intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục " Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng chỉ trên địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

96
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng chỉ trên địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng chỉ trên địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) "

  1. Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng chỉ trên địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:37 ngày làm việc hoặc 52 ngày làm việc nếu có kiểm tra thực địa Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tổ chức, cá nhân đăng ký công khoản chi phí nhận tiến bộ kỹ thuật phải nộp các liên quan đến khoản chi phí liên quan đến việc việc đánh giá, Quyết định số 1. đánh giá, công nhận tiến bộ kỹ công nhận tiến 86/2008/QĐ-BNN... thuật theo quy định. Trường hợp bộ kỹ thuật theo chưa có quy định của nhà nước thì quy định chi phí do các bên thoả thuận. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Tiếp nhận đơn tại Sở Nông nghiệp và Phát 1. Tiếp nhận đơn triển nông thôn Thành lập Hội đồng Khoa - Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ 2. học công nghệ chuyên chuyên ngành hoặc Tổ Chuyên gia tư vấn: 15 ngành ngày sau khi nhận đơn
  3. Tên bước Mô tả bước - Họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá : Họp Hội đồng Khoa học 3. 15 ngày sau khi thành lập; 30 ngày, nếu kiểm tra công nghệ thực địa. Ra Quyết định công nhận - Ra Quyết định công nhận giống cây trồng ; 7 4. giống cây trồng ngày sau khi nhận đủ hồ sơ - Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển 5. Nhận kết quả nông thôn hoặc qua bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật (Phụ lục 1 Quyết định 86/2008/QĐ- 1. BNN ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ NN&PTNT); Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm của tổ chức, cá nhân có 2. tiến bộ kỹ thuật đề nghị công nhận (Phụ lục 2 QĐ 86);
  4. Thành phần hồ sơ Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ kỹ 3. thuật (văn bản có dấu xác nhận của tổ chức, đối với cá nhân thì có dấu của chính quyền địa phương xác nhận, nếu có) (Phụ lục 3 QĐ 86); Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật của Hội đồng Khoa học 4. và Công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này (Phụ lục 4 QĐ 86). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật 86/2008/QĐ-BNN... Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm Quyết định số 2. của tổ chức, cá nhân có tiến bộ kỹ thuật đề nghị 86/2008/QĐ-BNN... công nhận
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá Quyết định số 3. nhân áp dụng tiến bộ kỹ thuật 86/2008/QĐ-BNN... Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 4. của Hội đồng Khoa học và Công nghệ 86/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2