intTypePromotion=1

Thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 12

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
89
lượt xem
12
download

Thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết bị điều khiển lập trình đầu tiên đã được những nhà thiết kế cho ra đời năm 1968 (Công ty General Moto - Mỹ). Tuy nhiên, hệ thống này còn khá đơn giản và cồng kềnh, người sử dụng gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành hệ thống. Vì vậy các nhà thiết kế từng bước cải tiến hệ thống đơn giản, gọn nhẹ, dễ vận hành, nhưng việc lập trình cho hệ thống còn khó khăn, do lúc này không có các thiết bị lập trình ngoại vi hỗ trợ cho công việc lập trình....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 12

 1. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Chương 12: Chöông trình ñieàu khieån daïng STL NETWORK 1 //KHAI BAO SU DUNG BO DEM TOC DO CAO LD SM0.1 R M0.0, 255 R T37, 10 MOVB 204, SMB47 HDEF 1, 0 MOVD +0, SMD48 NETWORK 2 //GOI CHUONG TRINH GAN KHUON LUOI LDN M21.0 AN M21.2 AN M21.3 CALL 0 NETWORK 3 //GOI CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN LDN M21.1 AN M21.2 AN M21.3 CALL 1 NETWORK 4 //GOI CHUONG TRINH IN 1 LAN LDN M21.0 AN M21.1 AN M21.3 CALL 2 NETWORK 5 //GOI CHUONG TRINH IN 2 LAN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 1
 2. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LDN M21.0 AN M21.1 AN M21.2 CALL 3 NETWORK 6 //GOI CHUONG TRINH DUNG LD SM0.0 CALL 4 NETWORK 7 //DIEU KHIEN NANG KHUNG LD M0.0 O M1.0 O M2.0 O M3.0 = Q0.0 NETWORK 8 //DIEU KHIEN HA KHUNG LD M2.1 O M3.1 O M0.1 = Q0.1 NETWORK 9 //DIEU KHIEN BANG CHUYEN DI CHUYEN NHANH LD M1.2 O M2.2 O M3.2 = Q0.2 NETWORK 10 //DIEU KHIEN BANG CHUYEN DI CHUYEN CHAM LD M2.3 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 2
 3. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp O M3.3 = Q0.3 NETWORK 11 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG TRAI, NHANH LD M2.4 O M3.4 = Q0.4 NETWORK 12 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG TRAI, CHAM LD M2.5 O M3.5 = Q0.5 NETWORK 13 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG PHAI, NHANH LD M0.6 O M2.6 O M3.6 O M4.6 = Q0.6 NETWORK 14 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG PHAI, CHAM LD M0.7 O M2.7 O M3.7 O M4.7 = Q0.7 NETWORK 15 //TAC DONG NAM CHAM LD M10.0 O M12.0 O M13.0 O M14.0 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 3
 4. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp = Q1.0 NETWORK 16 //TAC DONG PHANH HAM DONG CO LD M12.1 O M13.1 = Q1.1 NETWORK 17 MEND NETWORK 18 //CHUONG TRINH GAN LUOI SBR 0 NETWORK 19 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH GAN KHUON LUOI LD I0.1 S M21.1, 1 NETWORK 20 //HA KHUNG XUONG LD M21.1 EU O M0.1 AN I1.3 AN Q0.2 AN Q0.3 = M0.1 NETWORK 21 //DAO GAT NHANH SANG PHAI LD M21.1 A I1.3 AN I2.2 EU SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 4
 5. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp S M0.6, 1 NETWORK 22 //DAO GAT CHAM SANG PHAI LD M21.1 A I1.3 A I2.3 EU R M0.6, 1 S M0.7, 1 NETWORK 23 //DAO DUNG LAI LD M21.1 A I1.3 A I2.2 EU R M0.7, 1 R M10.0, 1 R T37, 1 R M21.1, 1 NETWORK 24 RET NETWORK 25 //CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN SBR 1 NETWORK 26 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN LD I0.0 S M21.0, 1 NETWORK 27 //NANG KHUNG LEN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 5
 6. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LD M21.0 EU O M1.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN Q0.3 = M1.0 NETWORK 28 //CHAY BANG CHUYEN LD M21.0 LD I1.2 O M1.2 ALD AN M1.0 = M1.2 NETWORK 29 //DELAY 3 GIAY (Truoc khi mo dong co rua) LD M1.2 TON T38, +20 NETWORK 30 //DONG CO RUA HOAT DONG LD M1.2 A T38 = Q2.0 NETWORK 31 RET NETWORK 32 //CHUONG TRINH IN MOT LAN SBR 2 NETWORK 33 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH IN 1 LAN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 6
 7. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LD I0.2 S M21.2, 1 NETWORK 34 //NANG KHUNG LD M21.2 EU O M2.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN Q0.3 = M2.0 NETWORK 35 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO NHANH LD M21.2 A I1.2 AN M2.0 EU S M2.2, 1 S M20.0, 1 NETWORK 36 //KICH BO DEM LD M20.0 HSC 1 NETWORK 37 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO CHAM LD M21.2 AD= SMD48, +266240 R M2.2, 1 S M2.3, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 7
 8. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 38 //TAC DONG VAO PHANH HAM DE DUNG BANG CHUYEN LD M21.2 AD= SMD48, +307200 R M2.3, 1 S M12.1, 1 NETWORK 39 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi ha khung) LD M12.1 TON T39, +10 MOVD +0, SMD48 R M20.0, 1 NETWORK 40 //HA KHUNG LD T39 O M2.1 AN I1.3 AN Q0.2 AN Q0.3 = M2.1 NETWORK 41 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi tac dong nam cham) LD M12.1 A I1.3 TON T40, +10 NETWORK 42 //TAC DONG NAM CHAM (de hut dao gat) LD T40 EU S M12.0, 1 S M20.2, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 8
 9. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 43 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi gat dao) LD M20.2 TON T41, +10 NETWORK 44 //DAO GAT NHANH (Sang trai neu dao o ben phai va nguoc lai) LD M12.0 A T41 LPS AN I2.2 AN M2.4 AN M2.5 = M2.6 LPP AN I2.0 AN M2.6 AN M2.7 = M2.4 NETWORK 45 //DAO GAT CHAM (Sang phai) LD M2.6 A I2.3 R M20.2, 1 S M2.7, 1 NETWORK 46 //DAO GAT CHAM (Sang trai) LD M2.4 A I2.1 R M20.2, 1 S M2.5, 1 NETWORK 47 //DAO DUNG LAI SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 9
 10. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LD M21.2 LD I2.0 O I2.2 ALD EU R M2.7, 1 R M2.5, 1 R M12.0, 2 = M20.3 NETWORK 48 //NANG KHUNG LEN LD M20.3 O M2.0 AN I1.2 AN M2.5 AN M2.7 AN Q0.2 AN Q0.3 = M2.0 NETWORK 49 LD M2.0 R T39, 2 NETWORK 50 RET NETWORK 51 //CHUONG TRINH IN 2 LAN SBR 3 NETWORK 52 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH IN 2 LAN LD I0.3 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 10
 11. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp S M21.3, 1 NETWORK 53 //NANG KHUNG LD M21.3 EU O M3.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN Q0.3 = M3.0 NETWORK 54 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO NHANH LD M21.3 A I1.2 AN M3.0 EU S M3.2, 1 S M20.4, 1 NETWORK 55 //KICH BO DEM LD M20.4 HSC 1 NETWORK 56 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO CHAM LD M21.3 AD= SMD48, +266240 R M3.2, 1 S M3.3, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 11
 12. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 57 //TAC DONG VAO PHANH HAM DE DUNG BANG CHUYEN LD M21.3 AD= SMD48, +307200 R M3.3, 1 S M13.1, 1 NETWORK 58 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi ha khung) LD M13.1 TON T42, +10 MOVD +0, SMD48 R M20.4, 1 NETWORK 59 //HA KHUNG LD T42 O M3.1 AN I1.3 AN Q0.2 AN Q0.3 = M3.1 NETWORK 60 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi tac dong nam cham) LD M13.1 A I1.3 TON T43, +10 NETWORK 61 //TAC DONG NAM CHAM (de hut dao gat) LD T43 EU S M13.0, 1 S M20.6, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 12
 13. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 62 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi gat dao) LD M20.6 TON T44, +10 NETWORK 63 //DAO GAT NHANH IN LAN 1 (Gat sang trai) LD M13.0 A T44 AN I2.0 AN M3.6 AN M3.7 = M3.4 NETWORK 64 //DAO GAT CHAM (Sang trai) LD M3.4 A I2.1 R M20.6, 1 S M3.5, 1 NETWORK 65 //DAO DUNG LAI LD M21.3 A I2.0 EU R M3.5, 1 S M22.0, 1 NETWORK 66 //DELAY 2 GIAY (Truoc khi gat dao de in lan 2) LD M22.0 TON T45, +20 NETWORK 67 //DAO GAT NHANH IN LAN 2 (Gat sang phai) LD M13.0 A T45 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 13
 14. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp AN I2.2 AN M3.4 AN M3.5 = M3.6 NETWORK 68 //DAO GAT CHAM (Sang phai) LD M3.6 A I2.3 R M22.0, 1 S M3.7, 1 NETWORK 69 //DAO DUNG LAI LD M21.3 A I2.2 EU R M3.7, 1 R M13.0, 2 R M22.0, 1 = M20.7 NETWORK 70 //NANG KHUNG LEN LD M20.7 EU O M3.0 AN I1.2 AN M3.5 AN M3.7 AN Q0.2 AN Q0.3 = M3.0 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 14
 15. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 71 LD M3.0 R T42, 2 NETWORK 72 RET NETWORK 73 //CHUONG TRINH DUNG SBR 4 NETWORK 74 //NHAN NUT CHUONG TRINH DUNG LD I0.4 EU R M0.0, 248 S M31.7, 1 NETWORK 75 //DAO GAT NHANH SANG PHAI LD M31.7 AN I2.2 = M4.6 NETWORK 76 //DAO GAT CHAM SANG PHAI LD M4.6 A I2.3 EU R M31.7, 1 S M4.7, 1 NETWORK 77 //DAO DUNG LAI LD I2.2 R M4.7, 1 R M31.7, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 15
 16. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 78 RET SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2