intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Ts.Ngô Quang Hưng

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:58

216
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp, trình bày nội dung kiến thức sau: Một số khái niệm cơ bản, vị trí vai trò của giám đốc tài chính, môi trường tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Ts.Ngô Quang Hưng

 1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TS. NGÔ QUANG HUÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC  Cung cấp kiến thức và công cụ quản trị tài chính phục vụ việc ra các quyết định trong quản trị doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ lĩnh vực kinh tế nói chung.  Cung cấp các kiến thức cơ sở làm nền tảng cho các môn học: quản trị dự án, quản trị rủi ro, thị trường chứng khoán…
 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  Học viên đọc bài giảng và tài liệu tham khảo trước khi đến lớp.  Giảng viên đưa ra tình huống để học viên thảo luận.  Giảng viên trả lời thắc mắc cho sinh viên và hướng dẫn lý thuyết liên quan đến buổi học cũng như tình huống thảo luận.  Học viên thảo luận cách thức vận dụng lý thuyết để giải quyết tình huống đặt ra.
 4. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  Bài tập, bài kiểm tra cá nhân: 20%  Bài tập tình huống : 10%  Kiểm tra cuối kỳ: 70%
 5. NỘI DUNG CHÍNH  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.  PHÂN TÍCH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.  ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ DẦU TƯ .  QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG.
 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Quản trị tài chính căn bản – Nguyễn Quang Thu.  Tài chính doanh nghiệp – Nguyễn Minh Kiều.  Quaûn trò taøi chính – Eugene F. Brigham – JoelF. Houston Ñaïi hoïc Florida – Khoa Kinh teá ñaïi hoïc quoác gia Tp HCM dòch.  Quản trị tài chính doanh nghiệp – Nguyễn Hải Sản.  Quản trị tài chính – Nguyễn Văn Thuận  Quản trị tài chính hiện đại – Tập thể tác giả khoa Tài chính doanh nghiệp  Financial Analysis with Microsoft Excel – Timothy R. Mayes – Todd M. Shank  Financial Management and Policy – Van Horne  Principles of Corporate Finance – Brealey Myers  Managerial Finance - ….
 7. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.  MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN  VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 8. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  KHÁINIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH  CÁC DẠNG QUYẾT ĐỊNH  MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 9. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị, nó nghiên cứu các mối quan hệ tài chính cuả một doanh nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu.
 10. CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP  MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ NƯỚC.  THUẾ  MỐI QUAN HỆ DNNN VỚI CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  VỚI TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI HUY ĐỘNG VỐN  MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP VỐI CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC  THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ ĐÀU VÀO  THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ ĐẦU RA  MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP.  QUAN HỆ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ KINH DOANH  QUAN HỆ HẠCH TOÁN NỘI BỘ.
 11. CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quyết định đầu tư: là những quyết định liên quan đến việc mua máy móc thiết bị, nhà xưởng nhằm thực hiện các cơ hội kinh doanh. Quyết định tài trợ: là những quyết định liên quan đến việc huy động và thanh toán các nguồn vốn. Quyết định kinh doanh khác: là những quyết định còn lại, không phải là quyết định đầu tư và tài trợ.
 12. QUI TRÌNH PHÂN TÍCH RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐẦU VÀO CÔNG CỤ SỬ LÝ ĐẦU RA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH
 13. QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH So sánh giữa Xem xét mục tiêu lợi ích và chi phí của quyết định LỢI ÍCH CÁC MÔ QUYẾT ĐỊNH VÀ CHI PHÍ HÌNH VÌ LỢI ÍCH •Đo lường bằng tiền RA QUYẾT CỦA AI? •Quy về cùng ĐỊNH TÀI •Vì lợi ích xã hội một thời điểm CHÍNH •Vì lợi ích •Xem xét lợi ích chủ sở hữu và chi phí gắn •Vì lợi ích cá nhân với mức độ rủi ro Công cụ điều chỉnh
 14. CÁC DỮ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ THÔNG TIN TÀI CHÍNH  Dữ liệu đầu vào – Dữ liệu tài chính – Dữ liệu phi tài chính  Các thông tin tài chính – Kết luận – Ra quyết định  Ví dụ minh họa
 15. VÍ DỤ MINH HỌA Quyết định bán hàng trả chậm  Dữ liệu phân tích: các báo các tài chính  Công cụ phân tích: phân tích tỷ lệ tài chính  Thông tin tài chính: các loại tỷ lệ tài chính  Kết luận: tình hình tài chính của doanh nghiệp: tốt hay xấu  Quyết định: bán trả chậm hay không.
 16. Mục tiêu cuả quản trị tài chính doanh nghiệp là tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu Đối với doanh nghiệp quốc doanh lợi ích của chủ sở hữu là lợi ích của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đối với doanh nghiệp tư nhân đó là tối đa hóa lợi nhuận. Đối với các doanh nghiệp nhiều chủ đó là lợi ích của các cổ đông, tối đa hoá giá trị tài sản của doanh nghiệp. Đối với các công ty cổ phần đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thì lợi ích của các cổ động đó chính là tối đa hóa giá trị thị trường của các cổ phiếu.
 17. VỊ TRÍ NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP TGĐ GĐ SX GĐTC GĐKD GĐNS TP NQ KẾ T.T KIỂM T.T. QT TD KT THUẾ KT 1 QT TM KT C.PHI Đ TƯ KT T C KH TC QL DƯ L.
 18. VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 1. Đảm bảo vốn của doanh nghiệp được đầu tư một các khôn ngoan nhất với hiệu quả kinh tế cao nhất và một mức độ rủi ro về tài sản và cơ cấu tài sản thích hợp; 2. Đảm bảo huy động đủ vốn cho doanh nghiệp hoạt động với điều kiện thuận lợi nhất, với một mức chi phí sử dụng vốn thấp nhất và với m ột mức độ rủi ro tài trợ và các tránh nhiệm pháp lý phù hợp. 3. Tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp, các đối tác kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, thị trường tài chính nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và nguy cơ làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược chính sách kinh doanh nói chung, chiến lược chính sách tài chính nói riêng, trong đó co chính sách phân phối kết qủa kinh doanh;
 19. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CÓ VỐN: CẦN VỐN: HUY PHÂN HỘ GIA ĐÌNH HỘ GIA ĐÌNH BỔ DOANH NGHIỆP ĐỘNG DOANH NGHIỆP VỐ N VỐ N CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI TÀI CHÍNH
 20. MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH  KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ  TRUNG GIAN TÀI CHÍNH  SẢN PHẨM TÀI CHÍNH  KHỦNG HOẢNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2