intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Đào Thị Thương

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

319
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 Giá trị thời gian của tiền tệ nhằm tính toán được giá trị hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền xuất hiện trong tương lai. Tính toán được giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, chuỗi tiền, xác định được lãi suất. Ứng dụng các công cụ để tính toán lãi suất trả góp, lập lịch trả nợ, định giá trái phiếu cổ phiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Đào Thị Thương

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Chương II: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ Giảng viên: Đào Thị Thương Email:thuongdt@ftu.edu.vn
 2. Tiền có giá trị theo thời gian • Tại sao? Giả sử bạn có 100 triệu USD, bạn sẽ làm gì với số tiền này???
 3. Mục tiêu của chương • Tính toán được giá trị hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền xuất hiện trong tương lai • Tính toán được giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, chuỗi tiền • Xác định được lãi suất k • Ứng dụng các công cụ để tính toán lãi suất trả góp, lập lịch trả nợ, định giá trái phiếu cổ phiếu
 4. Nội dung 1. Giá trị tương lai của tiền tệ 2. Giá trị hiện tại của tiền tệ 3. Xác định lãi suất 4. Một số ứng dụng
 5. Một số thuật ngữ  Giá trị tương lai (Future Value): FV  Giá trị hiện tại (Present Value): PV  Tỷ suất sinh lời, lãi suất chiết khấu: k  Kỳ hạn: n
 6. 1. Giá trị tương lai của tiền tệ 1.1. Giá trị tương lai của một khoản tiền 1.2. Giá trị tương lai của một chuỗi tiền đều 1.3. Giá trị tương lai của một chuỗi tiền biến đổi
 7. 1.1. Giá trị tương lai của một khoản tiền • Tính lãi đơn • Tính lãi kép
 8. Tính lãi đơn Việc tính lãi căn cứ trên số tiền gốc Một khoản tiết kiệm 100 USD, gửi trong vòng 5 năm, lãi suất 6%/năm, tính lãi đơn Lãi hàng năm= 100 x 0.06 = $6
 9. Tính lãi đơn Ví dụ: Tính lãi đơn Hiện tại Tương lai 1 2 3 4 5 Lãi 6 6 6 6 6 Giá trị 100 106 112 118 124 130 Giá trị của 100 USD vào cuối năm thứ 5 là = 130 USD
 10. Tính lãi kép Việc tính lãi căn cứ trên số tiền cuối kỳ trước Ví dụ: Tính lãi kép Hiện tại Tương lai 1 2 3 4 5 Lãi 6.00 Giá trị 100 106.00 106=100+ 100x6% = 100(1+6%)
 11. Tính lãi kép Ví dụ: Tính lãi kép Hiện tại Tươnglai 0 1 2 3 4 5 Lãi 0 6.00 6.36 Giá trị 100 106.00 112.36 112,36=100(1+6%) + 6%x100 (1+6%) = 100(1+6%)(1+6%) = 100(1+6%)2
 12. Tính lãi kép Ví dụ: Tính lãi kép Hiện tại Tươnglai 1 2 3 4 5 Lãi 6.00 6.36 6.74 7.15 7.57 Giá trị 100 106.00 112.36 119.10 126.25 133.82 Giá trị cuối năm thứ 5 = $133.82
 13. 1.1. Giá trị tương lai của một khoản tiền Công thức n FV  PV  (1  k)  FV: Giá trị tương lai (Future Value)  PV: Giá trị hiện tại (Prensent Value)  k: Tỷ suất sinh lời  n: Kỳ hạn (thường là năm)
 14. 1.1.Giá trị tương lai của một khoản tiền Ví dụ Bạn gửi tiết kiệm ở ngân hàng Vietcombank số tiền là 30 triệu đồng, kỳ hạn 5 năm. Ngân hàng đưa ra lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn này là 10%/năm. Vậy sau 5 năm bạn sẽ được Ngân hàng thanh toán cho bao nhiêu?
 15. 1.1. Giá trị tương lai của một khoản tiền Đặt FVF (k,n)= (1+k)n FVF (k,n) là thừa số giá trị tương lại của một khoản tiền (Tra Bảng) FV= PV x FVF(k,n)
 16. 1.1. Giá trị tương lai của một khoản tiền Ví dụ : Nếu thay mức lãi suất là 15% thì số tiền là bao nhiêu?
 17. 1.1. Giá trị tương lai của một khoản tiền 7000 6000 0% 5% Quan hệ giữa lãi suất và tiền tệ 5000 10% FV of $100 4000 15% 3000 2000 Lãi suất 1000 0 8 12 28 0 2 4 6 10 18 20 24 30 14 16 22 26 Number of Years
 18. 1.1. Giá trị tương lai của một khoản tiền Ví dụ Phải mất bao nhiêu năm để tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng gấp 2 lần hiện nay nếu nền kinh tế chúng ta phấn đấu giữ tốc độ tăng trưởng đều hàng năm là 8%?
 19. 1.2. Giá trị tương lai của một chuỗi tiền đều Chuỗi tiền đều (annuity): sự xuất hiện của những khoản tiền bằng nhau với những kỳ hạn bằng nhau Ví dụ: Mua nhà trả góp, đóng tiền bảo hiểm nhân thọ… 0 1 2 3 4 100T 100T 100T 100T
 20. 1.2. Giá trị tương lai của một chuỗi tiền đều Ký hiệu:  CF: Dòng tiền cấu thành  FVA(annuity): Giá trị tương lai của một chuỗi tiền đều cuối kỳ hạn  FVAD (annuity due): Giá trị tương lai của một chuỗi tiền đều đầu kỳ hạn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2