intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG

Chia sẻ: Nguyen Thi My Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

206
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ÐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ HỌC: Vật lý học – với tên gốc xuất phát từ tiếng hy lạp “physis” nghĩa là tự nhiên - là ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu về các tính chất tổng quát của vật chất, những qui luật vận động phổ biến của vật chất trên các lĩnh vực cơ học, nhiệt học, điện từ học, quang học và cấu trúc phân tử, nguyên tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG

  1. TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG ÐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ HỌC    1. Khái niệm về Cơ học    Vật lý học – với tên gốc xuất phát từ tiếng hy lạp “physis”  nghĩa là tự nhiên - là ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu  về  các  tính  chất  tổng  quát  của  vật  chất,  những  qui  luật  vận động phổ biến của vật chất trên các lĩnh vực cơ học,  nhiệt  học,  điện  từ  học,  quang  học  và   cấu  trúc  phân  tử,  nguyên tử.  ARCHIMEDES GALILEO
  2. TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG             a) Cơ học cổ điển: do Newton xây dựng qua công  trình  “Những  nguyên  lý  toán  học  của  triết  học  tự  nhiên”  (1687)  trên  cơ  sở  đúc  kết  những  kết  quả  đáng  kể  của  nhiều nhà vật lý trước đó như Galileo, Leibnitz, Huygens,  Kepler vv… đã tạo nên một bức tranh biện chứng khá hoàn  chỉnh  về  các  hiện  tượng  cơ  học  cho  các  vật  thể  thông  thường quan sát được - thế giới vĩ mô.  NEWTON                     “Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên”
  3. TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG          b) Cơ học tương đối: do Einstein xây dựng trên cơ sở  lý thuyết tương đối hẹp (1905) và lý thuyết tương đối rộng  (1916) đã đưa ra những quan niệm mới về quan hệ giữa sự  tồn tại của vật chất và khái niệm thời gian – không gian, về  bản  chất  của  khái  niệm  quán  tính  và  mối  liên  hệ  hữu  cơ  giữa cơ học và hình học. EINSTEIN
  4. TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG            c) Cơ học lượng tử: lý thuyết được đề xuất trong  nửa đầu thế kỷ XX mang tính cách mạng giải quyết những  quy luật vật lý  ở phạm vi kích thước nguyên tử - thế giới  vi mô – trên cơ sở đưa ra khái niệm tính gián đoạn của các  đại lượng vật lý. Đại diện của Cơ học lượng tử: SOMMERFELD, BOHR, DIRAC, HEISENBERG
  5. TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG            Về nội dung, cơ học thường được chia thành: động  học và động lực học. Động học nghiên cứu các đặc trưng  của chuyển động mà không quan tâm đến nguyên nhân gây  ra chuyển động. Động lực học nghiên cứu về mối quan hệ  giữa chuyển động và lực – là tác nhân gây ra chuyển động;  và  tĩnh  học,  một  bộ  phận  mật  thiết  của  động  lực  học,  quan tâm đến các trạng thái cân bằng lực. Ngoài ra, người  ta còn có thể phân loại cơ học tuỳ theo đối tượng nghiên  cứu (cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, cơ học chất lưu,  cơ  học  môi  trường  liên  tục…),  tuỳ  theo  phương  pháp  nghiên  cứu  (cơ  học  lý  thuyết,  cơ  học  ứng  dụng,  cơ  học  tính toán…) hoặc theo những chủ đích khác.  
  6. TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG 2. Phương pháp nghiên cứu Vật lý    1) Quan sát hiện tượng, kết hợp thí nghiệm để khảo sát  hiện tượng. 2) Ðưa ra lý luận hoặc giả thuyết để giải thích các hiện  tượng đã quan sát được.  3) Dùng thí nghiệm để kiểm chứng sự đúng đắn của lý  thuyết bằng các số liệu đo đạc chính xác. Nếu kết quả  sai với thực tế thì phải làm lại từ đầu. 
  7. TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG 3. Ðơn vị đo  Hệ SI bao gồm 7 đơn vị đo cơ bản là:  Đại lượng Đơn vị Ký hiệu    Ðộ dài L (Length) mét m    Thời gian t (Time)   giây   s Khối lượng M (Mass) kilogam kg    Nhiệt độ T  độ Kelvin K  Cường độ dòng điện I  ampère    A Đơn vị phân tử mol mol Độ sáng I0 Trong  cơ  học  ng ười  ta  chỉ  lưu  ý candela ơn  vcd  ộ  dài  (L),  khối  đến  3  đ ị:  đ lượng (M) và thời gian (T). 
  8. TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG Một số lưu ý:  Bảng 1.1 Ký hiệu bội số và ước số của đơn vị đo Số mũ  Cách đọc  Ký hiệu  Số mũ  Cách đọc  Ký hiệu  1018  Exa  E-  10 -1  Deci  d- 1015  Penta  P-  10 -2  Centi  c-  1012  Tera  T-  10 -3  Milli  m-  109  Giga  G-  10 -6  Micro  m-  106  Mega  M-  10 -9  Nano  n-  103  Kilo  k-  10 -12  Pico  p-  102  Hecto  h-  10 -15  Femto  f-  101  Deca  da-  10 -18  Atto a-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2