intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin đại cương

Xem 1-20 trên 1682 kết quả Bài giảng Tin đại cương
 • Bài giảng Tin đại cương: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Giới thiệu, hệ đếm trong tin học, Mã hóa dữ liệu, phần mềm mã nguồn mở, tổng quan phần mềm, cấu trúc máy tính,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf167p thiennga_12 06-03-2018 44 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tin đại cương Bài 8 Bài tập về string và mảng dưới đây gồm có 2 phần về mảng gốc và bài tập giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập tốt hơn.

  pdf9p convitdola 07-12-2017 35 2   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Làm quen với Dev-C++ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu môn học, viết chương trình cho máy tính, làm quen với Dev-C++, các bước viết chương trình, ngôn ngữ lập trình C++, công cụ Dev-C++

  pdf27p convitdola 07-12-2017 63 2   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Chương 0 do Trần Tiến Dũng biên soạn nhằm mục đích giới thiệu môn học, tài liệu tham khảo, nội dung môn học, tiến trình môn học,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p thiennga_12 06-03-2018 55 2   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Chương 3 do Trần Tiến Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về mạng máy tính, mạng LAN, mạng Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, một số lưu ý khi sử dụng Internet,...

  pdf46p thiennga_12 06-03-2018 39 2   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ thông tin và máy tính; Biểu diễn thông tin trong máy tín; Hệ đếm; Đơn vị đo thông tin... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p thuyanlac999 21-11-2019 18 2   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Giới thiệu chung do Trương Xuân Nam biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Mở đầu, thuật toán, các cấu trúc điều khiển, máy tính và lập trình cho máy tính, giới thiệu ngôn ngữ C/C++. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p convitdola 07-12-2017 34 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Tuần tự do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Các khái niệm cơ sở, định danh (identifier) / biến (variable), biểu thức (expression), phép gán, vài kiểu dữ liệu cơ bản, phân rã bài toán (vấn đề), hàm (function), nhập và xuất dữ liệu.

  pdf24p convitdola 07-12-2017 34 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Vòng lặp do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, cách giải quyết bằng vòng lặp, phép toán logic, các cấu trúc lặp: while do, for, do while,...

  pdf28p convitdola 07-12-2017 36 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Câu lệnh lựa chọn do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.

  pdf22p convitdola 07-12-2017 51 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Ôn tập chương 1-4 và các vấn đề nâng cao do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Thuật toán, hàm, khái niệm cơ sở, lặp, lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn, đệ quy.

  pdf21p convitdola 07-12-2017 40 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Xử lý dữ liệu do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Một chút về các kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, kiểu chuỗi (string), các mẫu (template).

  pdf21p convitdola 07-12-2017 31 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Khuôn mẫu & Chỉ mục do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Khuôn mẫu (template), chỉ mục (index), sử dụng chỉ mục với chuỗi kí tự, vector. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p convitdola 07-12-2017 24 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Chương trình C++ đầu tiên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chương trình C++ đơn giản, biến & định danh, biểu thức, Phép toán & Phép gán, các cấu trúc điều khiển, thuật toán.

  pdf27p convitdola 07-12-2017 133 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Dữ liệu và nhập/ xuất dữ liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số kiểu dữ liệu thường dùng, nhập và xuất dữ liệu, phân rã bài toán, hàm (function). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p convitdola 07-12-2017 114 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Hàm và lệnh lặp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tại sao cần viết chương trình con, vòng lặp, ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm, ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện, biểu thức logic

  pdf31p convitdola 07-12-2017 129 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Vòng lặp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vòng lặp FOR, vòng lặp WHILE, vòng lặp DO-WHILE, từ khóa break và continue,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

  pdf19p convitdola 07-12-2017 114 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Lựa chọn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.

  pdf26p convitdola 07-12-2017 104 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Ôn tập và các bài tập tổng hợp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuật toán, hàm, các khái niệm cơ bản, điều khiển lặp, câu lệnh lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn.

  pdf22p convitdola 07-12-2017 99 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 8 Làm việc với string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct, chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string, chữa bài tập kiểu string buổi trước, các bài tập bổ sung.

  pdf18p convitdola 07-12-2017 116 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tin đại cương
p_strCode=baigiangtindaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2