intTypePromotion=1

Tự nhiên xã hội 1 - Bài 21, 22

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
170
lượt xem
26
download

Tự nhiên xã hội 1 - Bài 21, 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh biết : -Hệ thống hoá các kiến thức đã học về xã hội. -Kể với bạn bè về gia đình,lớp học và cuộc sống xung quanh. -Yêu quý gia đình lớp học và nơi em sinh sống. -Có ý thức giữ cho nhà ở lớp học và nơi các em sống sạch đẹp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự nhiên xã hội 1 - Bài 21, 22

  1. Bài 21 Ôn t p xã h i I. M c tiêu: Giúp h c sinh bi t : -H th ng hoá các ki n th c ã h c v xã h i. -K v i b n bè v gia ình,l p h c và cu c s ng xung quanh. -Yêu quý gia ình l p h c và nơi em sinh s ng. -Có ý th c gi cho nhà l p h c và nơi các em s ng s ch p. II. dùng d y h c: -Sưu t m tranh nh v ch xã h i III. Ho t ng d y và h c: Ho t ng 1: T ch c cho h c sinh chơi trò chơi “Hái hoa dân ch ”. M c tiêu: C ng c h th ng hoá các ki n th c ã h c v xã h i. Cách ti n hành: +GV g i l n lư t t ng h c sinh lên “hái hoa” và c to câu h i trư c l p.
  2. +GV t ch c cho h c sinh tr l i câu h i theo nhóm 2 em. +GV ch n m t s em lên trình bày trư c l p. +Ai tr l i úng rõ ràng ,lưu loát s ư c c l p v tay , khen thư ng. Câu h i: +K v các thành viên trong gia ình b n. +Nói v nh ng ngư i b n yêu quý. +K v ngôi nhà c a b n. +K v nh ng vi c b n ã làm giúp b m . +K v cô giáo(th y giáo) c u b n. +K v m t ngư i b n c a b n. +K nh ng gì b n nhìn th y trên ư ng n trư ng. +K v m t nơi công c ng và nói v các ho t ng ó. +K v m t ngày c a b n. Ho t ng 2: GV c ng c các ki n th c ã h c v xã h i. ánh giá k t qu trò chơi Nh n xét tuyên dương.
  3. Bài 22 Cây Rau I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: K tên 1 s cây rau và nơi s ng c a chúng 2. K năng: Quan sát, phân bi t và nói tên các b ph n chính c a cây rau 3. Thái : Có ý th c ăn rau, ích l i c a vi c ăn rau. II. DÙNG D Y H C: - GV: em 1 s cây rau n l p + SGK, Khăn b t m t - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t trư c các con h c bài gì? (An toàn trên ư ng i h c) - Mu n tránh tai n n trên ư ng các con làm gì? (Ch p hành t t an toàn giao thông)
  4. - ư ng có v a hè các con i như th nào? ( i trên v a hè v tay ph i) - Nh n xét ghi i m 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS H 1: Gi i thi u bài m i: Rau là m t th c ăn không th thi u trong các b a ăn hàng ngày. Cây rau có nh ng b ph n nào, có nh ng lo i rau nào. Hôm nay chúng ta h c bài: “Cây Rau” - M c tiêu:HS bi t ư c các lo i rau Cách ti n hành - GV c m cây rau c i: ây là cây rau c i tr ng ngoài ru ng rau. - HS l y cây rau c a mình. Th o - 1 s em lên trình bày. lu n nhóm 2 - Cây rau c a em tr ng tên là gì? ư c tr ng âu? Tên cây rau c a con c m ư c ăn b ph n nào? - 1 s em lên trình bày GV theo dõi HS tr l i H 2: Quan sát
  5. M c tiêu : HS bi t ư c các b ph n c a cây rau. Cách ti n hành Cho HS quan sát cây rau: Bi t ư c các b ph n c a cây rau - HS th o lu n nhóm 4 - Phân bi t lo i rau này v i lo i rau khác. - Hãy ch và nói rõ tên cây rau, r , thân, lá, trong ó b ph n nào ăn ư c. - G i 1 s em lên trình bày K t lu n: Rau có nhi u lo i, các lo i cây rau u có r , thân, lá (Ghi b ng) - Có lo i rau ăn lá như: HS ưa lên - Có lo i rau ăn lá và thân: HS ưa lên - Có lo i rau ăn thân: Su hào - Có lo i rau ăn c : Cà r t, c c i - Có lo i rau ăn hoa: Su lơ, hoa bí … - SGK H 3: Ho t ng SGK M c tiêu: HS bi t ích l i c a vi c ăn rau
  6. Cách ti n hành - Tr ng ru ng rau GV chia nhóm 2 em, h i câu h i SGK - Tránh táo bón, b . - Cây rau tr ng âu? - Ph i r a - An rau có l i gì? - Trư c khi ăn rau ta ph i làm gì? - GV cho 1 s em lên trình bày. - H ng ngày các con thích ăn lo i rau nào? - T i sao ăn rau l i t t? - Trư c khi ăn rau ta làm gì? GV k t lu n : (SGV) - Trò chơi H 4: Ho t ng n i ti p - 4 em lên ch n HS n m ư c n i dung bài h c C ng c - GV g i 4 em xung phong lên - GV b t m t ưa 1 lo i rau yêu c u HS nh n bi t nói - HS tr l i úng tên lo i rau. - L p nh n xét tuyên dương
  7. D n dò: _ C l p v nhà thư ng xuyên ăn rau. - Nh n xét ti t h c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2