Tập đọc - QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
432
lượt xem
22
download

Tập đọc - QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng các từ ngữ khó. - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả chậm rãi, giàn trải, dịu dàng, biết nhấn giọng những từ ngữ tả màu vàng rất khác nhau của cảnh. 2/ Hiểu các từ ngữ, phân biết được sắc thái của các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc trong bài. 3/ Nắm được nội dung chính: Bài văn miêu tả cảnh làng mạc giữa ngày mùa làm hiện lên bức tranh làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú. Qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA

  1. T p c: QUANG C NH LÀNG M C NGÀY MÙA I. M c ích, yêu c u: 1/ c trôi ch y toàn bài. - c úng các t ng khó. - Bi t c di n c m bài văn v i gi ng t ch m rãi, giàn tr i, d u dàng, bi t nh n gi ng nh ng t ng t màu vàng r t khác nhau c a c nh. 2/ Hi u các t ng , phân bi t ư c s c thái c a các t ng nghĩa ch màu s c trong bài. 3/ N m ư c n i dung chính: Bài văn miêu t c nh làng m c gi a ngày mùa làm hi n lên b c tranh làng quê th t p, sinh ng và trù phú. Qua ó th hi n tình yêu tha thi t c a tác gi i v i quê hương. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a bài c trong SGK. - Sưu t m tranh khác. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra: “ Thư g i các h c sinh”, 2 câu h i SGK. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. - HS nh c l i. Ho t ng 2: Luy n c. M c tiêu: c úng. Cách ti n hành: a) GV c c bài. - HS l ng nghe. b) HS c ti p n i: 4 o n. - HS ánh d u o n.
  3. - Cho HS c trơn t ng o n n i ti p. - HS c n i ti p o n 2 l n. - Hư ng d n HS c t ng : Sương sa, - Luy n ct . vàng xu m, vàng hoe, xõa xu ng, vàng x ng. c) Hư ng d n HS c c bài. - Cho HS c c bài. - Cho HS gi i nghĩa t . - 2 HS d) GV c di n c m toàn bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. M c tiêu: Tr l i câu h i. Cách ti n hành: - Cho HS c o n. - 1 HS
  4. - GV nêu câu h i. 1, Nh n xét cách dùng m t t ch vàng - HS tr l i. th y tác gi quan sát tinh và dùng t r t g i - nh n xét c m. 2, Nh ng chi ti t nào nói v th i ti t c a làng quê ngày mùa? 3, Nh ng chi ti t nào v con ngư i trong c nh ngày mùa? 4, Các chi ti t trên làm cho b c tranh quê p và sinh ng như th nào? 5, Vì sao có th nói bài văn th hi n tình yêu tha thi t c a tác gi i v i quê hương? Ho t ng 4: c di n c m.
  5. a) GV hư ng d n c. GV hư ng d n gi ng c, cách ng t, nh n gi ng khi c. GV cho HS ánh d u o n văn c n - HS dùng bút chì ánh c. d u trong SGK. Hư ng d n cách nh p(d u “,”; d u “.”) GV c di n c m. - HS l ng nghe. b) HS c di n c m o n văn. - HS c o n văn. - Nhi u HS - Cho HS thi c di n c m o n văn và - 2 HS c bài. Ho t ng 5: C ng c , d n dò.
  6. - Nh n xét ti t h c - D n dò: c bài cũ, chu n b bài m i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản