THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong đôi (Bài 1)

Chia sẻ: Abcdef_11 Abcdef_11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
407
lượt xem
59
download

THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong đôi (Bài 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Mục tiêu: - Hs biết cách đan nong đôi. - Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thu. - Hs yêu thích đan nan. II.GV chuẩn bị: - Mẫu tấm đan nong đôi có kích thước đủ lớn để hs quan sát. - Tấm đan nong mốt của bài trước để hs quan sát. - Tranh quy trình và

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong đôi (Bài 1)

  1. Thủ công (Tiết 23): Đề bài: ĐAN NONG ĐÔI (Tiết1). I.Mục tiêu: - Hs biết cách đan nong đôi. - Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thu. - Hs yêu thích đan nan. II.GV chuẩn bị: - Mẫu tấm đan nong đôi có kích thước đủ lớn để hs quan sát. - Tấm đan nong mốt của bài trước để hs quan sát. - Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi. - Các nan đan 3 màu khác nhau. - Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác), bút chì, thước kẻ, kéo thủ công, hồ dán. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học HS
  2. -Kiểm tra dụng cụ học tập của -Chuẩn bị các Kiểm tra dụng cụ cần có. (1-2 phút) h s. -Nhận xét. Bài mới Gt bài -Đan nong đôi (t1). (1 phút) -Hs quan sát. Hoạt động 1 Gv hướng dẫn -GV giới thiệu tấm đan nong đôi hs quan sát và mẫu, và hướng dẫn hs quan sát nhận xét và nhận xét. -Gv gợi ý để hs quan sát và so (6 phút) sánh tấm đan nong mốt của bài trước với tấm đan nong đôi của -Hình vuông. bài này: -3 màu (2 màu +Tấm đan nong đôi có hình gì ? nền, 1 màu Hoạt động 2 Hướng dẫn +Có mấy màu ? nẹp). mẫu -Đan xen kẽ +2 màu nền được đan như thế nhau tạo thành (18-20 phút)
  3. những đường nào ? giống như bậc thang rất đẹp. -Hs trả lời. +Nhận xét về sự khác nhau giữa 2 tấm đan nong mốt và đan nong đôi ? -Gv nêu tác dụng và cách đan -Hs quan sát. nong đôi trong thực tế. -Bước1: Kẻ, cắt các nan đan. -Cắt, kẻ các nan dọc: cắt 1 hình vuông có cạnh 9 ô, sau đó cắt thành 9 nan dọc như đã làm ở tiết 21. -Cắt 7 nan ngang và 4 nan dán -1 hs nêu. nẹp xung quanh tấm đan có -2 hs lên bảng, chiều rộng 1 ô, dài 9 ô. lớp thực hiện
  4. -Gọi 1hs nêu cách kẻ, cắt các kẻ, cắt các nan theo nhóm đôi, nan. -Mời 2 hs lên bảng cắt 3 loại em số 1 cắt các nan dọc ,em số nan. 2 cắt các nan ngang và nan nẹp. -Nhận xét cách cắt nan của bạn. -Gv nhận xét. -Bước2: Đan nong đôi. -Cách đan nong đôi là nhấc 2 nan, đè 2 nan và lệch nhau 1 nan dọc cùng chiều giữa 2 hàng nan
  5. ngang liền kề: +Đan nan ngang 1: Đặt các nan dọc giống như đan nong mốt. Nhấc các nan dọc 2,3,6,7 và luồn nan ngang thứ nhất vào. Dồn nan ngang khít với đường nối liền các nan dọc. +Đan nan ngang thứ 2: nhấc các nan 3,4,7,8 và luồn nan ngang thứ 2 vào.Dồn nan ngang thứ hai khít với nan ngang thứ nhất. +Đan nan ngang thứ 3: ngược với đan nan 1, nghĩa là nhấc các nan dọc 1,4,5,8,9 và luồn nan ngang thứ 3 vào. Dồn nan ngang thứ 3 khít với nan ngang thứ 2. +Đan nan ngang thứ 4: ngược
  6. với hàng thứ 2, nghĩa là nhấc các nan dọc 1,2,5,6,9 và luồn nan ngang thứ 4 vào. +Đan nan ngang thứ 5: giống nan 1 -Hs quan sát. +Đan nan ngang thứ 6: giống như đan nan ngang thứ hai. +Đan nan ngang thứ 7: giống như đan nan ngang thứ 3. -Gv đan mẫu lần 1. -Sau đó, gv nhìn sơ đồ, hướng dẫn cách đan. -GV đan lần 2 với tốc độ nhanh hơn. -Lưu ý: GV cần hướng dẫn kĩ cách đan từng hàng và phối hợp Hoạt động 3: chặt chẽ giữa hướng dẫn đan với
  7. Thực hành sử dụng tranh quy trình và sơ đồ -1 hs nhắc lại đan nong đôi để hs đan được. quy trình đan. nháp +Bước3: Dán nẹp xung quanh -2 hs lên bảng (7-9 phút) tấm đan: thực hành, cả -Dùng 4 nan còn lại dán theo 4 lớp tập đan cạnh của tấm đan để được tấm theo nhóm đôi. đan nong đôi như tấm đan mẫu. -Nhận xét sản -GV gọi hs nhắc lại quy trình. phẩm làm nháp của bạn. -Gv gọi 2 hs lên bảng tập đan, Nhận xét, dưới lớp, các em tập đan nong dặn dò: đôi theo cặp (1-2 phút) -Trong khi hs làm nháp, gv quan sát giúp đỡ, uốn nắn thêm cho hs thực hiện đúng quy trình kĩ thuật. -Gv nhận xét các thao tác đan
  8. nan và sản phẩm làm nháp của h s. -Kết luận: Muốn đan được tấm đan nong mốt, ta thực hiện theo 3 bước… -Tổng kết tiết dạy, nhận xét tinh thần thái độ kiến thức, kĩ năng học tập (ở lần thực hành nháp). -Dặn dò: Chuẩn bị bài sau: Đan nan đôi (t 2).
Đồng bộ tài khoản