intTypePromotion=1

tieu luan - kinh tế huy động vốn

Chia sẻ: Nguyenhuyen Trang | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:9

0
392
lượt xem
87
download

tieu luan - kinh tế huy động vốn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1:Các khái niệm về huy động vốn tín dụng để sản xuất tại công ty TNHH Thép BMB(Best Metal Building) Vốn Vốn là gì? Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn lực tài chính đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Vốn là khái niệm được xuất phát từ tên tiếng Anh là “capital” có nghĩa là “tư bản”. Tuy nhiên, khi nói về vốn, trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tieu luan - kinh tế huy động vốn

  1. Chương 1:Các khái niệm về huy động vốn tín dụng để sản xuất tại công ty TNHH Thép BMB(Best Metal Building) Vốn Vốn là gì? Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn lực tài chính đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Vốn là khái niệm được xuất phát từ tên tiếng Anh là “capital” có nghĩa là “tư bản”. Tuy nhiên, khi nói về vốn, trên thực tế còn tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau định nghĩa về vốn và hiện nay vẫn tiếp tục có sự tranh luận về định nghĩa chính xác của nó. Theo Marx, dưới góc độ các yếu tố sản xuất, vốn được khái quát hoá thành phạm trù tư bản. K.Marx cho rằng: Vốn (tư bản) là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là đầu vào của quá trình sản xuất. Định nghĩa này có một tầm khái quát lớn vì bao hàm đầy đủ cả bản chất và vai trò của vốn. Bản chất của vốn là giá trị cho dù nó được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: tài sản cố định, nhà cửa, nguyên vật liệu, tiền công...Vốn là giá trị đem lại giá trị thặng dư vì nó tạo ra sự sinh sôi về giá trị thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do hạn chế về trình độ phát triển lúc bấy giờ, K.Marx đã bó hẹp khái niệm về vốn trong khu vực sản xuất vật chất và cho rằng chỉ có quá trình sản xuất mới tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Theo P.Samuelson: “Vốn là các hàng hoá được sản xuất ra để phục vụ cho quá trình sản xuất mới, là đầu vào của hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp (máy móc, trang thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu…). Còn theo D.Begg, tác giả cuốn “Kinh tế học”, cho rằng: vốn bao gồm vốn hiện vật và vốn tài chính. Vốn hiện vật là dự trữ các hàng hoá, sản phẩm đã sản xuất ra để sản xuất các hàng hoá khác. Vốn tài chính là tiền và các giấy tờ có giá của doanh nghiệp. Theo định nghĩa trên, D.Begg đã đồng nhất vốn với tài sản của doanh nghiệp. Thực chất vốn của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các tài sản mà doanh nghiệp dùng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vốn của doanh nghiệp được phản ánh trong bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp. Qua đó ta thấy vốn đưa vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều hình thái vật chất khác nhau để từ đó tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trên thị trường. Lượng tiền mà doanh nghiệp thu về sau quá trình tiêu thụ phải bù đắp được chi phí bỏ ra ban đầu, đồng thời phải có lãi. Quá trình này phải diễn ra liên tục thì mới bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, vốn được coi là một loại hàng hoá. Nó
  2. giống các hàng hoá khác ở chỗ có chủ sở hữu đích thực, song nó có đặc điểm là người sở hữu vốn có thể bán quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Chi phí của việc sử dụng vốn chính là lãi suất. Chính nhờ có sự tách rời quyền sở hữu và quyền sử dụng nên vốn có thể lưu chuyển trong đầu tư kinh doanh để sinh lợi. Dưới góc độ của doanh nghiệp, vốn là một trong những điều kiện vật chất cơ bản kết hợp với sức lao động và các yếu tố khác làm đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh. Sự tham gia của vốn không chỉ bó hẹp trong quá trình sản xuất vật chất riêng biệt mà trong toàn bộ quá trình sản xuất và tái sản xuất liên tục suốt thời gian tồn tại của doanh nghiệp, từ khi bắt đầu quá trình sản xuất đầu tiên đến chu kỳ sản xuất cuối cùng. Một cách thông dụng nhất, vốn được hiểu là các nguồn tiền tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn tiền (quỹ) này được hình thành dưới nhiều cách thức khác nhau và tại các thời điểm khác nhau. Giá trị nguồn vốn phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Tùy từng loại hình doanh nghiệp và các đặc điểm cụ thể mà mỗi doanh nghiệp có các phương thức tạo vốn và huy động vốn khác nhau. Phân loại Nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Để có thể quản lý vốn một cách có hiệu quả, doanh nghiệp cần phải phân loại vốn. Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp và đặc điểm cụ thể mà mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Có nhiều tiêu thức khác nhau để phân loại như theo nguồn hình thành, theo phương thức chu chuyển, theo thời gian huy động và sử dụng vốn... Tuỳ theo mỗi tiêu thức phân loại mà vốn của doanh nghiệp có các loại khác nhau: - Phân loại theo nguồn hình thành thì vốn của doanh nghiệp bao gồm 2 loại chính là vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu là phần vốn thuộc về các chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nếu chia nhỏ hơn thì vốn chủ sở hữu bao gồm các bộ phận như: vốn góp ban đầu, lợi nhuận không chia, vốn do phát hành cổ phiếu mới... Còn nợ phải trả là phần vốn không thuộc sở hữu của các chủ sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm các khoản vốn chiếm dụng và nợ vay. - Phân loại theo phương thức chu chuyển thì vốn của doanh nghiệp bao gồm 2 loại là vốn cố định và vốn lưu động. Vốn cố định là phần vốn dùng để đầu tư vào tài sản cố định của doanh nghiệp. Đây là các tài sản có thời gian sử dụng dài, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm, thường có giá trị lớn. Còn vốn lưu động là phần vốn dùng để đầu tư vào tài
  3. sản lưu động của doanh nghiệp. Tài sản lưu động là các tài sản có thời gian sử dụng ngắn, chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và thường có giá trị nhỏ. Cách thức phân loại này rất quan trọng bởi vì vốn lưu động và vốn cố định có hình thái tồn tại và vai trò khác nhau trong quá trình sản xuất, do đó cần có các cơ chế quản lý khác nhau. - Phân loại theo thời gian thì vốn được chia thành vốn ngắn hạn và vốn dài hạn. Vốn ngắn hạn là vốn có thời hạn dưới 1 năm, còn vốn dài hạn là vốn có thời hạn từ 1 năm trở lên. Vốn chủ sở hữu được coi là vốn dài hạn. Chức năng Vốn có vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Vốn là điều kiện không thể thiếu được để thành lập một doanh nghiệp & tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh Điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp: Vốn là điều kiện không thể thiếu để thành lập một doanh nghiệp. Về mặt pháp lý, mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều phải có một lượng vốn nhất định và phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định do Nhà nước quy định đối với lĩnh vực kinh doanh đó. Như vậy vốn lúc này có vai trò đảm bảo sự hình thành và tồn tại của doanh nghiệp trước pháp luật. Giá trị vốn ban đầu có thể ít hoặc nhiều tuỳ theo quy mô, ngành nghề, loại hình doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác mà Nhà nước không quy định giá trị vốn ban đầu tối thiểu thì giá trị vốn khi thành lập có thể dao động từ hàng triệu đến hàng tỷ đồng tuỳ khả năng của người thành lập doanh nghiệp. Cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Vốn là điều kiện cơ bản và thiết yếu để tiến hành bất kỳ quá trình và loại hình sản xuất kinh doanh nào. Sau khi thành lập, doanh nghiệp phải tiến hành sản xuất kinh doanh. Hoạt động thực tế hàng ngày đòi hỏi phải có tiền để chi tiêu, mua sắm nguyên vật liệu, máy móc; trả lương... Số tiền này không thể lấy ở đâu khác ngoài nguồn vốn của doanh nghiệp. Khi nguồn vốn tạm thời không đáp ứng đủ nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ lâm vào tình trạng khó khăn về ngân quỹ. Các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp tạm thời bị đình trệ, suy giảm. Nếu tình hình này không được khắc phục kịp thời, doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng khó khăn tài chính triền miên; hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn; tâm lý cán bộ công nhân viên hoang mang; mất uy tín với bạn hàng, chủ nợ và Ngân hàng. Những khó khăn này có thể nhanh chóng đưa công ty đến kết cục cuối cũng là phá
  4. sản, giải thể hoặc bị sát nhập với công ty khác. Cơ sở cho việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Vốn không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp mở rộng và phát triển. Trong quá trình phát triển của mình, doanh nghiệp luôn mong muốn mở rộng sản xuất kinh doanh, giữ vững và vươn lên trong thị trường. Để làm được điều đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới, đầu tư, tái đầu tư, cải tiến máy móc, thiết bị, công nghệ, hệ thống phân phối sản phẩm... Kỷ nguyên của công nghệ và sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ càng tạo sức ép cho doanh nghiệp; buộc phải liên tục làm mới mình, đổi mới không ngừng nếu không muốn giẫm chân tại chỗ hay bị tụt hậu. Để làm được tất cả những công việc đó doanh nghiệp không thể không cần đến nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Vốn còn là nhân tố cực kỳ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Vốn không những là cơ sở để doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng sản xuất, tăng cường mạng lưới phân phối mà còn có thể giúp doanh nghiệp vượt qua các đối thủ cạnh tranh hay hơn nữa là loại bỏ họ bằng các chính sách marketing hiệu quả (tăng cường quảng cáo, giảm giá, khuyến mại...). Như vậy, vốn có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải nhận thức vấn đề này một cách rõ ràng, từ đó phải có một chính sách huy động vốn nhanh chóng, hiệu quả để có thể tồn tại và không ngừng phát triển trên thương trường. Tín dụng Khái niệm TÝn dông ra ®êi tõ thÕ kû XVi, ®ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña lÞch sö, ®· vµ ®ang thÓ hiÖn ngµy cµng râ nÐt nh÷ng ®Æc tÝnh - u viÖt cña m×nh, ®ãng gãp mét vai trß to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ toµn cÇu. TÝn dông ng©n hµng lµ “quan hÖ vay mîn lÉn nhau theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i theo mét thêi gian nhÊt ®Þnh gi÷a mét bªn lµ ng©n hµng - mét tæ chøc chuyªn doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi mét bªn lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸c tæ chøc x· héi, vµ d©n c trong x· héi, trong ®ã ng©n hµng ®ãng vai trß võa lµ ng- êi ®i vay, võa lµ ngêi cho vay ”. §Ò hiÓu râ b¶n chÊt cña tÝn dông ng©n hµng, chóng ta cÇn xem xÐt qu¸
  5. tr×nh vËn ®éng cña tÝn dông qua c¸c giai ®o¹n sau: Giai ®o¹n 1: Ph©n phèi tÝn dông díi h×nh thøc cho vay. ë ®©y vèn ®îc chuyÓn tõ Ng©n hµng sang ngêi ®i vay. XÐt vÒ b¶n chÊt, khi ®i vay gi¸ trÞ cña vèn tÝn dông ng©n hµng gièng víi viÖc mua b¸n c¸c hµng ho¸ th«ng thêng. ChØ mét bªn nhËn ®îc gi¸ trÞ cßn l¹i mét bªn nhîng ®i gi¸ trÞ. Giai ®o¹n 2: Sö dông vèn tÝn dông trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. ë giai ®o¹n nµy, vèn vay ®îc sö dông ®Ó mua hµng ho¸ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng cña ngêi ®i vay. Ngêi ®i vay kh«ng cã quyÒn së h÷u mµ chØ cã quyÒn sö dông vèn vay. Giai ®o¹n 3: Hoµn tr¶ tÝn dông §©y lµ giai ®o¹n kÕt thóc cña mét vßng tuÇn hoµn tÝn dông. Khi vèn tÝn dông ®· hoµn thµnh mét chu kú s¶n xuÊt ®Ó trë vÒ h×nh th¸i tiÒn tÖ th× vèn tÝn dông cña ngêi vay hoµn tr¶ l¹i cho ng©n hµng. ë ®©y tiÒn kh«ng ®îc bá ra thanh to¸n còng kh«ng ph¶i tù ®em b¸n ®i mµ cho vay, tiÒn chØ ®îc ®em nhîng ®i víi mét ®iÒu kiÖn lµ nã quay trë l¹i ®iÓm xuÊt ph¸t sau mét chu kú nhÊt ®Þnh. §ã lµ mét b¶n chÊt riªng cña ngµnh ng©n hµng, sù hoµn tr¶ ®îc b¶o tån vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ cã phÇn t¨ng lªn díi h×nh thøc lîi tøc. Phân loại Ph©n lo¹i tÝn dông lµ viÖc s¾p xÕp c¸c kho¶n vay theo nhãm dùa trªn mét sè tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Ph©n lo¹i tÝn dông mét c¸ch khoa häc sÏ gióp cho nhµ qu¶n trÞ lËp mét quy tr×nh tÝn dông thÝch hîp, gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông. Trong qu¸ tr×nh ph©n lo¹i cã thÓ dïng nhiÒu tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i, song thùc tÕ c¸c nhµ kinh tÕ häc thêng ph©n lo¹i tÝn dông theo c¸c tiªu thøc sau ®©y: Theo môc ®Ých sö dông tiÒn vay vµ cña ngêi vay C¨n cø vµo tiªu thøc nµy, ngêi ta chia tÝn dông ra lµm hai lo¹i: - TÝn dông ®èi víi ngêi s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸: Lµ lo¹i cÊp tÝn dông cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, lu th«ng hµng ho¸.
  6. Nguån tr¶ nî cña ho¹t ®éng nµy lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. V× vËy Ng©n hµng cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kh¸ch hµng cña m×nh, vÒ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña hä. - TÝn dông tiªu dïng: Lµ lo¹i tÝn dông cho c¸c c¸ nh©n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng nh mua s¾m nhµ cöa, xe cé, c¸c lo¹i hµng ho¸ l©u bÒn nh m¸y giÆt, ®iÒu hoµ, tñ l¹nh. ...ë ®©y, nguån tr¶ nî lµ thu nhËp trong t¬ng lai cña ngêi vay. Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy, ng©n hµng sÏ cã quy tr×nh nghiÖp vô cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o ng©n hµng cã ®ñ tiÒn ®Ó cho vay vµ thu håi nî theo ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro vµ møc l·i xuÊt ®îc ®Æt ra cho tõng lo¹i. Theo thêi h¹n sö dông tiÒn vay cña ngêi vay C¨n cø vµo tiªu thøc nµy, ngêi ta chia tÝn dông ra lµm hai lo¹i: - TÝn dông cã thêi h¹n: Lµ lo¹i tÝn dông mµ thêi ®iÓm tr¶ nî ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ. §ã cã thÓ lµ mét n¨m, hai n¨m,.... +TÝn dông ng¾n h¹n: Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n díi mét n¨m vµ ®- îc sö dông ®Ó bæ sung sù thiÕu hôt t¹m thêi vÒ vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp vµ phôc vô c¸c nhu cÇu sinh ho¹t cña c¸c c¸ nh©n. Víi lo¹i tÝn dông nµy, Ýt cã rñi ro cho ng©n hµng v× trong thêi gian ng¾n Ýt cã biÕn ®éng x¶y ra vµ nÕu cã x¶y ra th× ng©n hµng cã thÓ dù tÝnh ®îc. +TÝn dông trung h¹n: Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ mét n¨m ®Õn n¨m n¨m vµ chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt, më réng s¶n xuÊt vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá, cã thêi h¹n thu håi vèn nhanh. Lo¹i tÝn dông nµy cã møc ®é rñi ro kh«ng cao v× ng©n hµng cã kh¶ n¨ng dù ®o¸n ®îc nh÷ng biÕn ®éng cã thÓ x¶y ra. +TÝn dông dµi h¹n: Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn n¨m n¨m, ®îc sö dông ®Ó cÊp vèn cho x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng( ®êng x¸, bÕn c¶ng, s©n bay... ), c¶i tiÕn vµ më
  7. réng s¶n xuÊt víi quy m« lín. Lo¹i tÝn dông nµy cã møc ®é rñi ro rÊt lín v× trong thêi gian dµi th× cã nh÷ng biÕn ®éng x¶y ra kh«ng lêng tríc ®îc. - TÝn dông kh«ng thêi h¹n: Lµ lo¹i tÝn dông mµ thêi h¹n hoµn tr¶ tiÒn vay kh«ng ®îc x¸c ®Þnh khi ký hîp ®ång vay mµ thay vµo ®ã lµ ®iÒu kiÖn vÒ viÖc thu håi kho¶n tiÒn cho vay cña ng©n hµng hoÆc viÖc tr¶ nî cña ngêi vay. VÝ dô ng©n hµng kh«ng thu gèi theo thêi h¹n nhÊt ®Þnh mµ chØ thu l·i; ngêi vay sÏ tr¶ nî cho Ng©n hµng khi nhu cÇu vay thªm kh«ng cÇn thiÕt n÷a do quy m« s¶n xuÊt gi¶m hoÆc doanh nghiÖp lÊy nguån kh¸c ®Ó tù bæ xung; ng©n hµng muèn thu håi gèc ph¶i b¸o tríc cho ngêi vay. Nh vËy khi quy m« s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, doanh nghiÖp sÏ ®i vay kh«ng thêi h¹n (v× hÕt tiÒn ®Çu t cho chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nµy l¹i cÇn tiÕp). Theo ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o C¨n cø vµo tiªu thøc nµy, tÝn dông ®îc chia lµm hai lo¹i: - TÝn dông cã b¶o ®¶m: Lµ lo¹i tÝn dông dùa trªn c¬ së c¸c b¶o ®¶m nh thÕ chÊp, cÇm cè, hoÆc cã sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba. Ng©n hµng n¾m gi÷ tµi s¶n cña ngêi vay ®Ó xö lý thu håi nî khi ngêi vay kh«ng thùc hiÖn ®îc c¸c nghÜa vô ®· ®îc cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông. H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng cã uy tÝn cao víi ng©n hµng. MÆc dï lµ cã tµi s¶n ®¶m b¶o nhng h×nh thøc tÝn dông nµy vÉn cã ®é rñi ro cao v× tµi s¶n cã thÓ bÞ mÊt gi¸ hay ngêi b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh. - TÝn dông kh«ng cã b¶o ®¶m: Lµ lo¹i tÝn dông kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, hoÆc kh«ng cã sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba. ViÖc cÊp tÝn dông chØ dùa vµo uy tÝn cña b¶n th©n kh¸ch hµng. Muèn vËy, ng©n hµng ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tiÒn vay cña ngêi vay, kh¸ch hµng kh«ng ®îc phÐp giao dÞch víi bÊt kú ng©n hµng nµo kh¸c. MÆc dï kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o nhng ®©y lµ mét lo¹i tÝn dông Ýt rñi ro cho ng©n hµng v× kh¸ch hµng cã uy tÝn rÊt lín vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî rÊt cao th× míi ®îc cÊp tÝn dông mµ kh«ng cÇn ®¶m b¶o.
  8. Theo ®ång tiÒn ®îc sö dông trong cho vay C¨n cø vµo tiªu thøc nµy, tÝn dông ®îc chia lµm hai lo¹i: - Cho vay b»ng ®ång b¶n tÖ: Lµ lo¹i tÝn dông mµ ng©n hµng cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng b»ng VND. Níc ta quy ®Þnh, cho vay ®Ó thanh to¸n trong níc th× chØ ®îc vay b»ng VND. - Cho vay b»ng ngo¹i tÖ: Lµ lo¹i tÝn dông mµ ng©n hµng cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng b»ng ®ång ngo¹i tÖ. Níc ta quy ®Þnh, cho vay b»ng ngo¹i tÖ chØ phôc vô cho nhËp khÈu; ®èi víi kh¸ch hµng thu mua hµng xuÊt khÈu th× Ng©n hµng cho vay b»ng ngo¹i tÖ nhng ph¶i b¸n lu«n cho ng©n hµng vµ dïng VND ®i mua hµng xuÊt khÈu. Theo ®èi tîng tÝn dông C¨n cø vµo tiªu thøc nµy, ngêi ta chia tÝn dông ra lµm hai lo¹i: - Cho vay ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ tµi s¶n lu ®éng: Lµ lo¹i tÝn dông ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p vèn lu ®éng thiÕu hôt t¹m thêi. §©y lµ lo¹i tÝn dông cã møc ®é rñi ro thÊp v× vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp lµ vèn lu©n chuyÓn trong chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nªn Ng©n hµng cã thÓ theo dâi thêng xuyªn vµ nÕu cã biÕn ®éng x¶y ra th× kÞp thêi thu håi vèn. - Cho vay ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh: Lµ lo¹i tÝn dông ®îc sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt, më réng s¶n xuÊt, x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh míi. H×nh thøc tÝn dông nµy thêng cã møc ®é rñi ro cao v× kh¶ n¨ng thu håi vèn chËm h¬n. Ngoµi ra tÝn dông cßn ®îc ph©n chia theo c¸c c¸ch sau Theo xuÊt xø cña tÝn dông cã: - TÝn dông gi¸n tiÕp. - TÝn dông trùc tiÕp. Theo ®èi tîng ®îc cho vay cã: - TÝn dông cho doanh nghiÖp, tæ chøc tµi chÝnh kh¸c vay.
  9. - TÝn dông cho nhµ níc vay. - TÝn dông cho ngêi tiªu dïng vay. Dùa vµo c¸c c¸ch ph©n lo¹i trªn, c¸c nhµ ph©n tÝch sÏ biÕt ®îc kÕt cÊu tÝn dông cña tõng lo¹i tÝn dông (lµ tû träng cña tõng loaÞ tÝn dông trªn tæng d nî). Tõ kÕt cÊu tÝn dông ®ã, so s¸nh víi kÕt cÊu nguån huy ®éng, so víi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, sÏ gióp cho c¸c nhµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸, xem xÐt kÕt cÊu tÝn dông ®· phï hîp víi ng©n hµng cha. Tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp. Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển của kinh tế: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c quan hÖ kinh tÕ vËn ®éng theo c¸c quy luËt kh¸ch quan nh: Quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung- cÇu, quy luËt c¹nh tranh.... C¸c doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng th× cÇn ph¶i cã vèn ®Ó ®Çu t vµ tÝn dông ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng nguån vèn tèi u ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c. C¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn còng cã nghÜa lµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Nh vËy, tÝn dông ng©n hµng lµ ®ßn bÈy m¹nh mÏ thóc ®Èy sù t¨ng trëng kinh tÕ vµ gãp phÇn ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh sau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản