TÌM HIỂU KÊNH PHÂN PHỐI LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Chia sẻ: Dothithu Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
323
lượt xem
123
download

TÌM HIỂU KÊNH PHÂN PHỐI LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn - Thực trạng phân phối lúa gạo ở ĐBSH. - Các yếu tố ảnh hưởng đến phân phối lúa gạo ở ĐBSH. - Một số kiến nghị, giải pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌM HIỂU KÊNH PHÂN PHỐI LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 1. BÁO CÁO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ TÌM HIỂU KÊNH PHÂN PHỐI LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NHÓM 5 - QTKDA-K52
 2. Nhóm 5 NHÓM THỰC HIỆN Lưu Ánh Nguyệt Dương Thọ Quân Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Hồng Quân Vũ Thùy Ninh Nguyễn Thị Quy Nguyễn Thị Oanh Dương Thị Quyên (Nhóm trưởng) Trịnh Thị Liên Oanh Nguyễn Ngọc Tân
 3. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Tóm tắt một số nghiên cứu trước đây Câu hỏi nghiên cứu Giả thiết, giả thuyết nghiên cứu Nội dung Khung phân tích trình bày Phương pháp nghiên cứu Kết quả dự kiến, đóng góp nghiên cứu Kế hoạch nghiên cứu
 4. Tính cấp thiết của đề tài An ninh lương thực là vấn đề lâu dài quan trọng của Việt Nam và thế giới Tìm hiểu kênh Việt Nam là nước đứng thứ 2 trên thế giới phân phối về xuất khẩu gạo lúa gạo ở ĐB sông Hồng ĐB sông Hồng đã sản xuất & cung cấp một lượng lúa gạo không nhỏ ra thị trường trong nước và thế giới.
 5. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu cụ thể Mục tiêu chung - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và Tìm hiểu cơ sở thực tiễn kênh phân phối - Thực trạng phân phối lúa gạo lúa gạo ở ĐBSH. ở ĐB Sông Hồng - Các yếu tố ảnh hưởng đến phân phối lúa gạo ở ĐBSH. - Một số kiến nghị, giải pháp
 6. Một số nghiên cứu trước đây. Nguyễn Thị Minh Thu (2002) Lợi thế so sánh cạnh tranh xuất khẩu lúa gạo ở Việt Nam, luận văn thạc sỹ kinh tế - ĐH Nông nghiệp HN Bùi Chí Bửu – Nguyễn Thị Lang(2009) Viện khoa học kỹ thuật miền Nam- Viện Lúa ĐBSCL Sản xuất lúa gạo Việt Nam – thành tựu và thách thức “.
 7. Tình hình sản xuất lúa gạo ở ĐBSH? Biện pháp Thực trạng khắc phục phân phối lúa gạo hạn chế, đề xuất ý kiến? ở ĐBSH? Câu hỏi NC Thuận lợi Yếu tố khó khăn ảnh hưởng trong p.phối đến kênh p.phối lúa gạo? lúa gạo?
 8. Giả thiết, giả thuyết nghiên cứu Giả thiết Giả thuyết - Kênh phân phối chỉ ở khu vực - Số lượng nhà phân phối gạo đồng bằng sông Hồng. ở khu vực thành phố nhiều - Kênh tiêu thụ chịu ảnh hưởng hơn nông thôn của cuộc khủng hoảng kinh - Giá gạo tác động hai chiều tới tế cung – cầu gạo - Giả định các cấp trong kênh - Thương hiệu gạo có ảnh phân phối không thay đổi hưởng lớn đến hành vi mua trong thời gian nghiên cứu gạo của người tiêu dùng - Không xét tới kênh phân phối - Cấu trúc kênh phân phối ảnh trực tiếp từ tay người sản hưởng tới lượng cung - cầu xuất đến tiêu dùng lúa gạo
 9. Khung phân tích Kênh phân phối NSX lúa gạo NTD Yếu tố ảnh hưởng Đề xuất Vi Vĩ Giải pháp mô mô Lý Lý Cơ sở thuyết thuyết Thị Chính hạ NSX NTD trường sách tầng
 10. CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH SẼ TIẾN HÀNH 1 2 3 4 Cơ sở Cơ sở thực tiễn Đặc điểm lí luận Kết quả tình hình địa bàn về kênh nghiên cứu lưu thông nghiên cứu phân phối lúa gạo
 11. SƠ ĐỒ KÊNH Người Bán Bán lẻ Tiêu thu gom buôn dùng Nhà Người xay xát sản xuất Cục dự Doanh Xuất trữ QG nghiệp khẩu Kênh phân phối lúa Kênh phân phối gạo
 12. MỘT VÀI Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU CHÍNH SẼ TIẾN HÀNH 1 Chọn điểm nghiên cứu  2 Thu thập số liệu  3 Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu  4 Phân tích số liệu 5 Hệ thống chỉ tiêu
 13. KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA NGHIÊN CỨU, ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU Kết quả dự kiến - Có cái nhìn tổng quan kênh phân phối lúa gạo của khu vực ĐBSH - Xác định được kênh phân phối lúa gạo tại ĐBSH hiện nay. Đóng góp - Xác định được hiệu quả trong việc Một số giải pháp định hướng lưu thông lúa gạo ở vùng ĐBSH cho xây dựng, phát triển, hoàn thiện - Xác định được những vướng mắc kênh phân phối lúa gạo trong quá trình lưu thông lúa - Là thông tin để Nhà nước, lãnh đạo gạo ở vùng ĐBSH. địa phương và nông dân có các quyết định đúng đắn trong sản xuất và lưu thông lúa gạo - Là cơ sở để tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về quá trình lưu thông lúa gạo ở ĐBSH nói riêng và ở Việt Nam nói chung.
 14. TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Hùng (2009) - ĐHNNHN Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế GS.TS Trần Minh Đạo (2006) - Giáo Trình Marketing căn bản NXB ĐH Kinh tế quốc dân TÀI LIỆU Nguyễn Thị Minh Thu(2002) - luận văn Trường ĐHNN1HN Lợi thế so sánh cạnh tranh xuất khẩu lúa gạo ở Việt Nam THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Cành (2004), NXB ĐH Quốc gia TP HCM. Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học Trang Web: www.agriviet.org.vn www.ispard.gov.vn www.vietfood.org.vn
 15. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU ST Thời gian thực hiện công việc dự kiến Người thực hiện 1 10/08/2010 – --Tìm hiểu cở sở lí luận về kênh phân phối. Quyên, L.Oanh, Nguyệt, Quy 22/08/2010 -Lập đề cương sơ bộ 2 23/08/2010- --Liên hệ và tìm hiểu đặc điểm địa bàn N.Oanh, Tân, Nhung, Hồng Quân, 30/08/2010 nghiên cứu. Thọ Quân. -Lập đề cương chi tiết. 3 01/09/2010- -Chọn điểm nghiên cứu Ninh, Quyên, L.Oanh, Nguyệt, 10/09/2010 -Lập phiếu điều tra và tiến hành điều tra Quy thử. 4 11/09/2010- -Phát phiếu điều tra, tiến hành thu thập Thọ Quân, Hồng Quân, Tân, 11/10/2010 thông tin. Ninh,Nhung, N.Oanh, Nguyệt, Quyên 5 12/10/2010- Tổng hợp và xử lí số liệu thu thập được L.Oanh, Quyên, Nguyệt, Quy, 26/10/2010 N.Oanh, 6 27/10/2010- Phân tích số liệu thu thập được. L.Oanh, Quyên, Nguyệt, Quy, 11/11/2010 N.Oanh, Nhung 7 12/11/2010- Viết báo cáo L.Oanh, Quyên, Nguyệt, Quy, 12/12/2010 N.Oanh, Tân 8 13/12/2010- Tiến hành báo cáo thử Cả nhóm 20/12/2010 9 Tháng 01/2011 Báo cáo kết quả nghiên cứu Cả nhóm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản