intTypePromotion=1
ADSENSE

Slide bài Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK 20 - Sử 8 - GV.Ng.T.Nhàn

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Nhàn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

134
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 giúp cho học sinh nhận thức được được xu hướng cách mạng mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc VN - xu hướng cách mạng dân chủ tư sản với nhiều hình thức phong phú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK 20 - Sử 8 - GV.Ng.T.Nhàn

 1. LỊCH SỬ LỚP 8 Bài 30 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất? a) Phong trào Đông Du (1905-1909) b) Đông Kinh nghĩa thục (1907) c) Cuộc Vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) d) a, b, c đúng 2. Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục có tác dụng gì? a) Bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước. c) Truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới. b) Cổ động cách mạng, phát triển văn hóa, ngôn ngữ dân tộc. d) a, b, c đúng 3. Hình thức hoạt động của Phong trào Duy tân? a. Mở trường, diễn thuyết về các vấn đề xã hội, tình hình thế gới. b. Đả phá các hủ tục phong kiến, cổ vũ theo cái mới: cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn c. Cổ động mở mang công thương nghiệp. d. Các câu a, b, c, đều đúng
 3. Bài 30 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 Tiết 49 II. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến 2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917) 3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước.
 4. 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến Trong thời gian 1914-1918, Tại sao trong thời gian 1914- Pháp có những thay đổi trong 1918, Pháp có những thay chính sách cai trị về kinh tế xã đổi trong chính sách cai trị về hội ở Đông Dương và Việt Nam kinh tế xã hội ? Thực dân Pháp tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới, thay đổi chính sách cai trị để huy động sức người, sức của ở Đông Dương ném vào chiến tranh.
 5. 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến Trong thời gian 1914-1918, Chính sách cai trị về kinh tế- Pháp có những thay đổi trong xã hội của Pháp trong thời chính sách cai trị về kinh tế xã chiến ở Việt Nam? hội ở Đông Dương và Việt Nam - Tăng cường bắt lính (SGK) - Từ chỗ chuyên canh cây lúa, nông dân VN chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp: thầu dầu, cao su... - Hàng vạn tấn kim loại quý hiếm được khai thác - Ra sức vơ vét của cải: tổ chức ‘lạc quyên’, bắt dân mua công trái...
 6. Binh lính Việt trong quân đội Pháp
 7. 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến Trong thời gian 1914-1918, Pháp có những thay đổi trong chính sách cai trị về kinh tế xã hội ở Đông dương và Việt Nam (SGK) - Tác động + Sức người, sức của của nhân Những thay đổi trong chính dân bị ném vào chiến tranh. sách kinh tế của Pháp trong thời chiến có tác động + Việc Pháp đầu tư vào các cơ như thế nào đối với Việt sở công nghiệp khiến cho kinh Nam? tế VN khởi sắc. Giai cấp tư sản dân tộc có điều kiện vươn lên. Nông nghiêp: diện tích cây công nghiệp tăng...
 8. 2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917) a. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế - Nguyên nhân (SGK) Nguyên nhân vụ mưu khởi nghĩa ở Huế? Không cam chịu bị đưa đi làm bia đỡ đạn ở chiến trường châu Âu, binh lính Việt trong quân đội Pháp tìm cách chống lại.
 9. 2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917) a. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế - Nguyên nhân (SGK) Thành phần tham gia vụ mưu khởi nghĩa ở Huế? - Thành phần (SGK) Thái Phiên, Trần Cao Vân, vua Duy Tân và anh em binh lính ở Huế
 10. “Tay dơ lấy nước rửa, nước dơ lấy máu rửa”. Vua Duy Tân (1900-1945)
 11. Trần Cao Vân (? - 1917)
 12. 2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917) a. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế - Nguyên nhân (SGK) Kết cục của vụ mưu khởi nghĩa ở Huế? - Thành phần (SGK) - Kết cục (SGK) Vụ mưu khởi nghĩa bị bại lộ. Thái Phiên, Trần Cao Vân bị - Nguyên nhân thất bại xử tử, vua Duy Tân bị đi đày. Lãnh đạo, tổ chức non kém, thời cơ chưa có, tư tưởng quân chủ lập hiến đã lạc hậu.
 13. b. Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên - Nguyên nhân Nguyên nhân Khởi nghĩa Thái Nguyên của binh lính và - Lãnh đạo tù chính trị? Lương Ngọc Quyến, Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) Binh lính VN bị bạc đãi, căn phẫn vì phải làm bia đỡ đạn...phối hợp với tù chính trị ở nhà lao Thái Nguyên khởi nghĩa.
 14. b. Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên - Nguyên nhân - Lãnh đạo Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) Lương Ngọc Quyến
 15. b. Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên - Nguyên nhân Trình bày những nét lớn về cuộc khởi nghĩa Thái - Lãnh đạo Nguyên? Lương Ngọc Quyến, Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) Nghĩa quân chiếm được tỉnh lỵ Thái Nguyên nhưng không - Diễn biến (SGK) chiếm được trại lính Pháp. Do vậy, khi có viện binh Pháp đánh cả hai phía trong và ngoài, nghĩa quân phải rút khỏi tỉnh lỵ và chiến đấu suốt 5 tháng ở vùng rừng núi. Khởi nghĩa thất bại. Đội Cấn tự sát.
 16. 2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917) a. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế b. Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên * Nhận xét chung về hai Hai cuộc khởi nghĩa này có cuộc khởi nghĩa những đặc điểm gì về lực - Về lực lượng lượng tham gia và phương pháp tiến hành? Binh lính Việt trong quân đội Pháp - Về phương pháp tiến hành Bạo động, khởi nghĩa vũ trang
 17. Đền thờTrịnh Văn Cấn (Đội Cấn) ở Thái Nguyên
 18. 3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. - Sơ lược tiểu Trong bối cảnh nào Nguyễn sử Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước? - Phong trào Cần vương thất bại, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta vẫn được tiếp tục dưới nhiều hình thức mới (Đông Du, ĐKNT, Duy tân...) nhưng không thành công. - Thực dân Pháp dùng nhiều thủ đoạn đàn áp làm cho phong trào rơi vào tình trạng Nguyễn Ái Quốc (1890-1967) bế tắc...
 19. 3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. - Sơ lược tiểu Động cơ nào thúc đẩy Nuyễn sử Tất Thành đi sang phương Tây tìm đường cứu nước? - Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các bậc tiền bối:” Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” (PBC), “Xin giặc rủ lòng thương” (PCT), “nặng cốt cách phong kiến” (HHT). - Muốn tìm hiểu những bí mật đằng sau những từ: Tự do-Bình đẳng-Bác ái Nguyễn Ái Quốc (1890-1967)
 20. 3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. - Sơ lược tiểu sử - Hành trình cứu nước từ năm 1911 đến năm 1917
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2