intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạo User Bằng Excel

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

457
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước trước tiên chúng ta tạo một files Excel với các trường như hình minh họa : Trong bài lab này tôi chỉ làm demo khở tạo 4 User trên 2 OU là IT và Sales . objectClass User : phần này tức là đối tượng khởi tạo là User sAMAccountName : tên tài khoản khi logon vào Domain Controller . DN Distinguished name : bao gồm CN firstname , DC = têndomain của bạn bao gồm từng phần tạo thành .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo User Bằng Excel

  1. Bước trước tiên chúng ta tạo một files Excel với các trường như hình minh họa : Trong bài lab này tôi chỉ làm demo khở tạo 4 User trên 2 OU là IT và Sales . objectClass ­ User : phần này tức là đối tượng khởi tạo là User sAMAccountName : tên tài khoản khi logon vào Domain Controller . DN ­ Distinguished name : bao gồm CN ­ firstname , DC = têndomain của bạn bao gồm từng  phần tạo thành . Ví dụ *****.com.vn thì sẽ là dc=*****,dc=com,dc=vn . Bước tiếp theo sau khi làm xong danh sách người dùng bạn tiến hành export ra theo định dạng  CSV :  Sau khi xong ta copy toàn bộ lên mày chủ Domain Controller và lưu tại thư mục :  C:\csv\Account.csv . Trước khi dùng command để Import files Excel thì ta phải tiến hành tạo  trước OU . Trong trường hợp này là OU : IT , Sales
  2. Sau khi tạo OU xong ta tiến hành dùng command để Import những user trong files Excel ta đã tạo  ra : 
  3. Command :  Code: CVSDE -i -f c:\csv\Account.csv Sau khi thành công mặc định các tài khoản của chúng ta sẽ bị Disable và các User đều không  được đặt password theo dạng Strong Password của Domain Policies .  Ta dùng một đoạn VBScripts cho phép thiết lập tất cả password ban đầu cho các account mới  khởi tạo là : 123456a@ và mặc định nó sẽ Enable cho tất cả account của ta luôn: Code: ' PwdLastSet.vbs ' Example VBScript to FORCE a user's password change ' Author Ulrich P amended by Guy Thomas ' Version 2.0 - October 17th 2004 ' ---------------------------------------------------------' Option Explicit Dim objOU, objUser, objRootDSE Dim strContainer, strLastUser, strDNSDomain, strPassword Dim intCounter, intAccValue, intPwdValue Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE") strDNSDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext") intAccValue = 544
  4. intPwdValue = 0 ' --------------------------------------------------------' ' Important change OU= to reflect your domain ' --------------------------------------------------------' strContainer = "OU=Sales, " strPassword = "123456a@" ' -------------------------------------------------------' ' Makes the user change P@ssw0rd at first logon ' -------------------------------------------------------' strContainer = strContainer & strDNSDomain set objOU =GetObject("LDAP://" & strContainer ) intCounter = 0 For each objUser in objOU If objUser.class="user" then objUser.SetPassword strPassword objUser.SetInfo objUser.Put "pwdLastSet", intPwdValue objUser.SetInfo objUser.Put "userAccountControl", intAccValue objUser.SetInfo intCounter = intCounter +1 strLastUser = objUser.Get ("name") End if next WScript.Echo strPassword & " is Password. UserAccountValue = " _ & intAccValue WScript.Quit ' End of Script Ta copy đoạn code này rồi save lại : PwdLastSet.vbs . Rồi chạy . Sau đó lại tiến hành thay thế  OU = IT nữa . Rồi chạy lại lần nữa . Chú ý vì đoạn Scirpts này chỉ có tác dụng trên từng OU . Nên  nếu ta có nhiều OU thì phải chạy nhiều lần .
  5. Cuối cùng ta kiểm tra bằng cách thử đang nhập vào một tài khoản trong danh sách .Với password  là : 123456a@
  6. Sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ tự hiện lên thông báo đòi đổi password trong lần login đầu  tiên . 
  7. Vậy theo cách này chúng ta đã có thể import hàng trăm user từ một files excel cho sẵn. Tiết kiệm  thời gian cũng như quản trị . Chúc các bạn thành công nhé .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2