Bài giảng thí nghiệm mô hình công trình thủy

Xem 1-11 trên 11 kết quả Bài giảng thí nghiệm mô hình công trình thủy
 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy part 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p artemis08 16-09-2011 45 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy part 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p artemis08 16-09-2011 38 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy part 8', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p artemis08 16-09-2011 36 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy part 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p artemis07 15-09-2011 55 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy part 6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p artemis07 15-09-2011 43 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy part 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p artemis07 15-09-2011 40 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy part 7', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p artemis07 15-09-2011 42 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy part 9', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p artemis07 15-09-2011 29 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy part 10', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p artemis07 15-09-2011 45 4   Download

 • Cuốn sách này chú trọng đến cơ sở lý thuyết của các vấn đề nghiên cứu, cũng như quan tâm thích đáng đến những hướng dẫn ứng dụng, thao tác trong các hoạt động thí nghiệm. Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở những giáo trình và các kết quả nghiên cứu tiêu biểu của nước ngoài đã được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo.

  pdf21p artemis07 15-09-2011 46 5   Download

 • Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện được biên soạn dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật không chuyên về Điện thuộc trường Đại học Thủy Sản Nha Trang Nội dung bài giảng gồm ba phần chính: Phần I: Mạch điện và đo lường điện Gồm 5 chương cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện ( thông số, mô hình, các định luật cơ bản), các phương pháp tính toán mạch điện một pha và ba pha ở chế độ xác lập, ...

  pdf16p cnkbmt8 26-10-2011 93 23   Download

Đồng bộ tài khoản