intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật viễn thám

Xem 1-20 trên 1506 kết quả Bài giảng Kỹ thuật viễn thám
 • Bài viết "Một số giải pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức, cách thức đào tạo nghề trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0" nêu lên một số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Các giải pháp đó liên quan đến quản lý nhà nước, đội ngũ giảng viên, giáo trình - bài giảng, cơ sở vật chất - kỹ thuật, mối quan hệ với doanh nghiệp, hình thức và cách thức đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo.

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tích hợp giáo dục văn hóa - nghệ thuật dân tộc trong giảng dạy môn Ngữ văn THPT 2018" trình bày về việc tích hợp giáo dục văn hóa - nghệ thuật dân tộc trong giảng dạy môn Ngữ văn THPT chương trình 2028 là một việc quan trọng. Cần sự quan tâm của nhà trường, giáo viên và cao hơn là các cơ quan quản lí văn hóa. Chỉ có trường học mới là cầu nối gần nhất đưa văn hóa – nghệ thuật dân tộc đến gần hơn đến với độc giả trẻ. Trường học chính là mảnh đất màu mỡ giúp văn hóa - nghệ thuật dân tộc sống mãi.

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 3 1   Download

 • Bài viết "Nhìn lại việc nghiên cứu và giảng dạy văn học dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Trường Đại học Đà Lạt" nhằm khái quát một số kết quả trong sưu tầm và xuất bản tác phẩm văn học dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; những kết quả trong việc dạy và học về văn học dân gian dân tộc thiểu số Tây Nguyên; những thành tựu trong việc nghiên cứu và công bố công trình khoa học của giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh về lĩnh vực này.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 7 1   Download

 • Bài viết "Giáo dục văn hóa - nghệ thuật dân tộc từ dân ca Việt Nam cho sinh viên – Góc nhìn từ một khảo sát ở khoa Quản lý văn hóa, Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh" đề cập đến hát dân ca tạo cơ sở nền tảng phục vụ giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, giúp sinh viên có tình cảm yêu quý, nhận thức vẻ đẹp, biết trân trọng nền âm nhạc dân gian - dân tộc. Có thể nhận diện sự trân trọng và ý thức giữ gìn văn hóa – nghệ thuật dân tộc qua nhận thức của sinh viên ở giảng đường Đại học qua những làn điệu dân ca.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên du lịch và đề xuất giải pháp" tập trung vào những ý tưởng này với hy vọng người giảng dạy có thể tự nhìn lại cách giảng dạy của mình và tìm ra các phương pháp và quy trình giảng dạy mang tính ứng dụng để cả người dạy và người học có thể đi đúng hướng theo mục tiêu dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của những tư tưởng quản trị, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả được 3 hướng tiếp cận quản trị trong quan điểm truyền thống: quan liêu, khoa học, tổng quát; Những đóng góp của quan điểm hành vi; Tư duy hệ thống và các kỹ thuật định lượng; Các thành tố (phương vị) chính trong quan điểm ngẫu nhiên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p khanhchi2550 10-05-2024 3 1   Download

 • Trong bài báo "Sử dụng kiểm tra, đánh giá thường kỳ trong giảng dạy môn học Cơ học kỹ thuật" tác giả chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giảng dạy Cơ học kỹ thuật dựa trên cơ sở quan điểm của học tập thành thạo và đánh giá là học tập. Sinh viên được đánh giá quá trình liên tục thông qua các bài kiểm tra thường kỳ và được khuyến khích tham gia các hoạt động dạy học tích cực như thảo luận nhanh và thảo luận trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Khoa học vật liệu (Textile materials) - Phần 3: Đặc trưng cấu trúc - Tính chất xơ dệt. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: đặc trưng cấu trúc xơ dệt; thành phần cơ bản tạo xơ dệt; cấu trúc đại phân tử trong xơ dệt; các liên kết phân tử trong xơ; đặc trưng tính chất xơ dệt; tính chất cần thiết, thứ cấp và kỹ thuật; nhận dạng các loại xơ và đặc tính xơ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf123p mothuahoa 04-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 2: Game Guess it (Hàm). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Game đoán số (Guess it); chuyển hóa vấn đề thành chương trình; kỹ thuật sinh số ngẫu nhiên, vòng lặp, điều kiện vòng lặp, mô-đun hóa chương trình bằng hàm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf34p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 4: Refactoring & Optimizing (Cải tiến và tối ưu hóa). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: các vấn đề tồn đọng; tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa; kỹ thuật truyền tham số bằng giá trị, tham chiếu, tham chiếu hằng; từ khóa const;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf13p codabach1016 03-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 5: File operations (Thao tác với tệp). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: nhập liệu từ tệp văn bản; xử lý lỗi với tệp; kỹ thuật khai báo thư viện và xử lý lỗi đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf24p codabach1016 03-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 7+8: Graphics (Đồ họa với SDL). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: thư viện SDL; cài đặt SDL với CodeBlocks-MinGW; xây dựng API vẽ; vẽ hình bằng bút vẽ; vẽ hình fractal; kỹ thuật đệ quy;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf97p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence) - Chương 1: Tổng quan. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: định nghĩa về trí tuệ nhân tạo; hành động hợp lý; các tác tử hợp lý; các nền tảng của trí tuệ nhân tạo; thu nhận thông tin; biểu diễn thông tin; xử lý thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf51p codabach1016 03-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện 1 - Chương 1: Mạch điện tuyến tính. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: khái niệm; mạch một chiều; mạch xoay chiều hình sin; các phương pháp giải mạch điện hình sin; tính chất mạch tuyến tính; mạng một cửa; mạng hai cửa; khuếch đại thuật toán; mạch chu kỳ; mạch điện ba pha;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf61p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động được biên soạn nhằm giúp sinh viên hiểu những tác hại, nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người và môi trường trong lĩnh vực công nghiệp; Sinh viên hiểu các kiến thức về pháp luật lao động của Nhà nước, các biện pháp ngăn ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp, phòng chóng cháy nổ, giữ vệ sinh môi trường làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2530 06-05-2024 7 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện 1 - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu đến sinh viên các tài liệu tham khảo học tập; nội dung chương trình; phương pháp học tập; phương pháp đánh giá kết quả học tập;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf9p codabach1016 03-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 5: Sổ kế toán và các hình thức kế toán, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được khái niệm sổ kế toán và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu; kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và thực hành ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán, những quy định chung về sổ kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2530 04-05-2024 7 2   Download

 • Bài giảng An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web - SQL injection, XSS, CSRF. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: tấn công dạng command injection; phòng chống; kịch bản tấn công SQLi; phân tích truy vấn trên cây cú pháp; tautology-based SQLi; cây cú pháp; một số kỹ thuật khai thác SQLi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p codabach1016 03-05-2024 5 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Bài 1 cung cấp cho học viên những nội dung về: hệ thống điện; vector pha và mạch công suất 3 pha; công suất trong mạch AC 1 pha; Bảo toàn công suất phức; hệ 3 pha cân bằng; biến đổi mạch 3 pha tương đương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p codabach1016 03-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Bài 2 cung cấp cho học viên những nội dung về: mạch từ; hỗ cảm; diễn giải mạch tương đương của mạch từ; tính toán mạch từ; các phương trình với hỗ cảm giữa các cuộn dây;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p codabach1016 03-05-2024 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2