intTypePromotion=1

Thư viện Bảo hiểm

Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường. Bảo hiểm còn là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại. Có nhiều hình thức bảo hiểm như: Bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tài sản,...Cùng tham khảo nguồn tài liệu, sách, câu hỏi và kinh nghiệm về Bảo hiểm để hiễu rõ về hoạt động Bảo hiểm cũng như học tốt các môn chuyên ngành Bảo hiểm.
Hiển thị 1-10 trên 341 kết quả
 • Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 220 người lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, phương pháp phân tích hồi quy đa biến, nhóm tác giả đã tìm ra được 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức gồm: Nhận thức và hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu nhập, truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện; ý thức sức khỏe khi về già; chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  pdf4p  viedison 13-04-2022 13 4   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí phù hợp thông qua khảo sát đối với hai đối tượng (người lao động, người sử dụng lao động thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa). Bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  pdf3p  vinikolatesla 25-03-2022 10 0   Download

 • Qua các thời kỳ phát triển, chính sách bảo hiểm y tế Việt Nam, đã không ngừng đổi mới và ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt hơn cho người tham gia hiểm y tế. Những thay đổi này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách bảo hiểm y tế vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn, phù hợp với thực tiễn hiện nay.

  pdf4p  vinikolatesla 25-03-2022 9 2   Download

 • Bài viết này hướng đến mô tả sự thay đổi của chuỗi giá trị bảo hiểm trong thời đại InsurTech, phân tích những yêu cầu mà chuyên viên định phí cần đáp ứng để thích nghi với chuỗi giá trị mới và từ đó, đề xuất những hàm ý quan trọng cho hướng đào tạo chuyên viên định phí phù hợp với công nghệ bảo hiểm và tính khả thi của các hàm ý này trong điều kiện Việt Nam.

  pdf13p  vikissinger 03-03-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế bảo hiểm - Chương 4: Bảo hiểm nông nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm nông nghiệp; Các nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp; Bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p  hoathachthao090 25-02-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế bảo hiểm - Chương 3: Bảo hiểm thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về bảo hiểm thương mại; Nguyên tắc chung; Phân loại bảo hiểm thương mại; Hợp đồng bảo hiểm thương mại; Tái bảo hiểm và đồng bảo hiểm; Một số nghiệp vụ bảo hiểm thương mại phổ biến.

  pdf34p  hoathachthao090 25-02-2022 10 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế bảo hiểm - Chương 2: Bảo hiểm xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời, bản chất, đối tượng, chức năng; Nguyên tắc và tính chất của bảo hiểm xã hội; Quan điểm cơ bản về BHXH; Hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội, hình thức bảo hiểm xã hội; Quỹ bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (quá trình phát triển, chế độ, hình thức)

  pdf29p  hoathachthao090 25-02-2022 76 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế bảo hiểm - Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hiểm cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm; Bản chất của bảo hiểm; Lịch sử phát triển của bảo hiểm; Các loại hình bảo hiểm; Quản lý Nhà nước về hoạt động bảo hiểm.

  pdf12p  hoathachthao090 25-02-2022 5 0   Download

 • Đề tài phân tích những nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ viên chức ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An nhằm giải quyết hai mục tiêu chính là nghiên cứu những yếu tố khác nhau tác động đến động lực làm việc của cán bộ viên chức trong ngành. Nghiên cứu dựa trên số liệu thu thập từ 200 cán bộ viên chức đang làm việc trong ngành Bảo hiểm Xã hội.

  pdf6p  viclerkmaxwel 16-02-2022 11 0   Download

 • Nghiên cứu cho thấy các yếu tố thuộc CSR có ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng tại các doanh nghiệp này. Kết quả này đóng góp một phần to lớn trong công cuộc hoạch định chiến lược phát triển bền vững và gia tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf13p  feriaonoda 13-02-2022 9 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2