Lý thuyết đầu tư

Xem 1-20 trên 3722 kết quả Lý thuyết đầu tư
 •  Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 2: Lý thuyết về thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết thương mại quốc tế, lý thuyết đầu tư quốc tế, những nhân tố ảnh hưởng đến FD. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p doinhugiobay_08 23-12-2015 34 9   Download

 • Rất nhiều người lầm tưởng rằng đầu tư giá trị có nghĩa là tính toán dòng tiền tương lai rồi chiết khấu về hiện tại như ví dụ ở phần I đã trình bày. Không phải vậy. Đó chỉ là một trong những phương pháp thường được áp dụng thôi. Nét quyến rũ của lý thuyết đầu tư giá trị nằm ở những nguyên tắc đơn giản của nó. Ở phần một tôi đã nêu ra nguyên tắc đầu tiên: mối tương quan giữa thị giá và giá trị.

  pdf5p mimidu 12-07-2010 362 198   Download

 • Phân tích kỹ thuật là phương pháp dựa vào diễn biến giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ vầ dự đoán xu thế giá trong tương lai. Ngoài ra Kỹ thuật phát triển các kỹ năng lập, hiểu và ứng dụng đồ thị vào hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán, phát triển kỹ năng sử dụng các chỉ số PTKT trong việc ra quyết định về thời điểm đầu tư chứng khoán.

  pdf24p panda12 30-07-2010 250 131   Download

 • Cơ sở của quyết định đầu tư: Một điều mà chúng ta thường dễ dàng quan sát trong thực tế là đầu tư vào cổ phiếu (tính trung bình) thường mang lại lợi tức cao hơn đáng kể so với gởi tiền vào ngân hàng, hay đầu tư vào các chứng khoán nợ khác (trái phiếu, chứng khoán trên thị trường tiền tệ…). Câu hỏi sẽ là: Tại sao tất cả các nhà đầu tư lại không đầu tư hoàn toàn vào cổ phiếu? ...

  pdf33p daicahaudau 01-07-2011 245 128   Download

 • Đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chi dụng vốn trong hiện tại để tiến hành các hoạt động

  doc4p nguyenaiktqd 20-10-2010 374 127   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm trình bày tổng quan về lý thuyết đầu tư công, thực trạng quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trình bày các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 220 113   Download

 • Tài liệu "Bạn chọn cách đầu tư nào" sẽ giới thiệu đến bạn các kiến thức về đầu tư như: khái niệm đầu tư và các hình thức đầu tư. Chúc bạn thành công trong việc lựa chọn đầu tư cho mình.

  pdf3p womanhood911_06 30-10-2009 216 90   Download

 • Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 2: Lý thuyết thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế, giúp các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo để nắm các kiến thức cơ bản nhất.

  ppt33p depthat 12-03-2014 208 61   Download

 • Đầu tư không theo một chiến lược nào giống như việc tham gia một cuộc chiến mà không có "binh pháp" dẫn đường. Thực tế, TTCK thế giới đã phát triển hơn 100 năm nay và các nhà lý thuyết đầu tư, các NĐT thực tế đã đúc kết những trải nghiệm của mình thành những chiến lược đầu tư rất nổi tiếng.

  pdf2p leslie88 19-09-2010 170 54   Download

 • .Đầu tư nước ngoài - lớp tín chỉ K47 Câu hỏi 1 Foreign Investment Foreign Investment b/Một vài chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư Dự án Quốc gia Tỷ lệ vốn trên sản lượng tăng thêm Sự khác biệt cơ bản giữa khái niệm đầu tư theo quan điểm kinh tế vĩ mô, tài chính và luật pháp là gì? Nêu ví dụ về đầu tư theo mỗi cách định nghĩa. ROA Return on Assets ROA= (Lợi nhuận thuần + lãi vay)/tổng tài sản...

  pdf109p dahoaquan2509 31-07-2013 97 21   Download

 • Thuyết trình quản trị kinh doanh quốc tế: Môi trường đầu tư trực tiếp nhằm trình bày về xu hướng của hoạt động đầu tư trực tiếp, các lý thuyết đầu tư trực tiếp, các hình thức về đầu tư trực tiếp, đo lường sự hấp dẫn của các quốc gia trong tiếp nhận đầu tư trực tiếp.

  pdf17p small_12 11-06-2014 73 17   Download

 • Mc đích ca chuyên đê này là kho sát, tóm tat tong quan các lý thuyêt vê đâu tư trong lĩnh vc nông nghiep nham xác đnh các yêu tô thúc đay/kìm hãm đong lc đâu tư trong nông nghiep và kinh tê nông thôn. Đâu tiên, bài nghiên cu xem xét các lý thuyêt đâu tư tong quát nham ch ra nhng yêu tô căn bn tác đong đên đong lc đâu tư nói chung. Tiêp đó, nhng đac thù riêng biet ca khu vc sn xuât nông nghiep và kinh tê nông thôn đư"c xác đnh. Trên cơ s$ đó, chuyên đê tóm...

  pdf29p manutd1907 01-04-2013 68 16   Download

 • Chương 2 Tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế, có cấu trúc nội dung cần tìm hiệu được chia làm 5 mục chính, mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức cụ thể trong chương học này.

  pdf59p luongmylm 25-03-2014 71 15   Download

 • Luận án xây dựng khung lý thuyết mới trong quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán trên ba khía cạnh chủ yếu: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, dịch chuyển vào-ra của dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài và hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam,...

  pdf1p cvbn123 25-06-2015 51 13   Download

 • Luận án xây dựng khung lý thuyết mới trong quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán trên ba khía cạnh chủ yếu: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, dịch chuyển vào-ra của dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài và hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf248p change06 14-06-2016 43 13   Download

 • Chương 1 Tổng quan về đầu tư và môn học kinh tế đầu tư, trong chương trình bày nội dung gồm: Khái niệm và phân loại hoạt động đầu tư, đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học kinh tế đầu tư, cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của môn học kinh tế đầu tư, khái quát các nội dung chính của môn học.

  pdf7p thuthum 16-04-2014 73 11   Download

 • Nội dung chương 4 Hoạt động đầu tư trong công ty bảo hiểm thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm trình bày nội dung lý thuyết chung về đầu tư, những vấn đề chung về hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm, đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm Việt Nam, vận dụng lý thuyết đầu tư vào quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam.

  pdf27p narrow_12 17-07-2014 63 11   Download

 • Chương 4 Quản lý nhà nước và kế hoạch hóa đầu tư, trong chương học này trình bày kiến thức về: Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý đầu tư; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đầu tư; chức năng, phương pháp và công cụ quản lý hoạt động đầu tư; nội dung quản lý hoạt động đầu tư; kế hoạch hóa hoạt động đầu tư phát triển; kế hoạch chuyển dịch cơ cấu đầu tư.

  pdf32p thuthum 16-04-2014 44 10   Download

 • Chương 7 Kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển, chương học này có kết cấu nội dung tìm hiểu chia làm 2 phần: Phần 1 Kết quả của hoạt động đầu tư phát triển, phần 2 Hậu quả của hoạt động đầu tư phát triển.

  pdf86p thuthum 16-04-2014 40 10   Download

 • Chương 5 Phân tích công ty - những nguyên tắc cơ bản thuộc bài giảng đầu tư tài chính, trong chương học này trình bày các nguyên tắc cơ bản sau: Sự tăng trưởng, khả năng sinh lợi, sức khỏe tài chính, giảm giá chứng khoán, ban quản lý, thế mạnh kinh tế.

  pdf12p thanhthienhoang23 14-05-2014 34 10   Download

Đồng bộ tài khoản