intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:297

0
317
lượt xem
77
download

Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo tài liệu Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm sẽ giúp cho các bạn sinh viên độc lập trong nghiên cứu khoa học, có khả năng xử lý số liệu thường gặp trong điều tra, nghiên cứu trong công nghệ sinh học thực phẩm Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm tin học trong việc giải quyết xử lý, trình bày số liệu và giải quyết một số bài toán trong công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

 1. TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG CNSHTP
 2. Mục tiêu  Giúp sinh viên độc lập trong nghiên cứu khoa học, có khả năng xử lý số liệu thường gặp trong điều tra, nghiên cứu trong công nghệ sinh học thực phẩm  Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm tin học trong việc giải quyết xử lý, trình bày số liệu và giải quyết một số bài toán trong công nghệ
 3. Tài liệu tham khảo  Nguyễn Ngọc Kiểng, Thống kê học trong nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, 1996.  Lê Đức Ngọc, Xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm, Khoa Hóa, ĐHQGHN, 2001.  Nguyễn Cảnh, Quy hoạch thực nghiệm, NXB Đại học Quốc gia, 2004  Phan Hiếu Hiền, Phương pháp bố trí nghiệm và xử lý số liệu, NXB Nông nghiệp, 2001
 4. Noäi dung 1. Tin học ứng dụng trong CNSHTP 2. Mô tả đại lượng thống kê bằng phần mềm tin học 3. Mô tả dữ kiện thí nghiệm bằng phần mềm tin học 4. Bố trí thí nghiệm nghiên cứu thực phẩm 5. Xử lý số liệu thí nghiệm kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên bằng phần mềm Statgraphics
 5. Noäi dung 6. Xử lý số liệu thí nghiệm kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ bằng phần mềm Statgraphics 7. Xử lý số liệu thí nghiệm kiểu bình phương Latin bằng phần mềm Statgraphics 8. Xử lý số liệu thí nghiệm đa yếu tố bằng phần mềm Statgraphics 9. Xử lý số liệu thí nghiệm hồi quy và tương quan tuyến tính bằng phần mềm Statgraphics 10. Giải một số bài toán công nghệ bằng phần mềm EXCEL
 6. 1. Tin học ứng dụng trong CNSHTP  Tin học ứng dụng trong nghiên cứu thực phẩm  Phần mềm ứng dụng trong bảng tính  Phần mềm ứng dụng trong xử lý thống kê  Phần mềm ứng dụng trong biểu diễn công thức hóa học
 7. 1.1 Tin học ứng dụng trong nghiên cứu thực phẩm Trong mọi ngành khoa học thực nghiệm:  thực tế kết quả bằng số  thí nghiệm
 8. Kết quả bằng số:  là giá trị của một biến ngẫu nhiên  phụ thuộc vào nhiều yếu tố  ước lượng được qui luật phụ thuộc (nghiên cứu trên một tập hợp mẫu với độ tin cậy nào đó)
 9. Xử lý số liệu  dữ liệu thô - tính toán, sắp xếp - dữ liệu tinh  làm cơ sở cho việc diễn giải, phân tích thống kê
 10. 1.2 Phần mềm ứng dụng trong bảng tính  Phần mềm bảng tính EXCEL  Tạo biểu bảng số liệu  Biễu diễn số liệu dưới dạng biểu đồ  Xử lý thống kê số liệu nghiên cứu
 11. Bảng phân phối tần số  Sắp xếp, trình bày dữ liệu một cách có hệ thống  Phân chia dữ liệu thành từng nhóm khác nhau  Căn cứ để hình thành biểu đồ phân phối tần số
 12. Sơ đồ tổng quát của bảng phân phối tần số Trị số của biến Tần số (số lần xuất (Xi) hiện của trị số - fi) X1 f1 X2 f2 … … Xk fk
 13. Sơ đồ tổng quát của bảng phân phối tần số điểm số sinh viên 1 2 2 4 … … 10 9
 14. Sơ đồ tổng quát của bảng phân phối tần số Năng Tần Tần số Tần số Tần số tương suất số tương tích đối tích lũy đối (%) lũy (%) 152 7 17,5 7 17,5 159 19 47,5 26 65,0 166 8 20 34 85,0 173 6 15 40 100 40
 15. Biểu đồ trong thống kê  Biểu diễn toàn bộ số liệu  Thể hiện nét đặc trưng của tập hợp số liệu  Biểu diễn mối quan hệ giữa tính trạng nghiên cứu và chỉ tiêu theo dõi
 16. Biểu đồ phân phối tần số  Biểu đồ cột  Trình bày số quan sát lớn  Có thể trình bày tần số tương đối, tần số tích lũy, tần số tương đối tích lũy
 17. Biểu đồ phân phối tần số
 18. Biểu đồ phân phối tần số 19 20 15 10 8 7 6 5 0 152 159 1 166 173
 19. Biểu đồ tần số tích lũy 45 40 40 35 34 30 25 26 20 15 10 7 5 0 150 155 160 165 170 175
 20. Biểu đồ tần số tương đối tích lũy 120 100 100 80 85 65 60 40 20 17,5 0 150 155 160 165 170 175

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản