Automata hữu hạn

Xem 1-15 trên 15 kết quả Automata hữu hạn
 • Bài giảng "Toán giải tích - Chương 3: Automata hữu hạn và biểu thức chính quy" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm DFA & NFA, sự tương đương giữa DFA & NFA, biểu thức chính quy, các tính chất của tập chính quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p doinhugiobay_17 01-03-2016 31 3   Download

 • Bài giảng chương 3 trình bày về automata hữu hạn và biểu thức chính quy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm DFA & NFA, sự tương đương giữa DFA & NFA, biểu thức chính quy, các tính chất của tập chính quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt34p tangtuy14 02-06-2016 16 1   Download

 • Cách dùng otomat hữu hạn để mô tả một loạt các từ vựng là một kỹ thuật đã được khẳng định. Có thể ứng dụng mang tính truyền thống. Nó được tìm thấy trong cấu trúc lệnh nơi mà ôtômat có thể được sử dụng để làm mẫu và thực hiện những phân tích từ vựng học mang tính hiệu quả. Ứng dụng của ôtmat hữu hạn để giải quyết một vài vấn đề đặc biệt trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên là khá phổ biến....

  ppt30p mattroianhbinhminh 02-04-2011 152 28   Download

 • ÔTÔMÁT HỮU HẠN (FA : Finite Automata) Tại mỗi thời điểm, hệ thống có thể được xác định ở một trong số hữu hạn trạng thái (states). Mỗi trạng thái của hệ thống tại mỗi thời điểm sẽ thay đổi tùy thuộc vào INPUT, Ôtômát hữu hạn (FA) được chia thành 2 loại: đơn định (DFA) và không đơn định (NFA).

  ppt55p ngokdhv 17-08-2010 452 101   Download

 • Automata là một máy trừu tượng (mô hình tính toán) có cơ cấu và hoạt động đơn giản nhưng có khả năng đoán nhận ngôn ngữ. Finite automata (FA) - mô hình tính toán hữu hạn: có khởi đầu và kết thúc, mọi thành phần đều có kích thước hữu hạn cố định và không thể mở rộng trong suốt quá trình tính toán;

  pdf68p levanvitin41 28-01-2013 57 13   Download

 • Automata hữu hạn & Biểu thức chính quy Nội dung: • • • • Khái niệm DFA & NFA Sự tương đương giữa DFA & NFA Biểu thức chính quy Các tính chất của tập chính quy

  pdf31p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 47 10   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ PTTV, xây dựng lược đồ cho các biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ, DFA và NFA - các automata hữu hạn xác định và không xác định dùng để nhận dạng chính xác ngôn ngữ, sử dụng công cụ có sẵn Lex để sinh ra bộ PTTV. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 37 6   Download

 • Bài giảng "Tin học lí thuyết - Chương 3: Automata hữu hạn và biểu thức chính quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm DFA & NFA, sự tương đương giữa DFA & NFA, biểu thức chính quy, các tính chất của tập chính quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p doinhugiobay_14 16-02-2016 18 2   Download

 • Bài giảng "Tin học - Chương 3: Automata hữu hạn và Biểu thức chính quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm DFA và NFA, sự tương đương giữa DFA và NFA, biểu thức chính quy, các tính chất của tập chính quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p doinhugiobay_14 30-01-2016 28 1   Download

 • Vào những năm 1930, Alain Turing đã nghiên cứu trừu tượng có khả năng thực hiện các tính toán như máy tính hàng ngày. Các máy trừu tượng này được gọi là máy Twing. Vào những năm 1940 và 1950 các máy trừu tượng đơn giản hơn, mà chúng ta gọi là Ôtômat hữu hạn...

  pdf93p phuonggm 16-06-2012 126 51   Download

 • Regular Expressions Alphabet S 1. Æ, l và a Î å là các bi u th c chính quy. Nh ng bi u th ể ứ ữ ể ức này gọi là các biểu thức chính qui nguyên tố. 1. Nếu r1 và r2 là các biểu thức chính quy thì r1 + r2, r1 . r2, r1* và (r1) cũng là các biểu thức chính quy. 2. Một chuỗi gọi là biểu thức chính quy nếu và chỉ nếu nó có thể được xây dựng từ các biểu thức chính quy nguyên tố bởi áp dụng một số hữu hạn lần các quy tắc trong mục 2....

  ppt23p iamok147 10-03-2011 167 31   Download

 • Introductory Example Chúng ta hãy tạo ra một ngôn ngữ nhỏ gấn như ngôn ngữ Pascal Trong ngôn ngữ này, giả thiết rằng một định danh câu lệnh hợp lệ là một tập tất cả các chuỗi được bắt đầu là một ký tự và theo sau là một số lượng tùy ý các ký tự hay ký số. , ||l a|b|… 0|1… , , , và là các biến a, b, …, 0, 1, … là những ký tự kết thúc

  ppt47p iamok147 10-03-2011 119 23   Download

 • PHÂN TÍCH TỪ VỰNG Nội dung chính: Chương này trình bày các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ phân tích từ vựng. Kỹ thuật đơn giản để xây dựng một bộ phân tích từ vựng là xây dựng các lược đồ - automata hữu hạn xác định (Deterministic Finite Automata - DFA) hoặc không xác định (Nondeterministic Finite Automata - NFA) – mô tả cấu trúc của các thẻ từ (token) của ngôn ngữ nguồn và sau đó dịch “thủ công” chúng sang chương trình nhận dạng các token.

  pdf18p nuoiheocuoivo 09-05-2010 235 89   Download

 • Câu 1 (1.0 điểm): Áp dụng bổ đề bơm, bạn hãy chứng minh ngôn ngữ sau đây không là ngôn ngữ chính quy: L = {ai bj cj di | i, j ≥ 1} Câu 2 (2.0 điểm): Bạn hãy tìm một DFA tương đương với NFA sau: Câu 3 (1.5 điểm): Bạn hãy vẽ một automata hữu hạn chấp nhận cho ngôn ngữ được ký hiệu bởi biểu thức chính quy sau: ( (a + ab) b* a )* Câu 4 (1.0 điểm): Bạn hãy chuyển văn phạm sau đây về dạng chuẩn Chomsky (cho biết rằng văn phạm không có ký hiệu vô ích): S...

  pdf4p daodangson01041991 26-02-2011 406 77   Download

 • CHƯƠNG III PHÂN TÍCH TỪ VỰNG Nội dung chính: Chương này trình bày các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ phân tích từ vựng. Kỹ thuật đơn giản để xây dựng một bộ phân tích từ vựng là xây dựng các lược đồ - automata hữu hạn xác định (Deterministic Finite Automata - DFA) hoặc không xác định (Nondeterministic Finite Automata - NFA) – mô tả cấu trúc của các thẻ từ (token) của ngôn ngữ nguồn và sau đó dịch “thủ công” chúng sang chương trình nhận dạng các token.

  pdf9p yukogaru1 31-07-2010 79 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản