Bài tập tin học địa chất thủy văn

Xem 1-14 trên 14 kết quả Bài tập tin học địa chất thủy văn
 • Tài liệu " Tin học địa chất thủy văn ứng dụng " được biên soạn dựa trên những bản hướng dẫn của hãng Intergraph, dùng để đào tạo cho sinh viên ngành mỏ địa chất. Tài liệu bao gồm những ví dụ giải quyết các bài toán đánh giá trữ lượng nước ngầm ở nhiều địa phương Việt Nam qua đó hướng dẫn cho sinh viên cách quản lý và ứng dụng tin học để quản lý và giải quyết các vấn đề khai thác và sử dụng các nguồn nước sao cho hợp lý...

  pdf28p dibovaodoi05 21-10-2011 164 83   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học địa chất thủy văn ứng dụng part 2', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p dibovaodoi05 21-10-2011 93 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học địa chất thủy văn ứng dụng part 3', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p dibovaodoi05 21-10-2011 88 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học địa chất thủy văn ứng dụng part 4', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p dibovaodoi05 21-10-2011 75 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học địa chất thủy văn ứng dụng part 8', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p dibovaodoi05 21-10-2011 82 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học địa chất thủy văn ứng dụng part 5', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p dibovaodoi05 21-10-2011 74 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học địa chất thủy văn ứng dụng part 7', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p dibovaodoi05 21-10-2011 61 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học địa chất thủy văn ứng dụng part 6', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p dibovaodoi05 21-10-2011 78 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học địa chất thủy văn ứng dụng part 9', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p dibovaodoi05 21-10-2011 73 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học địa chất thủy văn ứng dụng part 10', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p dibovaodoi05 21-10-2011 55 23   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Tin học địa chất thủy văn ứng dụng do Đoàn Văn Cánh (chủ biên) biên soạn gồm nội dung chương 13 & 14 của giáo trình. Nội dung 2 chương này thuộc phần "Phần mềm MODFLOW, MODPATH và MT3D" trình bày đầu ra của mô hình và khai thác dữ liệu Visual modflow qua các bài tập.

  pdf123p kuckucucu 15-05-2012 239 100   Download

 • Quá trình xây dựng các công trình ven sông, ven biển cao trình đáy nền móng nằm dưới mực nước ngầm nơi có điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn rất phức tạp. Việc xây dựng công trình đòi hỏi hố móng luôn được khô ráo.

  pdf6p phalinh18 18-08-2011 60 8   Download

 • XÁC LẬP CÁC TÍNH CHẤT CỦA VIEW Trong bài tập này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về các phép chiếu bản đồ và chứng kiến những thay đổi của dữ liệu khi hệ chiếu của bản đồ bị thay đổi. Bạn sẽ giải bài tập theo các bước sau đây: 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án đã có sẵn 2. Bước 2: Kiểm tra tỷ lệ xích và đơn vị bản đồ 3. Bước 3: Đo khoảng cách trên một view chưa được chiếu 4. Bước 4: Áp dụng phép chiếu lên View 5....

  pdf9p vitconhaman 05-08-2011 171 78   Download

 • XÁC LẬP CÁC TÍNH CHẤT HIỂN THỊ CỦA MỘT THEME. Trong bài tập này, bạn sẽ học cách xác lập một số đặc tính để điều khiển việc hiển thị các theme trong một view. Cụ thể là bạn sẽ xác định một theme dưới dạng một tập con của các đối tượng thuộc một theme khác, bạn sẽ tạo nhãn cho các đối tượng trên view, bạn sẽ xác lập các cận giới hạn hiển thị cho một theme, và bạn sẽ tạo các nối kết nóng cho phép thực hiện thao tác kích trỏ chuột lên các...

  pdf14p vitconhaman 05-08-2011 91 49   Download

Đồng bộ tài khoản