intTypePromotion=1

Thông tư 16/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
96
lượt xem
6
download

Thông tư 16/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương

  1. THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 16/2008/TT-BCT NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG THUỘC DANH MỤC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2009 Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 như sau: I. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2009 Stt Mã số hàng hoá Tên hàng Đơn vị Số lượng 04070091 Trứng gà 1 04070092 Trứng vịt tá 34.000 04070099 Loại khác 2 2401 Thuốc lá nguyên liệu tấn 45.000 3 2501 Muối tấn 250.000 Đường tinh luyện, đường 4 1701 tấn 61.000 thô II. Nguyên tắc cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan Nguyên tắc giấy phép theo chế độ hạn ngạch thuế quan, đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan và thủ tục cấp phép theo hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện và đường thô cho các thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu để phục vụ trực tiếp sản xuất. III.Điều khoản thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009. KT. BỘ TRƯỞNG
  2. THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Biên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2