intTypePromotion=1
ADSENSE

Agglomeration Index

Xem 1-2 trên 2 kết quả Agglomeration Index
  • Bài viết này nêu ra những vấn đề khó khăn và trở ngại trong quá trình nhiên cứu đô thị hóa do dữ liệu về đô thị hóa dễ bị sai lệch, chưa thống nhất về quan niệm/định nghĩa “đô thị”, cũng như còn mang nặng yếu tố hành chính – chính trị. Từ đó, bài viết nêu ra những ưu điểm của công cụ Agglomeration Index – AI (tạm dịch “chỉ số tụ cư”) để định lượng mức độ tập trung đô thị. Mời bạn đọc tham khảo.

    pdf7p nganga_03 23-09-2015 67 3   Download

  • INDEX Activity-Based Approach (ABA) 263, 264 aerial photography 81, 85, 93 Africa, GDP per capita 63–7 agglomeration economy 3, 7–22, 35, 66, 89, 90–1, 251, 313, 315, 324–8, 406 geographical scope of 16–18 sources of 12, 18–20 agglomeration, index of 19 agriculture

    pdf20p thegun16 24-11-2010 102 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Agglomeration Index
p_strCode=agglomerationindex

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2