiểm tiền gửi.

  pdf22p hoangthuyfc 21-08-2014 125 28   Download

 • Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; đóng bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;... Thông qua bài giảng Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm sau đây.

  ppt38p cocacola_02 01-10-2015 65 27   Download

 •  Bài giảng "Bảo hiểm xã hội - Chương 3: Các chế độ BHXH đối với người lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thôi việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p doinhugiobay_08 23-12-2015 58 27   Download

 • Trong Chương 6 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự nằm trong bài giảng Bảo hiểm đại cương nhằm nghiên cứu về lý thuyết bảo hiểm trách nhiệm dân sự và một số nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự tại Việt Nam như bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, bảo hiểm bồi thường người lao động.

  pdf25p xuanlan_12 24-04-2014 81 26   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương 2: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội trình bày sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội; khái niệm, đặc trưng, tính chất của bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thương mại, chức năng, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội, hình thức và nội dung cơ bản của bảo hiểm xã hội.

  pdf22p qlngoc 14-05-2014 151 22   Download

 • Mục tiêu của chương 1 Tổng quan về rủi ro và bảo hiểm nằm trong bài giảng Bảo hiểm đại cương là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về rủi ro và bảo hiểm, mối liên hệ giữa rủi ro và bảo hiểm, nền tảng hoạt động của bảo hiểm và vai trò của bảo hiểm đối với kinh tế xã hội.

  pdf18p xuanlan_12 24-04-2014 77 20   Download

 • Khái niệm chế độ thai sản, đối tượng hưởng và điều kiện hưởng chế độ thai sản, thời gian hưởng, mức trợ cấp và cách tính, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe,... là những nội dung chính trong bài giảng "Bảo hiểm xã hội: Chế độ thai sản". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p hannie_xieng 09-03-2016 78 20   Download

 • Bài giảng "Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Bảo hiểm hàng hải - Marine insurance" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển, bảo hiểm thân tàu (hull insurance), bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và của hội “P-I”. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt79p doinhugiobay_06 14-12-2015 38 17   Download

 • Khái niệm chế độ hưu trí, chế độ đối với người đủ điều kiện hưởng hưu trí hàng tháng, điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ đối với người không đủ điều kiện hưởng hưu hàng tháng,... là những nội dung chính trong bài giảng bài giảng "Bảo hiểm xã hội: Chế độ hưu trí". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p hannie_xieng 09-03-2016 88 17   Download

 • Trong phần 1 Quản lý rủi ro của bài giảng Bảo hiểm đại cương nhằm trình bày về các thuật ngữ dẫn nhập và phương thức xử lý rủi ro. Rủi ro là sự không chắc chắn về tổn thất, rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được.

  pdf90p xuanlan_12 24-04-2014 64 16   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Bảo hiểm đại cương Chương 2 Hợp đồng bảo hiểm trình bày các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, các bước cần thiết tiến hành để có một hợp đồng bảo hiểm hợp pháp.

  pdf24p xuanlan_12 24-04-2014 72 16   Download

 • Nội dung chủ yếu của Chương 7 Bảo hiểm con người thuộc bài giảng Bảo hiểm đại cương nhằm nghiên cứu về lý thuyết con người và triển khai một số nghiệp vụ bảo hiểm con người tại Việt Nam như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ.

  pdf27p xuanlan_12 24-04-2014 69 16   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt nhằm trình bày về tổng quan bảo hiểm hỏa hoạn, sự cần thiết phải bảo hiểm hỏa hoạn, vị trí của bảo hiểm hỏa hoạn trong hệ thống bảo hiểm thương mại, lịch sử ra đời của bảo hiểm hỏa hoạn.

  pdf79p bad_12 03-07-2014 54 14   Download

Đồng bộ tài khoản