intTypePromotion=1

Thưởng thức nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
3
download

Thưởng thức nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, có rất nhiều hiện tượng giải trí, thẩm mỹ lệch lạc trong đời sống không phù hợp với văn hóa dân tộc. Một nguyên nhân của hiện tượng này là do sự nhập nhằng giữa sản phẩm mang tính sáng tạo nghệ thuật với sản phẩm giải trí, giữa nghệ thuật và cái phi nghệ thuật, giữa nhu cầu giải trí với nhu cầu thẩm mỹ. Sự nhập nhằng này dẫn tới sự lộn xộn, hỗn tạp trong đời sống nghệ thuật. Trước thực trạng đó, việc tìm ra những dấu hiệu để phân biệt, hiện tượng giải trí và hiện tượng nghệ thuật, giữa nhu cầu thẩm mỹ và nhu cầu giải trí là việc làm rất cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thưởng thức nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Thưởng thức nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay<br /> <br /> <br /> THƯỞNG THỨC NGHỆ THUẬT<br /> Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> LÊ HƯỜNG *<br /> <br /> Tóm tắt: Nhu cầu giải trí và nhu cầu thẩm mỹ là những nhu cầu văn hóa<br /> tinh thần của con người, đều cần thiết cho sự phát triển đời sống tinh thần của<br /> con người. Hiện nay, có rất nhiều hiện tượng giải trí, thẩm mỹ lệch lạc trong<br /> đời sống không phù hợp với văn hóa dân tộc. Một nguyên nhân của hiện tượng<br /> này là do sự nhập nhằng giữa sản phẩm mang tính sáng tạo nghệ thuật với sản<br /> phẩm giải trí, giữa nghệ thuật và cái phi nghệ thuật, giữa nhu cầu giải trí với<br /> nhu cầu thẩm mỹ. Sự nhập nhằng này dẫn tới sự lộn xộn, hỗn tạp trong đời<br /> sống nghệ thuật. Trước thực trạng đó, việc tìm ra những dấu hiệu để phân biệt,<br /> hiện tượng giải trí và hiện tượng nghệ thuật, giữa nhu cầu thẩm mỹ và nhu cầu<br /> giải trí là việc làm rất cần thiết.<br /> Từ khóa: Nghệ thuật; thưởng thức nghệ thuật; nhu cầu giải trí; nhu cầu<br /> thẩm mỹ.<br /> <br /> 1. Mở đầu hiện khả năng tinh tế và trình độ văn<br /> Nhu cầu giải trí là nhu cầu nghỉ ngơi hóa cao của con người. Hai nhu cầu này<br /> về tinh thần, chuyển trạng thái hoạt đều phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nội<br /> động của cơ thể từ các hoạt động sinh tại (tư tưởng, tình cảm, trình độ, nhận<br /> tồn sang các hoạt động thư giãn về thể thức) của chủ thể. Vậy, thưởng thức<br /> chất, trí tuệ, tâm hồn. Nhu cầu giải trí nghệ thuật không phải chỉ để thỏa mãn<br /> phụ thuộc vào thời gian rỗi, phương tiện nhu cầu giải trí và càng không phải chỉ<br /> giải trí và sự phát triển các năng lực cảm để thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ.(*)<br /> thụ thẩm mỹ của con người. Nhu cầu 2. Nghệ thuật đích thực<br /> thẩm mỹ gắn với các đối tượng và cảm Nghệ thuật đích thực luôn tồn tại<br /> xúc thẩm mỹ; phản ánh năng lực thẩm trong đời sống. Vậy nghệ thuật đích<br /> mỹ của con người và khả năng tự điều thực là gì? Theo quan điểm của Kant,<br /> chỉnh năng lực ấy thông qua nghệ thuật. nghệ thuật đích thực là thứ nghệ thuật<br /> Đặc điểm của nhu cầu giải trí là mang tồn tại “tự bản thân nó” không phải vì<br /> đến sự thư giãn, mang tính phổ biến, bất cứ cái gì; người thưởng ngoạn xem<br /> tính thời thượng, tính đại chúng. Nhu tác phẩm nghệ thuật là đẹp khi “tự bản<br /> cầu thẩm mỹ chú ý đến tính nghệ thuật<br /> và chức năng thanh lọc của nghệ thuật, (*)<br /> Tiến sĩ, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa<br /> thể hiện tính độc đáo của cá nhân, thể học xã hội Việt Nam.<br /> <br /> 77<br /> Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(88) - 2015<br /> <br /> thân nó” làm hài lòng ta chứ không quan Theo Tolstoy, nghệ thuật đích thực có<br /> tâm đến sự hiện hữu hiện thực của đối hình thức và nội dung thống nhất với<br /> tượng. Nghệ thuật đích thực chứa đựng các ý tưởng và cảm xúc mà nó khơi dậy.<br /> cái đẹp là một sự hài lòng “tự do”, nghĩa Nghệ thuật không đích thực không có sự<br /> là “không gắn liền với sự quan tâm nhất quán đó. Nó nông cạn, trùng lặp,<br /> nào”. Người cảm thụ thẩm mỹ đòi hỏi sống sượng, nhạt nhẽo, giả tạo, hoặc tầm<br /> phải hoàn toàn “vô tư”. Ai phán đoán nó thường. Yếu tố chân thành là yếu tố<br /> theo tiêu chuẩn của việc chiếm hữu hay quan trọng để phân biệt giữa nghệ thuật<br /> sử dụng, thì tức là phán đoán đó dựa đích thực và nghệ thuật không đích<br /> theo một nhu cầu nào đó chứ không phải thực. Một tác phẩm nghệ thuật đích thực<br /> vì bản thân nó. Phán đoán đó gắn liền bao giờ cũng bộc lộ những ý nghĩ và<br /> với sự quan tâm hay lợi ích chứ không cảm xúc thực, không giả tạo, vay mượn,<br /> còn mang tính thẩm mỹ nữa. ép buộc(2).<br /> Trái với cách tiếp cận thông thường Điều hợp lý trong các quan niệm trên<br /> từ tính cách vật và từ tính đối tượng đối đây là thừa nhận luôn có nghệ thuật đích<br /> với tác phẩm nghệ thuật, Heidegger cho thực, thứ nghệ thuật tồn tại vì nhu cầu<br /> rằng, đặc điểm của nghệ phẩm chính là thẩm mỹ chứ không phải vì bất kỳ nhu<br /> ở chỗ nó không phải là đối tượng, mà là cầu nào khác trong đời sống của con<br /> “đứng trong bản thân nó”. Qua việc người. Tuy nhiên, loại nghệ thuật đơn<br /> “đứng trong chính mình” này, tác phẩm thuần vì nhu cầu cái đẹp hiện nay rất<br /> nghệ thuật không chỉ thuộc về cõi sống hiếm. Bởi nghệ thuật đích thực thỏa mãn<br /> của nó, mà mở ra cõi sống của riêng nó. nhu cầu thẩm mỹ muốn tồn tại phải phụ<br /> Cõi sống này đồng nghĩa với việc tác thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trước hết, nó<br /> phẩm đi vào trong thể an tĩnh, khép phụ thuộc nó vào tài năng, tâm huyết<br /> kín(1). Tác phẩm không chờ đợi để có sự của nghệ sĩ để cho ra đời một tác phẩm<br /> tồn tại đích thực của nó nơi một cái tôi với đúng nghĩa là nghệ thuật chứ không<br /> trải nghiệm (tức là nơi mà nghệ thuật trở phải vì thị trường, vì một loại thị hiếu<br /> thành đối tượng để cho cái tôi nói, nghĩ, nào đó, hay vì mục đích chính trị. Thứ<br /> chỉ trỏ mới tìm ra ý nghĩa của nó). Nghệ hai, nó phụ thuộc vào trình độ dân trí<br /> thuật đích thực không phải là đối tượng của một xã hội. Giáo dục, học vấn và<br /> để cái tôi nhận thức. Trái lại, tác phẩm văn hóa đóng vai trò đặc biệt trong việc<br /> nghệ thuật tồn tại qua sự hiện hữu riêng làm phong phú cảm xúc của con người,<br /> của nó, tự thể hiện chính mình trong tồn làm xuất hiện nhu cầu thẩm mỹ của con<br /> tại của chính nó, khiến cho người thưởng<br /> (1)<br /> ngoạn phải cư lưu lại nơi nó. Khi nghệ Bùi Văn Nam Sơn, Dẫn nhập "Nguồn gốc của<br /> thuật trở thành đối tượng, khi nó nằm tác phẩm nghệ thuật", http://triethoc.edu.vn, ngày<br /> 18 tháng 04 năm 2014.<br /> trong thương trường, thì nghệ thuật mất (2)<br /> “Nghệ thuật là gì”, http:/ribf.riken.go.jp/~dang/<br /> đi cõi sống, nghệ thuật trở nên suy tàn. whoarewe/Nghethuatlagi.htm.<br /> <br /> 78<br /> Thưởng thức nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay<br /> <br /> người, giúp con người tự tin vào chính khái niệm về mặt thẩm mỹ. Họ nhầm<br /> mình, biết hoài nghi để tự kiểm chứng lẫn ranh giới giữa cái nghệ thuật và cái<br /> và xử lý thông tin theo quan điểm của phi nghệ thuật.<br /> riêng mình. Thứ ba, nghệ thuật đích Nghệ thuật là sự phản ánh đời sống<br /> thực phụ thuộc vào việc xã hội tôn trọng một cách chân thực. Nhưng cái đời sống<br /> tự do của con người (cho phép con trong nghệ thuật có sự khác biệt rất lớn<br /> người được bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ với đời sống hiện thực. Cái hoang<br /> của mình một cách tự do mà không bị đường, sự khủng khiếp, nỗi sợ hãi, các<br /> bất cứ một nỗi sợ hãi nào đe dọa). tội ác... đều có thể là đối tượng phản ánh<br /> 3. Cái phi nghệ thuật của nghệ thuật. Nhưng trong nghệ thuật,<br /> Bên cạnh loại nghệ thuật đích thực chúng được đẩy lên ở cấp độ cao trào<br /> cần cho một bộ phận không nhiều công nhất. Sự khủng khiếp ở mức độ vô cùng<br /> chúng có nhu cầu thẩm mỹ thì còn có khủng khiếp, nỗi sợ hãi lên đến tột đỉnh,<br /> cái hơi giống nghệ thuật và cả cái hoàn các tội ác trở nên man rợ nhất... Những<br /> toàn không phải là nghệ thuật. Có thể cao trào này do trí tưởng tượng, khả<br /> gọi đó là cái phi nghệ thuật. Cái phi năng hư cấu của nghệ sỹ tạo nên, nhằm<br /> nghệ thuật này phục vụ cho nhu cầu giải tạo sự hấp dẫn của tác phẩm nghệ thuật.<br /> trí dung tục, rẻ tiền. Dạng nhu cầu giải Vì vậy, nghệ thuật giống với đời sống<br /> trí thuộc về cái xấu, vi phạm các chuẩn nhưng không phải là đời sống. Nghệ<br /> mực đạo đức, xã hội. Đó là những loại thuật là sự phản ánh đời sống, là sự nhận<br /> phim bạo lực và đối tượng xem phim bị thức, nghiền ngẫm về cuộc sống, là câu<br /> ảnh hưởng, lạm dụng bạo lực mọi nơi hỏi đặt ra hay câu trả lời về cuộc sống.<br /> trong gia đình, học đường, nơi công Vì thế, tội ác được phản ánh trong nghệ<br /> cộng. Đó là những loại phim khiêu dâm thuật bởi nghệ sỹ là sự tìm hiểu về tội<br /> khơi gợi những hành vi dâm đãng thú ác, lý giải căn nguyên của tội ác. Còn<br /> tính khiến cho tình trạng trẻ em bị lạm trong cuộc sống thì chỉ có tội ác mà thôi.<br /> dụng tình dục tăng lên, và tình trạng Và chúng ta không cho phép nhầm lẫn<br /> loạn luân trong gia đình, xã hội tăng đến hai cái đó với nhau. Nhưng trên thực tế,<br /> mức báo động... Những dạng thức này sự nhầm lẫn giữa nghệ thuật và cuộc<br /> của nghệ thuật cần phải ngăn chặn bởi sống vẫn diễn ra. Cho nên, với một số<br /> nó làm tăng cái xấu, cái ác trong xã hội, người những tội ác, rùng rợn trên phim<br /> nó len lỏi vào trong suy nghĩ, hành động ảnh là có trong đời sống. Vậy cái gì<br /> của cá nhân dẫn đến sự băng hoại về nghệ thuật có thể làm được và cái gì<br /> mặt đạo đức và nhân cách sống. nghệ thuật không được làm. Đó là ranh<br /> Cái phi nghệ thuật chủ yếu nhằm thỏa giới mà nghệ sĩ cần phải biết để thực<br /> mãn nhu cầu giải trí của một bộ phận hiện vai trò giáo dục nghệ thuật.<br /> công chúng dân trí thấp, còn hạn chế về Cái phi nghệ thuật có đặc điểm là<br /> nhận thức, có suy nghĩ lệch lạc, chưa có dung tục hóa, nhân bản nhiều lần, có thể<br /> <br /> 79<br /> Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(88) - 2015<br /> <br /> mô phỏng nghệ thuật cao cấp, nghệ cầu giải trí là nhu cầu bình thường của<br /> thuật tiến bộ, hay phản động tùy theo con người.(3)<br /> đơn đặt hàng ở “bên trên”, ở “bên dưới”. Nhu cầu giải trí thông qua thưởng<br /> Loại nghệ thuật này đem lại một thị hiếu thức tác phẩm nghệ thuật cũng cần thiết<br /> thấp kém, tầm thường cho công chúng, như nhu cầu ăn hàng ngày của con<br /> dẫn đến sự lan tràn của nghệ thuật đại người. Đó là nhu cầu được chia sẻ<br /> chúng. Nó chiếm chỗ của nghệ thuật những cái đẹp giản dị trong cuộc sống<br /> đích thực. Tuy nhiên, khi con người đời thường. Thông qua các thưởng thức<br /> chán ghét sự dung tục, sự rẻ tiền, chán nghệ thuật hàng ngày (như xem phim,<br /> ghét sự mô phỏng, không chấp nhận nghe nhạc, đọc sách...) các thông điệp<br /> sống chung với cái phi nghệ thuật, thì thẩm mỹ được truyền đến suy nghĩ,<br /> nghệ thuật mới ra đời. Vì thế điều có vẻ hành động, lối sống của con người một<br /> lạ lùng trong nghệ thuật là, nghệ thuật cách tự nhiên. Không ít bộ phim truyền<br /> mới, nghệ thuật cao cấp ít khi ra đời từ hình dài tập được mọi người (từ nhà tri<br /> một hình thức có sẵn, mà thường mọc thức đến người bình dân) đón đợi hàng<br /> lên từ những đổ nát, từ những rác rưởi(3). đêm. Các bộ phim Nàng Dae Jang<br /> 4. Nhu cầu thẩm mỹ và giải trí Geum, Hoàng hậu Kim, Kiếm và Hoa...<br /> Hai khái niệm nhu cầu giải trí và nhu Tuy là những bộ phim truyền hình dài<br /> cầu thẩm mỹ có mối quan hệ với nhau, tập nhưng với người xem dường như<br /> chứ không đối lập nhau. Thỏa mãn nhu vẫn quá ngắn. Sức hấp dẫn từ đâu?<br /> cầu giải trí có thể đồng thời thỏa mãn Khán giả xem phim để thỏa mãn những<br /> nhu cầu thẩm mỹ. Khi thỏa mãn nhu cầu khao khát lặng thầm trong lòng. Đó là<br /> thẩm mỹ có đem đến sự thỏa mãn nhu khao khát được sống tốt, được đấu tranh<br /> cầu giải trí. Tác phẩm nghệ thuật có với cái ác, được từng ngày nhìn cái thiện<br /> được truyền tải đến công chúng hay vất vả mà dũng cảm đối diện rồi chiến<br /> không, có đánh thức ở họ những tình thắng cái ác. Đến với nghệ thuật, nói<br /> cho cùng, là trở về với tâm hồn mình.<br /> cảm thẩm mỹ cao đẹp, những suy nghĩ<br /> Một tác phẩm nghệ thuật chân chính là<br /> hướng thiện hay không, điều đó phụ<br /> một tác phẩm vượt qua tất cả rào cản về<br /> thuộc cả vào tính giải trí của tác phẩm<br /> biên giới tâm lý, ngôn ngữ, hoàn cảnh<br /> nghệ thuật. Ngược lại, một tác phẩm<br /> địa lý và phong tục tập quán để chạm<br /> nghệ thuật có tính giải trí cao nếu nó có<br /> đến chiều sâu nhân bản và khát vọng<br /> tính nghệ thuật cao. Nhu cầu giải trí và<br /> ham chuộng chân, thiện, mỹ, tồn tại<br /> nhu cầu thẩm mỹ tác động lẫn nhau,<br /> trong mỗi tâm hồn con người.<br /> khơi gợi lẫn nhau chứ không mâu thuẫn.<br /> Nếu một tác phẩm nghệ thuật tuy<br /> Nhìn nhận mối quan hệ giữa nhu cầu<br /> trước hết nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí<br /> giải trí và nhu cầu thẩm mỹ như vậy sẽ<br /> hạn chế được quan niệm cho rằng, nhu (3)<br /> Trần Đình Sử ,“Về bản chất của nghệ thuật”,<br /> cầu giải trí là vớ vẩn, tầm thường, còn http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn, ngày 16<br /> nhu cầu thẩm mỹ mới là đích thực. Nhu tháng 08 năm 2011.<br /> <br /> 80<br /> Thưởng thức nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay<br /> <br /> nhưng thông qua chức năng giải trí để tại sao hiện nay, người ta ít nghe đài,<br /> truyền tải các giá trị nghệ thuật, các giá đọc báo, đọc sách trong kỷ nguyên của<br /> trị nhân văn cao cả thì tác phẩm nghệ hình ảnh và âm thanh sắc nét.<br /> thuật đó đã đồng thời thỏa mãn nhu cầu Theo các nhà khoa học thì trong giao<br /> thẩm mỹ của công chúng. Thông qua tiếp, yếu tố phi ngôn ngữ (hay còn gọi là<br /> đáp ứng nhu cầu giải trí, các giá trị chân, ngôn ngữ cơ thể) trở nên quan trọng<br /> thiện, mỹ đã tác động một cách tự nhiên nhất vì sở hữu được 55%. Ngôn ngữ của<br /> đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của con cơ thể có sức biểu cảm mạnh mẽ so với<br /> người. Dạng giải trí này tạo ra những ngôn ngữ nói. Người xem bị mê hoặc<br /> hiệu ứng thẩm mỹ tốt đẹp trong cộng bởi nụ cười, ánh mắt, sự quyến rũ của<br /> đồng. Nó bồi đắp các giá trị văn hóa cơ thể diễn viên. Công nghệ số hóa hình<br /> nhân văn trong cộng đồng dân tộc. ảnh và âm thanh còn có thế mạnh khai<br /> 5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thác yếu tố phi ngôn ngữ (ngôn ngữ cơ<br /> quyết định lựa chọn của công chúng thể). Nắm bắt được sức mạnh của yếu tố<br /> khi thưởng thức tác phẩm nghệ thuật phi ngôn ngữ nên ngày nay giới nghệ sĩ<br /> vì nhu cầu giải trí hay vì nhu cầu đang tận dụng triệt để ngôn ngữ cơ thể<br /> thẩm mỹ để biểu đạt nghệ thuật.<br /> Mục đích thưởng thức một tác phẩm Thứ hai, thị hiếu thẩm mỹ của công<br /> nghệ thuật ở một số người chủ yếu và chúng. Khiếu thẩm mỹ, sở thích cá nhân<br /> trước hết là để thỏa mãn nhu cầu giải trí, được gọi là gu, (bị quy định bởi quá<br /> nhưng ở một số người khác trước hết và trình giáo dục thẩm mỹ) là một yếu tố<br /> chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ. không thể bỏ qua. Thị hiếu thẩm mỹ của<br /> Quyết định mục đích thưởng thức tác phần lớn công chúng là tư tưởng đơn<br /> phẩm nghệ thuật của công chúng phụ giản. Những tư tưởng phức tạp, cần phải<br /> thuộc vào các yếu tố sau: động não, có thể gây nên những thao<br /> Thứ nhất, sức mạnh của công nghệ. thức hay những khắc khoải không phù<br /> Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng hợp với phần lớn công chúng. Vì vậy,<br /> tín hiệu không lời mang thông tin nhiều có khi tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao<br /> gấp 5 lần so với nói bằng lời. 75% thông lại khó được tiếp nhận bởi phần lớn<br /> tin mà con người thu nhận được là qua công chúng.<br /> kênh thị giác. Điều này cho thấy, nghệ Thứ ba, thu nhập của cá nhân. Khi<br /> thuật mang hình ảnh trực tiếp có tác thu nhập tăng, nhu cầu về các hàng hóa<br /> động mạnh mẽ đến người xem, đánh và dịch vụ thông thường sẽ tăng theo.<br /> thức các giác quan trên cơ thể, đem lại Nếu thu nhập cao, người ta dễ dàng<br /> cảm xúc mãnh liệt cho người xem. thưởng thức một chương trình đậm chất<br /> Thưởng thức tác phẩm nghệ thuật dưới nghệ thuật. Nếu thu nhập thấp đi thì<br /> dạng hình ảnh nhiều khi hấp dẫn hơn so người ta sẽ thưởng thức tác phẩm nghệ<br /> với việc thưởng thức tác phẩm nghệ thuật rẻ tiền với chất lượng nghệ thuật<br /> thuật dưới dạng sách. Điều này lý giải thấp đi.<br /> <br /> 81<br /> Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(88) - 2015<br /> <br /> Thứ tư, quy trình sản xuất ra một tác trí hay nhu cầu thẩm mỹ là rất khó. Nó<br /> phẩm nghệ thuật. Để cung cấp một tác phụ thuộc rất lớn vào tính chuyên<br /> phẩm nghệ thuật ra thị trường, nhà sản nghiệp của nhà sản xuất tác phẩm nghệ<br /> xuất luôn chú ý đến yếu tố lợi tức (nó thuật, vào lương tâm và trách nhiệm của<br /> thể hiện qua vé, lượng vé bán ra được người làm tác phẩm nghệ thuật.<br /> bao nhiêu, số tiền bán vé thu về có đủ 6. Kết luận<br /> chi trả cho các công đoạn sản xuất một Có thể nói, xu hướng thưởng thức<br /> chương trình nghệ thuật). Có nhiều yếu tác phẩm nghệ thuật hiện nay ở Việt<br /> tố tác động đến nguồn cung một tác Nam đang nghiêng về thỏa mãn nhu<br /> phẩm nghệ thuật. Đó là: giá gốc (các cầu giải trí nhiều hơn là để thỏa mãn<br /> yếu tố đầu vào hay chi phí sản xuất bao nhu cầu thẩm mỹ. Điều đó do số lượng<br /> gồm: chi phí nhân công, vật liệu thô và công chúng bình dân nhiều hơn số<br /> các chi phí khác để làm ra sản phẩm hay lượng công chúng tinh hoa trong xã<br /> dịch vụ cuối cùng); giá của các sản hội; do trình độ nhận thức, trình độ<br /> phẩm khác (nếu giá của các sản phẩm thẩm mỹ của công chúng chưa được<br /> khác tăng chẳng hạn như giá giấy cho nâng cao, thậm chí quá chênh lệch nhau<br /> các tờ chương trình quảng cáo tăng sẽ giữa các đối tượng công chúng; do quy<br /> dẫn đến giá vé tăng); chi phí cho công trình sản xuất nghệ thuật còn thiếu tính<br /> nghệ (công nghệ làm giảm chi phí sản chuyên nghiệp.<br /> xuất của nhà sản xuất và tăng hiệu suất Nếu một dân tộc mà thưởng thức tác<br /> công việc, điều này thúc đẩy việc áp phẩm nghệ thuật của công chúng nặng<br /> dụng công nghệ trong công nghiệp giải về thỏa mãn nhu cầu giải trí thì dân tộc<br /> trí); số lượng nhà cung cấp (một chương đó không có chiều sâu về văn hóa và<br /> trình nghệ thuật sẽ tăng giá vé nếu trong cũng đánh mất đi bản sắc của mình.<br /> cùng một thời điểm, số lượng nhà cung Chiều sâu về văn hóa, bản sắc văn hóa<br /> ứng cùng một loại sản phẩm này ít và là những điều kiện cần có để phát triển<br /> ngược lại; nếu là sản phẩm nghệ thuật bền vững. Việc hướng đến thỏa mãn nhu<br /> độc chiêu, giá vé của nó sẽ tăng vì có ít cầu thẩm mỹ trong nghệ thuật tạo nên<br /> nhà cung ứng có được sản phẩm này). nội lực và khẳng định được bản sắc văn<br /> Như vậy, việc nhà sản xuất tác phẩm hóa thẩm mỹ của dân tộc. Vì vậy, cần<br /> nghệ thuật quyết định đưa ra cho công phải giáo dục thẩm mỹ (mà tập trung là<br /> chúng tác phẩm nghệ thuật chủ yếu giáo dục nghệ thuật) để công chúng<br /> nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí của số hướng đến thỏa mãn nhu cầu giải trí có<br /> đông công chúng hay nhằm thỏa mãn tính thẩm mỹ cao trong nghệ thuật; và<br /> nhu cầu thẩm mỹ của một số ít công sau đó, là tạo bước đệm và những điều<br /> chúng; điều đó phụ thuộc vào lợi tức mà kiện cần thiết để số đông công chúng<br /> họ thu được. Đánh giá xem công chúng hướng đến thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ<br /> hiện nay chủ yếu thỏa mãn nhu cầu giải trong nghệ thuật.<br /> <br /> 82<br /> Thưởng thức nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 83<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2