intTypePromotion=1

Thủ tục Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
849
lượt xem
134
download

Thủ tục Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: Các đơn vị thuộc đối tượng mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước; Khi thanh toán (hoặc tạm ứng) thì đơn vị gửi hồ sơ thanh toán cho Kho bạc Nhà nước cấp huyện; Kho bạc Nhà nước cấp huyện thực hiện việc kiểm soát thanh toán. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước cấp huyện. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tùy theo tính chất của từng khoản chi, từng loại tài khoản, tùy yêu cầu kiểm soát theo các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước - Trình tự thực hiện: Các đơn vị thuộc đối tượng mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước; Khi thanh toán (hoặc tạm ứng) thì đơn vị gửi hồ sơ thanh toán cho Kho bạc Nhà nước cấp huyện; Kho bạc Nhà nước cấp huyện thực hiện việc kiểm soát thanh toán. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước cấp huyện. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tùy theo tính chất của từng khoản chi, từng loại tài khoản, tùy yêu cầu kiểm soát theo các quy định của pháp luật đối với các tài khoản tiền gửi (tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán, tài khoản tiền gửi ban quản lý, tài khoản tạm thu tạm giữ, Tiền gửi khác của đơn vị sự nghiệp có thu, tiền gửi các quỹ, tài khoản tiền gửi khác...). Hồ sơ có thể bao gồm: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi hoặc uỷ nhiệm chi; bảng kê chứng từ thanh toán (nếu có) * Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay (Trường hợp đặc biệt cần phải nghiên cứu xem xét nhưng tối đa không vượt quá 2 ngày làm việc kể từ khi đơn vị sử dụng ngân sách gửi đầy đủ hồ sơ chứng từ cấp phát, thanh toán). - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp huyện. + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước cấp cấp huyện. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đồng ý thanh toán. - Phí, lệ phí: không. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Giấy rút dự toán từ ngân sách (mẫu C2-02/NS); - Uỷ nhiệm chi (mẫu C4-02/KB); (Ban hành kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Ngân sách Nhà nước; + Pháp lệnh phí, lệ phí; + Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; + Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
  2. Pháp lệnh phí và lệ phí; + Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. + Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung. + Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; + Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính ban hành chế độ mở và sử dụng tài khoản tại KBNN. + Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; + Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 HD chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN; + Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về phí và lệ phí. + Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung. + Công văn số 1187/KB/KHTH ngày 10/9/2003 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN; + Công văn số 2714/KBNN-KT ngày 30/12/2008 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN thực hiện Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2