intTypePromotion=1
ADSENSE

Sinh học 9 - DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI - BÀI: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

151
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS hiểu và sử dụng được phương pháp nghiên cứu phả hệ để phân tích 1 vài tính trạng hay đột biến ở ngưòi. Phân biệt được 2 trường hợp: sinh đôi cùng trứng và khác trứng. Hiểu được ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh trong nghiên cứu di truyền. Từ đó giải thích được một số trường hợp thường gặp - Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình, kỹ năng hoạt động nhóm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 9 - DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI - BÀI: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

  1. Tiết 29: CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI BÀI: Phương pháp nghiên cứu di truyền người I/ MỤC TIÊU DẠY HỌC - HS hiểu và sử dụng được phương pháp nghiên cứu phả hệ để phân tích 1 vài tính trạng hay đột biến ở ngưòi. Phân biệt được 2 trường hợp: sinh đôi cùng trứng và khác trứng. Hiểu được ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh trong nghiên cứu di truyền. Từ đó giải thích được một số trường hợp thường gặp - Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình, kỹ năng hoạt động nhóm II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh phóng to hình 28-1 và 28-2 SGK - ảnh về 2 trẻ sinh đôi III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Hoạt động 1: nghiên cứu phả hệ - GV yêu cầu HS nghiên cứu - HS tự thu nhận thông tin SGK ghi  trả lời nhớ kiến thức H?: Giải thích các ký hiệu - 1 HS lên giải thích ký hiệu
  2. ,  + 1 tính trạng có 2 trạng thái đối lập 4 , , ,  kiểu gen kết hợp H?: Tại sao người ta dùng 4 ký + Cùng trạng thái hiệu biểu thị sự kết hôn giữa 2 + 2 trạng thái đối lập người khác nhau về tính trạng? - HS quan sát kỹ hình, đọc thông tin - GV yêu cầu HS nghiên cứu thảo luận nhóm nêu được VD1 thảo luận + Màu mắt nâu là trội H?: mắt đen và mắt nâu, tính + sự di truyền màu mắt không liên quan trạng nào trội? đến giới tính H?: Sự di truyền tính trạng màu - Đại diện nhóm phát biểu các nhóm mắt có liên quan đến giới tính khác bổ xung không? tại sao * Kết luận - GV chốt lại kiến thức đúng - phương pháp nghiên cứu phả hệ là H?: Tại sao người ta dùng phương pháp theo dõi sự di truyền của 1 phương pháp đó để nghiên cứu tính trạng nhất định trên những người sự di truyền 1 số tính trạng ở thuộc cùng dòng họ qua nhiều thế hệ để người xác định đặc điểm di truyền của tính GV yêu cầu HS tìm hiểu VD2 trạng đó lập sơ đồ phả hệ từ PF1 H?: Sự di truyền máu khó đông - Trạng thái mắc bệnh do gen lặn quy
  3. có liên quan đến giới tính định không? H?: Trạng thái mắc bệnh do gen trội hay gen lặn quy định? * Hoạt động 2: Nghiên cứu về trẻ đồng sinh a) Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng - GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ - HS quan sát kỹ sơ đồ nêu được sự khác H28-2 thảo luận nhau về: H?: 2 Sơ đồ (a,b) giống và khác + Số lượng trứng và tinh trùng tham gia nhau ở điểm nào? thụ tinh H?: Tại sao trẻ sinh đôi cùng + Lần nguyên phân đầu tiên trứng đều là nam hoặc nữ? - Do hợp tử nguyên phân 2 phân bào H?: Đồng sinh khác trứng là gì? 2 cơ thể giống nhau về kiểu gen có thể khác nhau về giới không? - 2 trứng + 2 tinh trung 2 hợp tử 2 - GV yêu cầu HS rút ra kết luận cơ thể khác nhau kiểu gen b) ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh GV yêu cầu HS nghiên cứu  - HS thu nhận thông tin xử lý thông nêu ý nghĩa tin ý nghĩa - GV lấy ví đụ trong mục "em có + nghiên cứu trẻ đồng sinh giúp ta hiểu biết" rõ vai trò kiểu gen và vai trò môi trường
  4. đối với sự hình thành tính trạng - Hiểu rõ sự ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì? cho 1 ví dụ về ứng dụng của phương pháp trên - Hoàn thành bảng SGK V/ DẶN DÒ - Học bài trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu 1 số bệnh di truyền ở người - Đọc mục "em có biết" ---------------o0o-------------
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2