intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm: Chương 4 - TS.Hồ Thủy Tiên

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
86
lượt xem
13
download

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm: Chương 4 - TS.Hồ Thủy Tiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 4 Hoạt động đầu tư trong công ty bảo hiểm thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm trình bày nội dung lý thuyết chung về đầu tư, những vấn đề chung về hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm, đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm Việt Nam, vận dụng lý thuyết đầu tư vào quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm: Chương 4 - TS.Hồ Thủy Tiên

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BỘ MÔN BẢO HIỂM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG CÔNG TY BẢO HIỂM Giảng viên: TS Hồ Thủy Tiên
 2. CHƯƠNG 4 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM Bao gồm các nội dung: 1. Lý thuyết chung về đầu tư 2. Những vấn đề chung về hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm 3. Đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm Việt Nam 4. Vận dụng lý thuyết đầu tư vào quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam
 3. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐẦU TƯ 1. Khái niệm 2. Các nhân tố tác động đến quyết định đầu tư 3. Tỷ suất sinh lợi và rủi ro trong hoạt động đầu tư
 4. Tỷ suất sinh lợi Tỷ suất sinh lợi của một tài sản đầu tư đựơc xác định qua công thức sau: Pt  P0  Ct r P0 Ví dụ: Một chứng khoán có Po = 200 C1 = 15 P1 = 225 Tỷ suất sinh lợi của chứng khoán sau một năm là: 225  200  15 r  20 % 200
 5. Rủi ro trong hoạt động đầu tư Rủi ro trong hoạt động đầu tư là sự dao động của lợi nhuận hay Rủi ro tỷ suất sinh lợi Rủi ro không hệ Rủi ro hệ thống thống Đo lường các rủi ro qua Hệ số beta  - Phương sai hoặc độ 2 lệch chuẩn  - hệ số phương sai CV
 6. Phương pháp độ lệch chuẩn
 7. Phương pháp độ lệch chuẩn
 8. Phương pháp độ lệch chuẩn
 9. Phương pháp độ lệch chuẩn
 10. Phương pháp hệ số phương sai
 11. Hệ số beta  đo lường rủi ro hệ thống
 12. Hệ số beta  đo lường rủi ro hệ thống
 13. Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi (CAPM)
 14. Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi (CAPM)
 15. Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi (CAPM)
 16. Đo lường rủi ro của một danh mục đầu tư Khái quát về danh mục đầu tư - Quyết định phân bổ tài sản đầu tư - Quyết định chọn lọc chứng khoán Danh mục khả thi Danh mục đầu tư hiệu quả:
 17. Đo lường rủi ro của một danh mục đầu tư  Quy trình quản lý danh mục đầu tư  Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư - Quản lý thụ động - Quản lý chủ động
 18. Đo lường rủi ro của một danh mục đầu tư - Hệ số tương quan COV  X , Y   xy   x y - Độ lệch chuẩn của danh mục n n n  2   wi2 i2   wi w j COV i, j  p i 1 i 1 j 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản