intTypePromotion=1

Tài liệu Cisco CCNA

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:298

0
87
lượt xem
24
download

Tài liệu Cisco CCNA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Cisco CCNA tổng hợp những lý thuyết bài tập về các chủ đề như: Cấu hình switch cơ bản, cấu hình router cơ bản, telnet và SSH, hướng dẫn sử dụng GNS3, lab tổng hợp switch, router, wireless lab, cisco security manager, định tuyến tĩnh, sao lưu ios, cấu hình router, khôi phục mật khẩu cho router... Mời các bạn cùng tìm hiểu về Cisco CCNA qua tài liệu này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Cisco CCNA

Mục Lục<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lab 1- Cấu hình Switch cơ bản................................................................................... Trang 4<br /> Lab 2- Cấu hình Router Cơ bản ................................................................................. Trang 13<br /> Lab 3- Telnet và SSH.................................................................................................. Trang 20<br /> Lab 4- Hướng dẫn sử dụng GNS3 .............................................................................. Trang 26<br /> Lab 5- Lab tổng hợp Switch, Router........................................................................... Trang 34<br /> Lab 6- Wireless Lab .................................................................................................... Trang 43<br /> Lab 7- Cisco Security Manager (SDM) ...................................................................... Trang 51<br /> Lab 8- DHCP, DHCP Relay ....................................................................................... Trang 64<br /> Lab 9- Định tuyến tĩnh (Static Route) ........................................................................ Trang 78<br /> Lab 10- RIPv2 (Routing Information Protocol).......................................................... Trang 88<br /> Lab 11- CDP (Cisco Discovery Protocol) .................................................................. Trang 105<br /> Lab 12- Sao lưu IOS, cấu hình Router ........................................................................ Trang 123<br /> Lab 13- Khôi phục mật khẩu cho Router .................................................................... Trang 125<br /> Lab 14- Khôi phục mật khẩu cho Switch.................................................................... Trang 129<br /> Lab 15- Lab tổng hợp phần 1 ...................................................................................... Trang 133<br /> Lab 16- OSPF (Open Shortest Path First)................................................................... Trang 139<br /> Lab 17- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) ............................... Trang 155<br /> Lab 18- VTP, VLAN .................................................................................................. Trang 166<br /> Lab 19- PVST+, PVRST ............................................................................................ Trang 181<br /> Lab 20- Định tuyến VLAN sử dụng Switch Layer3 ................................................... Trang 215<br /> Lab 21- Standard ACL ................................................................................................ Trang 224<br /> Lab 22- Extend ACL ................................................................................................... Trang 232<br /> Lab 23- NAT, PAT ..................................................................................................... Trang 241<br /> Lab 24- IPv6<br /> <br /> ....................................................................................................... Trang 256<br /> <br /> Lab 25- PPP PAP, CHAP ........................................................................................... Trang 265<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lab 26- Frame Relay cơ bản ....................................................................................... Trang 278<br /> Lab 27- Frame Relay nâng cao ................................................................................... Trang 289<br /> <br /> 3<br /> <br /> LAB 1: CẤU HÌNH SWITCH CƠ BẢN<br /> I.<br /> <br /> Mục Tiêu :<br /> - Giúp học viên bắt đầu làm quen với các lệnh cơ bản trên Cisco IOS<br /> - Ôn tập lại các lệnh liên quan đến : đặt IP cho Switch, các loại mật khẩu,<br /> Port-Security<br /> Lab cấu hình Switch cơ bản:<br /> <br /> II.<br /> <br /> Yêu cầu :<br /> -Sử dụng Packet Tracer kết nối mô hình như trên<br /> -Xóa toàn bộ cấu hình hiện tại của Swicth<br /> -Các lệnh xem thông tin<br /> -Câu hình hostname, địa chỉ IP<br /> -Các loại mật khẩu<br /> -Tốc độ và duplex<br /> -Tính năng PortSecurity<br /> 1. Kết nối cáp và xóa cấu hình cho Switch:<br /> - Sử dụng đúng cáp thẳng để kết nối từ PC đến Switch<br /> - Sử dụng PC để kết nối vào cổng console của Switch hoặc vào tab CLI của thiết bị<br /> để tiến hành cấu hình<br /> - Xóa cấu hình Switch<br /> <br /> 4<br /> <br /> Switch> enable<br /> Switch# erase startup-config<br /> Switch# reload<br /> 2. Các lệnh kiểm tra thông tin :<br /> -<br /> <br /> Xem cấu hình hiện tại của Switch cùng với tổng số lượng interface Fastethernet,<br /> GigabitEthernet, số line vty cho telnet…..<br /> <br /> Switch#show running-config<br /> -<br /> <br /> Trên tất cả SW Cisco đều có interface mặc định là VLAN1 dùng để quản lý SW<br /> từ xa thông qua việc đặt ip cho interface này, xem đặt điểm interface vlan 1<br /> <br /> Switch#show interface vlan1<br /> Ghi lại thông tin địa chỉ Ip, MAC, trạng thái up, down<br /> Switch#show interface fa0/1  tình trạng interface fastethernet 0/1<br /> -<br /> <br /> Xem thông tin về phiên bản hệ điều hành, dung lượng bộ nhớ RAM, NVRAM,<br /> Flash<br /> <br /> Switch#show version<br /> -<br /> <br /> Nội dung bộ nhớ Flash<br /> <br /> Switch#show flash:<br /> Hoặc<br /> Switch#dir flash:<br /> Switch#dir flash:<br /> 6 drwx 4480 Mar 1 1993 00:04:42 +00:00 html<br /> 618 -rwx 4671175 Mar 1 1993 00:06:06 +00:00 c2960-lanbase-mz.122-25.SEE3.bin<br /> 32514048 bytes total (24804864 bytes free)<br /> -<br /> <br /> Xem cấu hình đang lưu trên Switch<br /> <br /> Switch#show startup-configure<br /> startup-config is not present<br /> -<br /> <br /> Lý do hiện thông báo trên là do hiện tại chúng ta chưa lưu cấu hình, bây giờ thử<br /> đặt hostname cho thiêt bị sau đó lưu cấu hình<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2