intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán cơ bản

Xem 1-20 trên 848 kết quả Bài giảng Kiểm toán cơ bản
 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 1 Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, kiểm tra kế toán trong hoạt động tài chính, lịch sử phát triển của kiểm tra tài chính

  pdf17p dolalatien 22-11-2017 64 4   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 Bản chất và chức năng của kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán, ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý

  pdf18p dolalatien 22-11-2017 79 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 5 Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Gian lận và sai sót với việc xác định nội dung kiểm toán, trọng yếu và rủi ro với việc lựa chọn nội dung kiểm toán cụ thể, chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán

  pdf35p dolalatien 22-11-2017 99 2   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 6 Hệ thống phương pháp kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về hệ thống phương pháp kiểm toán, các phương pháp kiểm toán chứng từ, các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ

  pdf30p dolalatien 22-11-2017 53 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 9 Tổ chức bộ máy kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về tổ chức bộ máy kiểm toán, kiểm toán viên và các tổ chức hiệp hội kiểm toán viên, tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ,...

  pdf19p dolalatien 22-11-2017 56 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 10 Chuẩn mực kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về chuẩn mực kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến, đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kiểm toán cụ thể trong các bộ máy kiểm toán,..

  pdf13p dolalatien 22-11-2017 51 2   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 3 Các loại kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát các cách phân loại kiểm toán, phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể, phân loại kiểm toán theo hệ thống bộ máy tổ chức.

  pdf16p dolalatien 22-11-2017 50 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 4 Đối tượng kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về đối tượng kiểm toán, các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm toán

  pdf15p dolalatien 22-11-2017 32 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 7 Chọn mẫu kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu kiểm toán, các hình thức chọn mẫu, phương pháp chọn các phần tử vào mẫu, chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ, kỹ thuật phân nhóm trong chọn mẫu kiểm toán,..

  pdf26p dolalatien 22-11-2017 75 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 8 Tổ chức công tác kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác kiểm toán, chuẩn bị kiểm toán, thực hành kiểm toán,...

  pdf26p dolalatien 22-11-2017 49 1   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng kiểm toán căn bản', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc106p hoangvietmk07071990 09-10-2010 599 967   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng kiểm toán căn bản - tổng quan về kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p tamtmt 07-10-2011 829 300   Download

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 2 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Cơ sở dẫn liệu, kiểm soát nội bộ, sai sót, trọng yếu và rủi ro, bằng chứng kiểm toán

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 278 14   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Phương pháp kiểm toán tuân thủ, phương pháp kiểm toán cơ bản, kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán, khái niệm, các phương pháp chọn mẫu, quy trình chọn mẫu kiểm toán,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 113 8   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán văn bản - Chương 2: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán" có cung cấp cho người học các kiến thức về kiểm soát nội bộ, gian lận và nhầm lẫn, trọng yếu kiểm toán, rủi ro kiểm toán, bằng chức kiểm toán, hoạt động liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p bautroibinhyen12 07-01-2017 86 5   Download

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, cơ cấu tổ chức hoạt động kiểm toán,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 70 6   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Những vấn đề chung về kiểm toán" cung cấp các kiến thức bao gồm sự ra đời và phát triển của kiểm toán, vai trò của kiểm toán; khái niệm, chức năng kiểm toán; các loại hình kiểm toán; nội dung cơ bản về chuẩn mực kiểm toán; những tiêu chuẩn cơ bản của kiểm toán viên.

  pdf38p angicungduoc9 04-01-2021 35 9   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 3: Một số khái niệm trong kiểm toán" thông qua bài giảng này các bạn sinh viên trình bày được những khái niệm cơ bản trong kiểm toán; vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.

  pdf33p angicungduoc9 04-01-2021 29 7   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 2: Kiểm soát nội bộ" cung cấp khái niệm và mục tiêu của kiểm soát nội bộ; các thành phần của kiểm soát nội bộ; nguyên tắc thiết kế và hạn chế cố hữu của kiểm soát nội bộ.

  pdf23p angicungduoc9 04-01-2021 29 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1242 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kiểm toán cơ bản
p_strCode=baigiangkiemtoancoban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2