intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

Xem 1-20 trên 365 kết quả Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 4: Phân tích kết quả hoạt động trong các đơn vị thuộc khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và phân loại kết quả hoạt động; nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích kết quả hoạt động; phân tích phân phối kết quả hoạt động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh. Chương này cùng cấp cho học viên những nội dung về: phân tích cấu trúc tài chính; phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh. Chương này cùng cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và ý nghĩa phân tích hiệu quả kinh doanh; hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh; phân tích hiệu quả sử dụng tài sản; phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn; phân tích hiệu quả hoạt động; phân tích hiệu quả sử dụng chi phí; phân tích hiệu quả kinh doanh trong công ty cổ phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 2 - Trần Văn Hòe" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được môi trường và phân loại môi trường quốc tế; Phân tích môi trường kinh doanh thương mại quốc tế; Tác động của môi trường quốc tế đến hoạt động kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf15p phuongthuy205 11-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại; phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; quản trị tài sản có – tài sản nợ; quản trị vốn của ngân hàng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf155p trangdo0906 12-01-2023 8 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược: Chương 3 - PGS. TS. Nguyễn Hải Quang" có mục tiêu giúp các em sinh viên nắm được các yếu tố môi trường bên ngoài và thấy được ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Nhận dạng các cơ hội và nguy cơ, thách thức từ môi trường bên ngoài đem lại. Biết cách xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf15p kimphuong0520 16-12-2022 10 2   Download

 • Bài giảng "Kỹ năng sử dụng excel nâng cao" được thực hiện bởi Trung tâm Tin học Sao Việt nhằm giúp các bạn học viên thành thạo Excel để quản lý giấy tờ sổ sách thu chi, quản lý bán hàng kinh doanh, quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý kho hàng, hàng hóa, quản lý tài chính, phân tích dòng tiền, thẩm định giá, lãi vay, các hoạt động của cơ quan doanh nghiệp tổ chức hay công việc cá nhân đều được dùng bằng excel. Cùng tham khảo bài giảng để nắm được nội dung chi tiết nhé.

  pdf49p hoabingan205 08-12-2022 17 6   Download

 • Bài nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích về sự hài lòng của khách hàng tại công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Quảng Cáo An Giang hướng từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

  pdf79p matroicon2510 06-12-2022 22 7   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 Kế toán trong doanh nghiệp, với mục tiêu nhằm giúp các bạn xác định các hoạt động và người sử dụng có liên quan đến kế toán; giải thích các nền tảng cơ bản của kế toán: đạo đức, nguyên tắc và giả định; nêu phương trình kế toán và xác định các thành phần của nó; phân tích ảnh hưởng của giao dịch kinh tế đến phương trình kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p matroicon2510 30-11-2022 38 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày khái niệm về môi trường, các nhóm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các doanh nghiệp; phân tích nội dung và sự tác động của môi trường vĩ mô, vi mô và môi trường nội vi đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p hanlamcoman 26-11-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p trangvang0906 25-11-2022 14 7   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p trangvang0906 25-11-2022 16 5   Download

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 2 Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản; Hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Thống kê chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp; Phương pháp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của DN (phương trình dạng tích số);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p trangvang0906 25-11-2022 20 2   Download

 • Bài giảng "Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp" giúp các em sinh viên trình bày được khái niệm, các yếu tố cấu thành và chức năng của văn hóa; phân tích được khái niệm, đặc trưng của văn hóa kinh doanh; làm sáng tỏ các nhân tố tác động và các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh; phân tích được lợi ích của văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây nhé.

  pdf154p phuongduy205 06-11-2022 25 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế thương mại-dịch vụ với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được cơ sở lý luận về sự hình thành và phát triển của các hoạt động thương mại; Phân tích các vấn đề cơ bản trong kinh doanh thương mại dịch vụ; Phân tích tổ chức và hoạt động kinh doanh thương mại và thương mại điện tử; Áp dụng nguyên lý kinh tế trong kinh doanh dịch vụ; Giới thiệu và phân tích các công cụ quản lý kinh doanh thương mại, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p dongcoxanh2510 29-10-2022 9 2   Download

 • Phần 1 của bài giảng "Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh" cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả sản xuất kinh doanh; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p duonghanthienbang 05-10-2022 10 3   Download

 • Phần 2 của bài giảng "Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp; phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và lợi nhuận của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p duonghanthienbang 05-10-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh, sau khi học xong chương trình này, học viên có thể: trình bày được các đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; trình bày được những nội dung cần phân tích, các phương pháp phân tích và tiến trình tổ chức phân tích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p duonghanthienbang 05-10-2022 9 3   Download

 • Bài giảng "Phân tích và quản lý nhà nước về đầu tư" (Chương trình Định hướng ứng dụng) có nội dung gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của học phần; tổng quan về đầu tư và phân tích đầu tư; nội dung phân tích đầu tư; nội dung, nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư tại các khu công nghiệp (khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); quản lý đầu tư theo dự án;...

  pdf86p hidetoshidekisugi 16-06-2022 27 2   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng và dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích tình hình cung ứng, sử dụng, dự trữ nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất; phân tích tình hình mua hàng hóa cho hoạt động thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh
p_strCode=baigiangphantichhoatdongkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2