intTypePromotion=1

Thông báo 186/TB-BXD của Bộ Xây dựng kết luận

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
118
lượt xem
6
download

Thông báo 186/TB-BXD của Bộ Xây dựng kết luận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 186/TB-BXD của Bộ Xây dựng kết luận về cuộc họp thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến 2025

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 186/TB-BXD của Bộ Xây dựng kết luận

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số : 186/TB-BXD ---------------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO Kết luận về cuộc họp thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến 2025 Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-BXD ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Nhiệm vụ dự án đo đạc bản đồ và điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ và văn bản Thỏa thuận trình duyệt số 2631/UBND-CN ngày 04/05/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và văn bản số 1296/UBND-CN ngày 30/3/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa; ngày 16/06/2009 Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp liên ngành, mời đại diện các Bộ ngành, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tham gia để góp ý xây dựng các nội dung của Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến năm 2025 (gọi tắt là Đồ án). Cuộc họp do Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện Uỷ ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, đại diện của hai đơn vị tư vấn lập Đồ án là Viện Quy hoạch xây dựng Thanh Hóa và Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Nghệ An và các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện của Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và các thành viên tham gia hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch đã kết luận các nội dung chính như sau: 1. Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây vùng Nam Thanh Bắc Nghệ về cơ bản đã được thực hiện theo các yêu cầu của Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt. Đồ án đã có những nghiên cứu và tổng hợp được những số liệu cụ thể về thực trạng phát triển kinh tế xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, đề xuất được những giải pháp cần thiết để điều chỉnh những bất cập trong triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đã được phê duyệt năm 1997. Đặc biệt các giải pháp quy hoạch đã đáp ứng tốt yêu cầu phát triển mở rộng phạm vi của vùng lên gần gấp 3 lần so với quy mô của đồ án cũ. 2. Một số nội dung cần được nghiên cứu hoàn chỉnh trước khi trình phê duyệt: - Đề nghị tư vấn bổ sung các số liệu tổng kết và có các phân tích đánh giá việc thực hiện đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, qua đó nêu rõ các vướng mắc cần được xử lý trong quá trình điều chỉnh. - Các số liệu tính toán và hệ thống các chỉ tiêu áp dụng trong việc tính toán các dự báo về dân số cũng như quy mô đất đai và nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật cần được kiểm tra và cập nhật để đảm bảo độ chính xác của dự báo và tính khả thi của giải pháp quy hoạch. Bổ sung bảng tổng hợp về quy mô phát triển đô thị dự kiến theo từng giai đoạn quy hoạch. - Các giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng khung của khu vực cần đề xuất được những định hướng cụ thể gắn liền với tổ chức không gian đô thị và các điều kiện địa hình của khu vực. Các giải pháp này phải được thuyết minh đầy đủ, không chỉ nêu các nguyên tắc chung như trong thuyết minh hiện tại. Đề nghị nghiên cứu và bổ sung các giải pháp tổng thể về các tuyến giao thông theo trục Đông Tây nhằm đảm bảo kết nối các khu vực động lực phát triển ven biển với các huyện phía Tây của vùng quy hoạch. - Danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư cần được tập hợp từ các hạng mục công trình hạ tầng có vai trò đầu mối của vùng để tạo cơ sở phát triển cho toàn vùng. Cần xây dựng các phương án khả thi huy động vốn cho việc thực hiện các dự án trong danh mục này.
  2. - Bổ sung quy chế quản lý vùng theo quy hoạch được duyệt, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng tỉnh và các bộ ngành. 3. Đơn vị tư vấn căn cứ theo nội dung của Thông báo này và tổng hợp ý kiến góp ý của các phản biện và của các Bộ ngành để hoàn thiện hồ sơ gửi về Vụ Kiến trúc Quy hoạch trước ngày 15/07/2009 để trình phê duyệt. Trên đây là kết luận của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch tại cuộc họp, Bộ Xây dựng thông báo các đơn vị liên quan biết và tổ chức triển khai thực hiện. Nơi nhận: TL.BỘ TRƯỞNG - Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC, GTVT, CHÁNH VĂN PHÒNG VH-TT-DL, CT, NN&PTT, TN&MT; PHÓ TRÁNH VĂN PHÒNG - UBND tỉnh Thanh Hóa; Đã ký - UBND tỉnh Nghệ An; - Viện QH, KT XD Nghệ An; - Viện QHXD Thanh Hóa; - Lưu VP, Vụ KTQH Trần Quốc Hùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2