intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Viễn thông

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Viễn thông
 • Bài giảng Marketing căn bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên sau khi học xong môn học này sẽ nắm vững được các kiến thức căn bản về marketing, có hiểu biết và phân tích, ra quyết định, triển khai các quyết định marketing, kiến thức về hành vi khách hàng; thành thạo lập và triển khai nghiên cứu, giải quyết các vấn đề marketing, hoạch định chiến lược, chính sách marketing, kỹ năng tốt và nghiên cứu và điều tra marketing, có khả năng phân tích, lão kế hoạch, thực thi, kiểm soát các công cụ của traveling;...

  pdf49p k56hh1 07-08-2022 0 0   Download

 • Bằng các phương pháp định tính và định lượng, bài viết chứng minh rằng mặc dù hệ thống các quy định và văn bản quy phạm pháp luật về tự chủ đại học đã tương đối hoàn chỉnh và chi tiết, nhưng các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí cụ thể theo quy định. Bài viết tập trung phân tích chính sách tự chủ đại học của nhà nước và năng lực thực tế của hệ thống các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam hiện nay.

  pdf23p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Tự chủ của giảng viên: Cơ sở và ứng dụng trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam tập trung trình bày một số khái niệm về tự chủ của giảng viên trong các tổ chức giáo dục Đại học trước những quyết định liên quan trực tiếp đến công tác giảng dạy và giải trình trách nhiệm cho chương trình đào tạo.

  pdf11p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Thực trạng nghiên cứu khoa học của đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trong các trường đại học Việt Nam thông qua các công bố quốc tế bàn về thực trạng nghiên cứu khoa học trong các trường đại học Việt Nam thông qua các công bố quốc tế do giảng viên và cán bộ quản lí trong các cơ sở giáo dục đại học thực hiện những năm gần đây.

  pdf8p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) dùng để giảng dạy cho học viên chuyên ngành Điện công nghiệp ở trình độ Cao đẳng. Giáo trình kết cấu gồm 6 bài và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đại cương đo lường điện; các loại cơ cấu đo thông dụng; đo dòng điện, điện áp; đo điện trở, điện cảm, điện dung;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu và biên soạn Lịch sử địa phương được biên soạn nhằm trang bị cho các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên khoa Lịch sử các trường Đại học Sư phạm những kiến thức cơ bản về lịch sử địa phương, những nội dung cơ bản về công tác tổ chức nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy lịch sử địa phương; biết sử dụng những phương pháp cần thiết trong nghiên cứu, biên soạn các tác phẩm về lịch sử địa phương và các bài giảng lịch sử địa phương trong các trường Trung học phổ thông và cơ sở. Giáo trình gồm có 2 phần, phần 1 là phần lý thuyết với 4 chương.

  pdf88p runordie4 05-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Phân tích nguy cơ xảy ra tai biến trượt lở tại khu vực huyện Vị Xuyên và Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang sử dụng phương pháp hệ số tin cậy và mô hình thống kê Bayes nghiên cứu việc sử dụng phối hợp các phương pháp toán và viễn thám trên nền GIS nhằm phân tích và dự báo khả năng xảy ra tai biến trượt lở tại khu vực huyện Vị Xuyên và Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

  pdf11p vigeneralmotors 12-07-2022 7 0   Download

 • Bài viết Ứng dụng xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên được nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu nhận thức, thái độ và khả năng vận dụng kiến thức Xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn ngành Y của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, để từ đó đề xuất những biện pháp dạy học phù hợp.

  pdf9p vichristinelagarde 11-07-2022 5 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu hội chứng “Zombie học đường” ở sinh viên khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng dựa trên ý tưởng từ vấn đề của hội chứng “zombie công sở” thuộc lĩnh vực quản lí nhân sự, bài nghiên cứu này đã áp dụng phép ẩn dụ “zombie” để nghiên cứu vấn đề học tập của các sinh viên ở Khoa QTH, ĐHNN - ĐHĐN và ý thức của họ trong môi trường giảng đường thông qua bảng khảo sát với 395 sinh viên Khoa QTH, ĐHNN - ĐHĐN.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử (Electronic Commerce) - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: sự phát triển của thương mại điện tử; sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử; thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh; tính toàn cầu hóa của thương mại điện tử; chuỗi giá trị trong thương mại điện tử; các lưu ý quan trọng khi thực hiện thương mại điện tử;...

  pdf64p huyenmy221090 08-07-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử (Electronic Commerce) - Chương 4: Thanh toán điện tử và an toàn trong thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thanh toán điện tử; các hệ thống thanh toán điện tử; an toàn thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p huyenmy221090 08-07-2022 69 0   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và quyết định Vai trò của thông tin đối với việc ra quyết định. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vai trò, yêu cầu, hệ thống thông tin trong quản trị; tổng quan về quyết định quản trị; quá trình ra và thực hiện quyết định; phương pháp ra quyết định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p huyenmy221090 07-07-2022 24 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế, các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước và cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf37p namkimcham10 04-07-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán giúp sinh viên nắm được những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, tổ chức bộ máy kế toán trong các loại hình đơn vị sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf40p namkimcham10 04-07-2022 23 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế. Bài giảng được kết cấu thành 4 chương để trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Kinh tế môi trường, giúp sinh viên hiểu được mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế với môi trường và ngược lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf119p namkimcham10 04-07-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 1: Khái quát kinh tế học vĩ mô. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ mô; mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô; hệ thống kinh tế vĩ mô; quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 15 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Khái quát về kinh tế học. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học; sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất (đường PPF); ba vấn đề kinh tế cơ bản và các hệ thống kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công - Chương 1: Tổng quan về phân tích kinh tế khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hoạt động kinh tế khu vực công; vai trò, đối tượng và nhiệm vụ của phân tích kinh tế khu vực công; phương pháp phân tích kinh tế khu vực công; nguồn thông tin và tổ chức phân tích kinh tế khu vực công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p hidetoshidekisugi 15-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công - Chương 2: Phân tích các khoản thu và chi trong khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ý nghĩa, nhiệm vụ, nguồn thông tin phân tích; phân tích các khoản thu trong khu vực công; phân tích các khoản chi trong khu vực công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công - Chương 3: Phân tích tài sản trong khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ý nghĩa, nhiệm vụ, nguồn thông tin phân tích; phân tích các khoản tiền; phân tích nguyên vật liệu, công cụ đồ dùng; phân tích sản phẩm, hàng hóa; phân tích tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Viễn thông
p_strCode=baigiangvienthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2