intTypePromotion=1

Thẩm định Tổng mức đầu tư

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
100
lượt xem
13
download

Thẩm định Tổng mức đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm định tổng mức đầu tư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định Tổng mức đầu tư

  1. Thẩm định Tổng mức đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp (quy định tại Điều 12 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; và Điều 6 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP) Tổng mức đầu tư trong Báo cáo đầu tư hoặc Dự án đầu tư do cấp quyết định đầu tư phê duyệt. - Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. - Dự án vốn ngân sách nhà nước: Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh được ủy quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C. - Các dự án sử dụng nguồn vốn khác, chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn tại thời điểm thực hiện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý XDCT Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá: 20 ngày đối với dự án nhóm A; 15 ngày đối với dự án nhóm B; 10 ngày đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Căn cứ pháp lý: Quyết định cho phép đầu tư, giao Căn cứ lập Tổng nhiệm vụ lập Dự án đầu tư. 1. mức đầu tư: Nghị định số 99/2007/NĐ-CP; Nghị định số 03/2008/ NĐ-CP; Thông tư số 05/2007/TT-BXD. - Nội dung tổng mức đầu tư được quy định tại Điều 4 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP; mục II.1. 1 của Lập Tổng mức đầu Thông tư số 05/2007/TT-BXD. 2. tư: - Lập Tổng mức đầu tư được quy định tại Điều 5 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP; mục II.1. 2 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD. Thẩm định và phê Được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 99/2007/ 3. duyệt Tổng mức đầu NĐ-CP tư:
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Hồ sơ pháp lý có liên quan: Tờ trình phê duyệt dự án (theo mẫu); Văn bản 1. cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền . . . 2. - Hồ sơ tổng mức đầu tư của đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư 3. - Hồ sơ thẩm tra tổng mức đầu tư của đơn vị tư vấn thẩm tra Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2