intTypePromotion=1

Tài liệu thí nghiệm: Xử lý số tín hiệu

Chia sẻ: Danh Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:179

0
110
lượt xem
15
download

Tài liệu thí nghiệm: Xử lý số tín hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày về các khái niệm, mục đích, cách thức thực hành các thí nghiệm về cách lấy mẫu và lượng tử hóa trên KIT C6731 DSK nhằm giúp các bạn sinh viên sẽ hiểu rõ thêm các khái niệm đã học trong môn xử lý số tín hiệu, nắm được các bước cơ bản trong việc thực hiện một ứng dụng xử lý số tín hiệu lên một bộ xử lý số, như chip  C6713 củaTexas Instruments. Ngoài ra, các bạn sinh viên có thể ứng dụng các lý thuyết xử  lý số tín hiệu để thực hiện các ứng dụng xử lý tín hiệu âm thanh và hình ảnh. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thí nghiệm: Xử lý số tín hiệu

Tp H C M Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Điện – Điện Tử Bộ Môn Viễn Thông Bá ch Kh oa XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU Bộ M ôn Vi ễn Th ôn g -Đ H Tài liệu thí nghiệm BỘ MÔN VIỄN THÔNG- 2015 Mục lục Mục lục................................................................................................................................................... 2 Mục lục hình vẽ ..................................................................................................................................... 6 Tp H C M Mục lục các bảng................................................................................................................................... 7 GIỚI THIỆU ......................................................................................................................................... 8 BÀI 1: GIỚI THIỆU KIT DSP VÀ MATLAB ................................................................................... 1 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ............................................................................................................. 1 2. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ................................................................................................................ 1 oa 3. GIỚI THIỆU KIT XỬ LÝ SỐ C6713 DSK (DSP STARTER KIT) ............................................. 1 Kh 3.1. Kit C6713 DSK ............................................................................................................................... 1 Bá ch 3.2. Code Composer Studio (CCS) ....................................................................................................... 2 3.2.1. Các tập tin hỗ trợ .................................................................................................................. 3 3.2.2. Các ví dụ lập trình trên DSK................................................................................................... 3 H 4. GIỚI THIỆU MATLAB VÀ CÔNG CỤ SPTOOL ..................................................................... 12 -Đ 4.1. Matlab ........................................................................................................................................ 12 ôn g 4.2. Thiết kế bộ lọc số bằng công cụ SPTool ..................................................................................... 16 BÀI 2: LẤY MẪU VÀ LƯỢNG TỬ HÓA TRÊN KIT C6713 DSK .............................................. 22 Th 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ........................................................................................................... 22 ễn 2. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM .............................................................................................................. 23 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................................................................... 23 Vi 3.1. Giới thiệu.................................................................................................................................... 23 ôn 3.2. Lấy mẫu tín hiệu ......................................................................................................................... 23 M 3.3. Lượng tử và mã hóa ................................................................................................................... 24 Bộ 4. CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM ............................................................................................................ 25 5. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM ......................................................................................................... 26 Lấy mẫu tín hiệu ................................................................................................................................ 26 Lượng tử hóa tín hiệu ....................................................................................................................... 31 BÀI 3: BỘ LỌC FIR/IIR TRÊN KIT C6713 DSK .......................................................................... 39 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ........................................................................................................... 39 2. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM .............................................................................................................. 40 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................................................................... 40 3.1. Bộ lọc FIR .................................................................................................................................... 40 3.2. Bộ lọc IIR..................................................................................................................................... 41 4. CHUẨN BỊ LÝ THUYẾT THÍ NGHIỆM .................................................................................... 45 4.1. Bộ lọc FIR .................................................................................................................................... 45 4.2. Bộ lọc IIR..................................................................................................................................... 47 5. TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM ........................................................................................................ 52 5.1. Các bộ lọc FIR ............................................................................................................................. 52 5.1.1. Bộ lọc FIR chắn dải .............................................................................................................. 52 Tp H C M 5.1.2. Bộ lọc FIR thông dải............................................................................................................. 59 5.1.3. Bộ lọc FIR thông cao ............................................................................................................ 63 5.1.4. Bộ lọc FIR multiband ........................................................................................................... 67 5.2. Các bộ lọc IIR .............................................................................................................................. 72 oa 5.2.1. Bộ lọc IIR chắn dải ............................................................................................................... 72 Kh 5.2.2. Bộ lọc IIR thông thấp ........................................................................................................... 78 Bá ch 5.2.3. Thực hiện bộ lọc IIR thông dải ............................................................................................ 81 5.2.4. Thiết kế bộ lọc IIR multiband .............................................................................................. 84 BÀI 4: THỰC HIỆN FFT TRÊN KIT C6713 DSK ......................................................................... 90 H 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ........................................................................................................... 90 -Đ 2. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM .............................................................................................................. 90 ôn g 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................................................................... 91 3.1. DFT ............................................................................................................................................. 91 Th 3.2. FFT .............................................................................................................................................. 91 ễn 4. CHUẨN BỊ LÝ THUYẾT THÍ NGHIỆM .................................................................................... 93 5. TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM ........................................................................................................ 98 Vi 5.1. Thực hiện FFT-128 điểm ............................................................................................................ 98 ôn 5.2. Thực hiện FFT-256 điểm .......................................................................................................... 102 M BÀI 5: ĐIỀU CHẾ PAM VÀ PWM ................................................................................................ 109 Bộ 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ......................................................................................................... 109 2. THIẾT BỊ SỬ DỤNG ................................................................................................................... 109 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................................................................................... 110 3.1. Giới thiệu.................................................................................................................................. 110 3.2. Một số kỹ thuật điều chế cơ bản ............................................................................................. 110 3.2.1. Các kỹ thuật điều chế tương tự ........................................................................................ 110 3.2.2. Các kỹ thuật điều chế số ................................................................................................... 111 3.2.3. Điều chế số dải nền (Digital baseband modulation) ......................................................... 111 3.2.4. Các phương pháp điều chế xung ...................................................................................... 111 3.2.5. Điều chế biên độ xung (PAM) ........................................................................................... 112 3.3. Điều chế độ rộng xung (PWM) ................................................................................................. 113 3.4. Lý thuyết cơ bản....................................................................................................................... 114 4. CHUẨN BỊ LÝ THUYẾT THÍ NGHIỆM .................................................................................. 115 4.1. Điều chế PAM........................................................................................................................... 115 4.2. Điều chế PWM ......................................................................................................................... 118 5. TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM ...................................................................................................... 119 Tp H C M 5.1. Thực hiện mạch điều chế PAM trên kit C6713 DSK ................................................................. 119 5.2. Thực hiện mạch điều chế PWM trên kit C6713 DSK ................................................................ 127 BÀI 6: PHÂN TÍCH TÍN HIỆU TIẾNG NÓI ................................................................................ 132 VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ TIẾNG NÓI ............................................................................................ 132 oa 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ......................................................................................................... 132 Kh 2. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ............................................................................................................ 133 3. LÝ THUYẾT ................................................................................................................................. 133 Bá ch 3.1. Giới thiệu.................................................................................................................................. 133 3.2. Cơ sở lý thuyết ......................................................................................................................... 134 H 4. CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM .......................................................................................................... 137 -Đ 5. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM ....................................................................................................... 139 ôn g 5.1. Ước lượng băng thông và khảo sát sự phân bố năng lượng ................................................... 139 5.2. Xác định tần số lấy mẫu tối thiểu............................................................................................. 141 Th 5.3. Triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói ............................................................................... 143 ễn 5.4. Tách tiếng nói ra khỏi đoạn tín hiệu thu được ........................................................................ 146 5.5. Nhận dạng giới tính. ................................................................................................................. 148 Vi 5.6. Phần mở rộng........................................................................................................................... 151 ôn BÀI 7: XỬ LÝ ẢNH SỐ ................................................................................................................... 152 M 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ......................................................................................................... 152 Bộ 2. THIẾT BỊ SỬ DỤNG ................................................................................................................... 152 3. LÝ THUYẾT VÀ CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM ........................................................................... 152 3.1. Giới thiệu ảnh số ...................................................................................................................... 153 3.1.1. Ảnh số: .............................................................................................................................. 153 3.1.2. Tác vụ đại số:..................................................................................................................... 155 3.1.3. Các loại nhiễu ảnh: ............................................................................................................ 156 3.1.4. Các loại bộ lọc theo sắp xếp thứ tự: ................................................................................. 158 3.2. Làm sắc nét hình: ..................................................................................................................... 159 4. TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM ...................................................................................................... 160 4.1. Tạo và triệt nhiễu muối tiêu..................................................................................................... 160 4.1.1. Đọc ảnh gốc vào ................................................................................................................ 160 4.1.2. Lọc ảnh dùng bộ lọc trung vị ............................................................................................. 161 4.1.3. Lọc ảnh dùng bộ lọc trung vị có sẵn medfil2 .................................................................... 163 4.2. Giảm nhiễu tuần hoàn ............................................................................................................. 164 4.2.1. Tạo nhiễu tuần hoàn ......................................................................................................... 164 Tp H C M 4.2.2. Lọc nhiễu tuần hoàn.......................................................................................................... 166 4.3. Làm nhòe và làm sắc nét hình.................................................................................................. 168 4.3.1. Làm nhòe hình .................................................................................................................. 168 Bộ M ôn Vi ễn Th ôn g -Đ H Bá ch Kh oa 4.3.2. Làm sắc nét hình ............................................................................................................... 168

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2