intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

Chia sẻ: Thiendiadaodien Thiendiadaodien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
78
lượt xem
11
download

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp, mục tiêu, vai trò, nguyên tắc của quản trị tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

 1. CHƯƠNG  1 NỘI DUNG: I. Khái niệm II. Nội dung của QTTCDN III.Mục tiêu, vai trò và nguyên tắc của QTTCDN IV.Bộ máy quản trị tài chính tại DN V. Các nhân tố ảnh hưởng đến QTTCDN
 2. CHƯƠNG  1 I. KHÁI NIỆM 1. Tài chính doanh nghiệp TC nhà nước TC dân  Thị  TC cư và xã  trường  trung hội tài  gian chính TC doanh nghiệp
 3. CHƯƠNG  1 I. KHÁI NIỆM 1. Tài chính doanh nghiệp Trong  nền  sản  xuất  hàng  hóa  truyền  thống :  Trên góc độ hoạt động trong nội bộ DN:  sự  vận  động  của  Tài  chính  DN  thể  hiện  thông qua sự vận  động của các quỹ bằng  tiền của doanh nghiệp (nhà cửa, máy móc,  thiết  bị,  nguyên  nhiên  vật  liệu,  vốn  bằng  tiền, các loại chứng khoán)
 4. CHƯƠNG  1 I. KHÁI NIỆM 1. Tài chính doanh nghiệp Trong nền sản xuất hàng hóa truyền thống :  Trên  gốc  độ  tổng  thể  hệ  thống  tài  chính:  Tài  chính  DN  là  một  khâu  cơ  sở  của  hệ  thống  tài  chính quốc gia, là hệ thống các luồng dịch chuyển  giá  trị  phản  ánh  sự  vận  động  và  chuyển  hóa  các  nguồn tài chính trong quá trình phân phối để tạo  lập  hoặc  sử  dụng  các  quỹ  tiền  tệ  của  doanh  nghiệp  nhằm  đạt  được  mục  tiêu,  mục  đích  kinh  doanh của doanh nghiệp.
 5. CHƯƠNG  1 I. KHÁI NIỆM 1. Tài chính doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường hiện đại:      Tài chính DN hiện đại chủ yếu nghiên  cứu  các  quan  hệ  về  giá  trị  tiền  tệ  theo  thời gian, quan hệ lợi nhuận – rủi ro, mô  hình định giá tài sản vốn, định giá chứng  khoán…
 6. CHƯƠNG  1 I. KHÁI NIỆM 1. Tài chính doanh nghiệp Bản chất Tài chính DN      Bản chất của TCDN là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn lực tài chính, được thể hiện thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của DN nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 7. CHƯƠNG  1 I. KHÁI NIỆM 1. Tài chính doanh nghiệp Bản chất Tài chính DN Quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn trong doanh nghiệp
 8. CHƯƠNG  1 I. KHÁI NIỆM 1. Tài chính doanh nghiệp Bản chất Tài chính DN Dự trữ tài chính trong DN Tài sản ngắn hạn (tài Tài sản dài hạn (tài sản cố sản lưu động): đinh): ­Tiền và các khoản tương ­Các khoản phải thu dài hạn đương tiền ­Tài sản cố định ­Đầu tư tài chính ngắn hạn ­Bất động sản đầu tư ­Khoản phải thu ­Các khoản đầu tư tài chính ­Hàng tồn kho dài hạn ­Và tài sản ngắn hạn ­Và tài sản dài hạn khác khác
 9. CHƯƠNG  1 I. KHÁI NIỆM 1. Tài chính doanh nghiệp Bản chất Tài chính DN Các quan hệ kinh tế :  Giữa DN với Nhà nứơc  Giữa DN với thị trường  Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp
 10. CHƯƠNG  1 I. KHÁI NIỆM 2. Quản trị Tài chính DN  Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đạt được các mục tiêu, mục đích của doanh nghiệp đề ra.
 11. CHƯƠNG  II. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ TCDN 1 1.Quyết định đầu tư dài hạn 2.Quyết định tài trợ 3.Quyết định tài chính ngắn hạn
 12. CHƯƠNG  II. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ TCDN 1 1. Quyết định đầu tư dài hạn: xây dựng, đánh giá,  lựa chọn dự án đầu tư dài hạn 
 13. CHƯƠNG  II. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ TCDN 1 2. Quyết định tài trợ: huy động nguồn vốn dài hạn  cho hoạt động SX­KD của DN 
 14. CHƯƠNG  II. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ TCDN 1 3. Quyết định tài chính ngắn hạn (quản trị vốn  lưu đông): giám sát, kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt  động tài chính hàng ngày 
 15. CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN TẮC CỦA QTTC 1. Mục tiêu: Tối đa hóa giá trị tài sản của các chủ sở hữu Vì đã tính tới : - Yếu tố thời gian - Yếu tố rủi ro
 16. CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN TẮC CỦA QTTC 2. Vai trò:  Huy  động  đảm  bảo  đầy  đủ  và  kịp  thời  vốn  cho  hoạt động kinh doanh của DN  Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả  Giám  sát,  kiểm  tra  chặt  chẽ  các  mặt  hoạt  động  sản xuất kinh doanh của DN
 17. CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN TẮC CỦA QTTC 2. Vai trò:  Huy  động  đảm  bảo  đầy  đủ  và  kịp  thời  vốn  cho  hoạt động kinh doanh của DN + Xác định đúng đắn các nhu cầu về vốn + Lựa chọn các phương pháp và hình thức huy động nguồn vốn
 18. CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN TẮC CỦA QTTC 2. Vai trò:  Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả + Chọn ra dự án đầu tư tối ưu  + Giảm bớt và tránh được những thiệt hại do ứ  động vốn gây ra, đồng thời giảm bớt được nhu  cầu vay vốn  + Nâng cao năng suất lao động, góp phần cải tiến  SXKD, nâng cao hiệu quả sử dụng tiền vốn.
 19. CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN TẮC CỦA QTTC 2. Vai trò:  Giám  sát,  kiểm  tra  chặt  chẽ  các  mặt  hoạt  động  sản xuất kinh doanh của DN Kiểm tra, giám sát phải toàn diện, thường  xuyên và liên tục
 20. CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN TẮC CỦA QTTC 3. Nguyên tắc của Quản trị TCDN  Nguyên tắc 1: Đánh đổi rủi ro và lợi nhuận  Nguyên tắc 2: Giá trị thời gian của tiền  Nguyên tắc 3: Tác động của thuế  Nguyên tắc 4: Nguyên tắc tiền mặt  Nguyên tắc 5 : Nguyên tắc sinh lợi  Nguyên tắc 6: Nguyên tắc thị trường hiệu quả  Nguyên tắc 7: Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và lợi ích của chủ sở hữu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2